Tato stranka by vapadalo mnohem lepe v prohlizeci, ktery podporuje webove standardy, nicmene prohlizet ji muzete v jakemkoliv prohlizeci, nebo zarizeni s pristupem na Internet.Wellcome to Xsoft Hyrule Field - If you looking for help with Zelda game, then start here.


< back to Zelda.Pocitac.com
<< back to Xsoft's Hyrule Field

Zelda: FAQ and Walkthrough

Frequently Asked Questions, codes, maps and alkthroughs of Zelda games


 /-------------------/      LEGENDEN OM
 /          /  /-------/ /--/   /------/ /-------/
/--------------/  /  /    / / /   / /-/ / /    /
       /  /  / /----/ / /   / / / / / /-/ /
       /  /  / /   / /   / / / / / / / /
      /  /  / /   / /   / / / / / / / /
      /  /  / /----/ / /   / / / / / /-/ /
     /  /  /    / / /   / / / / /    /
     /  /  / /----/ / /   / / / / / /-/ /
    /  /  / /   / /   / / / / / / / /
    /  /  / /   / /   / / / / / / / /
   /  /  / /----/ / /----/ / /-/ / / / / /
   /  /  /    / /    / /    / / / / /
  /  /  /-------/ /-------/ /------/ /--/ /--/
  /  /
 /  /--------------------------------------------------------/
 /                               /
/-------------------------------------------------------------/

	111
	 1
	 1
	 1
	 1
	111

            Guide
            Version 1.0
            Av Mattiac@usa.net

=======================================================================

			HISTORIEN BAKOM ZELDA 1

För länge, länge sedan var världen i en ålder av kaos. Mitt under detta
kaos, i ett litet kungadöme i landet Hyrule, fördes en legend vidare
från generation till generation, legenden om "Trekraften"; gyllene
trianglar som innehar mystiska krafter.

En dag, attackerade en ond armé detta fredfulla lilla kungadöme och stal
styrkans Trekraft. Denna armé var ledd av Ganon, den kraftfulla mörker-
prinsen som försökte sänka världen i skräck och mörker under hans styre.
Zelda fruktade hans styre och delade därför visdomens Trekraft i åtta
fragment och gömde dem över hela kungariket för att rädda den sista
återstående Trekraften från Ganon. På samma gång, kommenderade hon
hennes mest trogna barnjungfru Impa, att hemligt fly och hitta en man
som är tillräcklig för att förgöra den onde Ganon. När Ganon hörde detta
blev han rasande, fängslade prinsessan och sände ut en grupp som sökte
efter Impa.

Korsandes skogar och berg, flydde Impa för hennes liv från hennes
förföljare. När hon nådde gränsen av hennes energi upptäckte hon att
hon var omringad av Ganons onda följeslagare. Instängd! Vad kunde hon
göra? ...Men vänta!

Allt var inte förlorat. En ung gosse kom fram. Han drev med skicklighet
iväg Ganons följeslagare och räddade Impa från ett öde värre än döden.
Hans namn var Link. Under hans resor hade han kommit över Impa och
Ganons följeslagare. Impa berättade hela historien om prinsessan Zelda
och den onda Ganon. Brännande med en känsla av rättvisa, beslöt Link sig
för att rädda Zelda, men Ganon var en kraftfull motståndare. Han hade
styrkans Trekraft. Och för att besegra Ganon, var Link tvungen att
samla ihop alla åtta fragment av visdomens Trekraft för att sätta ihop
den mystiska triangeln.

Ifall han inte kunde göra detta, skulle det inte finnas en chans att
Link kunde ta sig till Dödsbergen där Ganon levde. Kan Link verkligen
besegra Ganon och rädda prinsessan Zelda? Endast din skicklighet kan
svara på den frågan. Lycka till. Använd Trekraften vist.

LINKS ÄVENTYR BÖRJAR HÄR

Skapa din egen Link karaktär:

Link, spelets hjälte, existerar inte än. Skapa Link genom att skriva
ditt namn. Du kan skapa totalt tre olika karaktärer.

Stoppa i spelet i enheten och sätt på strömmen. Title skärmen kommer
fram och demonstrationen börjar. Tryck på START knappen. En annan
skärm kommer fram. Välj en plats med SELECT knappen. Tryck på START.
En tredje skärm kommer fram. Skriv ditt namn (upp till 8 bokstäver)
med handkontrollen till din NES. När du väl har skrivit ditt namn,
tryck då på START.

Ta bort en gammal Link karaktär:

Ifall du vill starta ditt spel med en ny karaktär, kan du ta bort alla
gamla filer i TA BORT FIL LÄGET. Välj en karaktär och tryck på START.

Starta spelet:

När du har skapat Link, är du redo att börja. Använd SELECT knappen,
flytta till den Link du vill ha och tryck på START knappen.

 "SPEL ÖVER" Val:

Spelet är över när Links kraft nivå är noll. Vid det tillfället har du
tre val; FORTSÄTT, SPAR och RESET. Välj en genom att använda SELECT
knappen och tryck på START.

(1) FORTSATT (Fortsätt med spelet)
Det här startar ett nytt spel där förra slutade. Link kommer att ha
kvar alla hans föremål från förra spelet och startar med tre livs
hjärtan.

(2) SPAR (Lagra all spel information för senare spel)
Detta lagrar Links alla föremål i ditt spels batteri-minne så att du
kan fortsätta med samma spel senare.

(3) RESET (Radera aktuell spel information)
Det här tar dig tillbaka till meny-skärmen utan att spara någon
information från förra spelet. Börja ett nytt spel genom att välja
en Link karaktär som vanligt.

* Ifall ditt spel tar slut medans du är i en labyrint, och du valt
FORTSATT, fortsätter ditt spel från ingången till labyrinten.
Annars, kommer du att starta från början.

* Tryck inte POWER eller RESET knapparna från tiden när du sparat
ditt spel tills valj skärmen kommer fram. Ifall du gör det, kanske
du förlorar data.

* Ifall du sparat ditt spel, måste du hålla in RESET knappen medans
du stänger av strömmen. Ifall du inte gör det kan det resultera i
att du förlorar lagrade spel.

Stoppa spelet:

När som helst, kan du sluta ditt spel. Tryck på Start och få upp
skärmen med alla föremål, tryck samtidigt Upp + A på din andra
handkontroll. Du kan avbryta spelet genom att göra detta.

* Batteriet används för att lagra spelarens data för fem år.
Men, beroende på miljön som spelet förvaras på (som exponering
för höga temperaturer), kan batteriets livslängd kortas ner.

GRUNDLÄGGANDE VISDOM

Låt oss starta Links resa!

Låt oss ta itu med spelet och börja Links strid mot ondskan. Men
först låt oss bemästra några grunder.

* Hur man använder handkontrollen.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³
³³         ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ          ³³
³³   ÚÄÄÄ¿    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   Nintendo   ³³
³³   ³ ^ ³    ³ SELECT START ³          ³³
³³ ÚÄÄÄÙ  ÀÄÄÄ¿  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   B    A   ³³
³³ ³ <  O  > ³  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄ¿  ³³
³³ ÀÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÙ  ³ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ³ ³ÛÛÛÛÛ³ ³ÛÛÛÛÛ³  ³³
³³   ³ v ³    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÙ  ³³
³³   ÀÄÄÄÙ    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿          ³³
³ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

		Styrkorset: Flyttar Link/Väljer "B" föremål
		SELECT  : Pause/Omstart knappar
		START   : För att välja i menyn/föremåls skärmen
		A     : För att attackera med svärdet
		B     : För att använda med och attackera med föremål
			   (skatter etc.)

Link möter alla sorter av utmaningar över och under jord.

Striden startar i Övervärlden.

Övervärlden:
Link måste besegra många fiender i en vacker värld med skogar, floder
och berg. Några goda människor i dessa ställer kommer att hjälpa honom.

Undervärlden:
Undervärlden är ett virr-varr av farliga labyrinter med fler fiender
än Övervärlden. Fragmenten av visdomens Trekraft är gömda någonstans
inuti dessa labyrinter.

Låt oss lära några tekniker för att bekämpa fienden

Lär grunderna av hur du försvarar dig själv och besegrar fienden.

Använd svärdet!
För att skada nästan varje fiende. Använd A knappen för svärdet.
Fienden blinkar när den blir skadad, och blir knockad bakåt. Det
finns tre typer av svärd, varje olika kraftiga.

Använd skatterna!
Link kan använda skatter i stället för svärdet. Använd B knappen för
att komma till skatterna. Skatterna som Link kan använda för tillfället
visas i B ramen ovanför huvud-skärmen.

Använd skölden!
När Link inte attackerar, använd skölden för att undvika fiendens
attacker. Det är några fiende attacker som Link inte kan skydda sig emot.

 * Sköld
  Link har denna från början av spelet. Använd den för att skydda
  honom från fiendens spjut och stenar.

 * Magisk sköld
  Det här är en större sköld. Använd den för att skydda honom från
  fiendens trollformler, stenar och Zolas stråle.

Det vita hjärtan säger dig hur skadad Link är!
När en fiende attackerar Link, livs hjärtan i toppen av huvud-skärmen
blir vita. Dessa hjärtan visar hur mycket energi Link har. De röda
hjärtan är Links livs kraft. När alla hjärtan blir vita, dör Link.
När alla hjärtan är röda, kan Link kasta hans svärd för att attackera
fienderna från distans.

(Du kan hitta många entrér för att komma in i labyrinterna i ruinerna.
Men, ibland kan du hitta dem gömda djupt i skogarna eller bergen.)

SKATTER - Magin och Mysteriet.

Medans Link fortsätter hans äventyr, kan han hitta en massa magiska
föremål. Ifall du inte vet hur du använder dem, kommer Link aldrig
att kunna besegra Ganon!

1. Rupier
Rupier är pengar. De kommer fram ibland när Link har besegrat en
fiende. Ifall Link samlar tillräckligt med rupies (upp till 255
gula rupier), kan han köpa föremål från en handelsman. Blå rupier
är värda fem gånger mer än en gul.

2. Hjärtbehållare och hjärta
Hjärtbehållaren ökar antalet livs hjärtan. Ett rött hjärta ändrar
också ett vitt hjärta till ett rött. Ifall Link besegrar en fiende
och räddar fén, gör hon så att alla vita hjärtan blir röda.


3. Nyckel och magisk nyckel
Link behöver dessa för att öppna dörrar i labyrinterna. Link kan
använda magiska nyckeln om och om igen. "A" kommer fram när han
har nyckeln.

4. Trappstege
Denna skatt låter Link korsa hål eller floder. (Nivå 4)

5. Flotte
Link kan flyta över hav och floder när han åker från en brygga. (Nivå 3)

(Notera: Link kan inte använda flotten så vida han inte är vid en brygga.
Under spelet kommer det att finnas ställen som Link inte kan komma till
utan flotten.)

6. Karta över labyrinterna och kompass
Link kan upptäcka labyrintens uppbyggnad med kartan, och använda
kompassen för att få reda på var Trekrafts fragment är gömda.

7. Brev till lilla gamla damen
Välj brevet vid val-menyn genom att trycka på B. Link kan visa brevet
till den lilla gamla damen som bor i en grotta.

8. Blåa och röda ringar
Den blåa ringen halverar skadan tillfogad av fienden, och den röda
ringen reducerar skadan med en fjärdedel.

9. Kraftarmband
Detta armband ger Link otrolig kraft. Han kan lyfta gigantiska stenar.

10. Magisk klocka
Fienden slutar röra på sig när Link har denna. Det fungerar endast
för skärmen som han för tillfället är i.

Vad du kan hitta när du trycker på B knappen.

1. Trä bumerang och magisk bumerang
Link kan använda dessa för att försvaga fienden. Han kan stoppa de
flesta fiender genom att kasta bumerangen. Den magiska bumerangen
flyger längre än trä bumerangen.

2. Bomb
Link kan övermanna fienden med den explosiva kraften från en bomb.
För varje bomb Link plockar upp, får han 4 bomber. Link kan som mest
bära åtta bomber. Vid början av spelet, kan han inte bär mer än 8
bomber.

3. Pilbåge, och trä och silver pilar
Link kan bara använda dem ifall han har både pilbågen och pilar.
För varje pil Link skjuter, förlorar han en rupie. Det finns några
fiender som bara kan bli besegrade med hjälp av pilbågen.

4. Blå och röda ljus
Använd dem för att lysa upp mörka labyrint rum. Blå ljus är bra för
en skärm endast, men de röda kan lysa upp samma rum flera gånger.

5. Flöjt
Ett verkligen mystiskt föremål med magiska krafter. (Nivå 5)

(Notera: Flöjten är den mest mystiska av alla skatter i detta spel.
Blås i flöjten och det ger ut ett konstigt ljud. Folk säger att det
öppnar en väg för Link.)

6. Mat
Link kan använda maten som bete för att lura fiender och besegra dem
när de kommer för att äta maten. Det fungerar inte för alla fiender.

7. Livets vatten
Drick detta för att återställa Links energi. Rött vatten blir blått
när Link dricker det. Drick det blåa vattnet och det blir det sista
vattnet.

8. Magisk stav
Det här är den staven som Wizzrobe använder. Ifall Link hittar
Magins bok och lär sig några nya trollformler, kan han kasta några
trollformler och skicka ut flammor. (Nivå 6)

Nu låt oss sätta ihop Trekraften!

Trekrafts nivåer
Fragmenten av Trekraften är gömda i många labyrint nivåer.
De är arrengerade enligt den här bilden.

			   ^
			  /|\
			 / | \
		    / 1 | 2 \
		   /______|______\
		  /|\   |   /|\
	   	 / | \ 5 | 7 / | \
		/ 3 | 6 \ | / 8 | 4 \
	   /______|______\|/______|______\

Virvelvind
Alla Links LIVS hjärtan blir röda när han hittar ett Trekrafts fragment
i en labyrint och han återvänd till labyrintens entré. Trekraft
fragmenten visas när du trycker på start vid varje nivå. När Link har
samlat det sista fragmentet, kan Link warpa till entrén till nionde
labyrinten genom att använda flöjten och kalla till sig virvelvinden.

ÖVERVÄRLDEN

För att få de åtta fragmenten av Trekraften, måste Link först färdas
ovanför marken och hitta entrén till underjordens labyrinter. Låt oss
introducera några grunder i hur man reser i Övervärlden.

I början av spelet titta längst upp till vänster på huvud skärmen.
Du ser en liten karta där. Det är Links radar. Använd den för att grovt
titta var han är.

Använd styr-korset för att flytta Link till kanten av skärmen. När du
kommer dit, scrollar det höger och du kommer till "grann-skärmen".
Gör detsamma för att flytta Link till nästa skärm.

Link kan möta alla typer av folk ovanför jord, inte bara fiender.

Alla typer av folk lever i grottor ovanför jorden. När Link möter dem
kan han köpa alla sorter av vapen, och få dem att berätta massvis av
användbar information.

För att köpa saker från affärsmannen, få Link att plocka upp vad han
vill ha. Ifall Link ska betala för information, peka då på siffran med
rupier han vill betala. Affärsmannen ignorerar Link ifall han inte har
tillräckligt med rupier.

KARTA

Kartan över Hyrule är delad i 8 rader och 16 kolumner. Använd den som en
referens för alla 9 fängelsehålor, bonus områden och platser med andra
föremål. Det är för båda uppdragen.
TIPS: För att genast spela uppdrag 2, Skriv in ZELDA som ditt namn.

Det här är en enklare variant av kartan.

  Platsen för föremål för första uppdraget i Zelda
H       LV #9       VS #5 FA LV BT
G          SC       LH  UP  SC
F  MS #6 UP KA           HB    HB
E     LV BR    #1  FF    #2
D    #7 FF  #4  HB  UP FA LV  SK
C                       HB
B  LW    LV  AF          #8  FA
A       #3  SC ** LV UP  HB SC
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

  Platsen för föremål för andra uppdraget i Zelda
H #9  LV     HB    MS VS FF VL  FA BR
G  BT FA    FA SC    #8  #4  UP
F HB VS  UP  FA FA    LV        HB
E #6    VL #2    #1  FF HB  #3
D     FF FA #5     UP FA LV  SK
C                      FA HB
B SC LW    LV  FA        #7    FA
A       FA  SC ** LV UP
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

** = Här startar Link sitt äventyr
BR = Blå ring platsen (250 rupier)
FF = Fé Fontäner
SC = Spel centrum
HB = Hjärt behållare
FA = Föremåls Affär
LH = Lost Hills
SK = Stor sköld billigaste platsen
BT = Brev att ge till den gamle damen
LW = Lost Woods
MS = Mästar svärdet
KA = Kraftarmbandet
AF = Föremåls affärer
UP = Underjordisk passage
LV = Livets vatten platsen
VS = Vita svärdet platsen

Det här är en mer avancerad variant av kartan.

  Platsen för föremål för första uppdraget i Zelda

H  DR  DR LV #9  DR    VS #5 BR LV BT $$
G SC  SK $! DR  SC     IS  ME UP DR SC
F  MS #6 UP KA PP SK LV $!     HB $!  HB
E     LV BR    #1  FF    #2 $!
D    #7 FF PP #4 SK HB $! UP PP LV  SK $.
C  $.       $.       $.    BR HB
B    $$ DR LV  BR $! DR  DR $$  #8  PP
A IS $!    #3 ME SC ** LV UP  HB SC DR
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

  Platsen för föremål för andra uppdraget i Zelda

H #9 DR LV DR DR  HB DR  MS VS FF BR LV BR BR
G SC BT SK $! DR BR SC  LV #8 IS #4 ME UP DR SC
F HB  $! UP KA PP SK  $! LV  $.  $!  HB
E #6    LV #2    #1  FF HB  #3 $!
D     FF PP #5 SK  $! UP PP LV  SK $.
C  $.  $$    $.  $!    $.    BR HB
B SC    DR LV  BR  DR  DR  #7  $. PP
A IS  DR  BR ME SC ** LV UP    SC DR
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

** = Här startar Link sitt äventyr
BR = Blå ring platsen (250 rupier)
PP = Pil platsen
SK = Stor sköld billigaste platsen
LV = Livets vatten platsen
SC = Spel centrum
IS = Information till salu
ME = Meddelande
DR = Dörr reperations avgift
HB = Hjärt behållare
FF = Fé Fontäner
BT = Brev att ge till den gamle damen
MS = Mästar svärdet
VS = Vita svärdet platsen
KA = Kraftarmbandet
UP = Underjordisk passage
$. = 10 rupier
$! = 30 rupier
$$ = 100 rupier

    Hjälp För Att Få Vissa Föremål Eller Passera Vissa Hinder
    ---------------------------------------------------

Blå ring (Äventyr 1) : Rör mitten statyn vid toppen raden för att
			   avslöja en trappgång.
 
Blå ring (Äventyr 2) : På skärmen nedanför där ringen är, gå till
ungefär mittersta punkten av skärmen, till höger där spel trädet
är och gå genom väggen till norr.

Lost Hills : För att komma ut, gå norr 5 gånger.
För att lämna Lost Hills, gå vänster.

Stor sköld billigt : Använd eld på trädet i botten-högra hörnet för
att avslöja en trappgång till en affär. Det är det billigaste stället
att köpa skölden på för bara 90 rupier.

Lost Woods : För att komma ut, gå norr, vänster, söder, vänster.
För att lämna, gå höger.

Mästar Svärdet (Äventyr 1): Först, måste du ha 12 hjärtan, gå sedan till
stället och knuffa gravstenen i mellersta raden, andra från höger.

Mästar Svärdet (Äventyr 2): Först, måste du ha 12 hjärtan, gå sedan till
stället och knuffa stenen längst till vänster.

Kraftarmbandet : Gå till stället och rör den topp-högra statyn för att
få fram armbandet.

Vitt Svärd : Först, måste du ha 5 hjärtan, och gå in i grottan för att
få svärdet.

	   Hur du får extra hjärt behållare
      ---------------------------------

   Uppdrag 1 och 2 : F16 : Använd flotten från E16 för att komma till
		       stället.
		    C16 : Använd stegen för att korsa plattformen.

   Uppdrag 1 : A12 : Bomba strax till vänster om vägen som leder
			norrut.
         F13 : Bomba det lägre-högra hörnet av den stora
			stenen i mitten.
         D 8 : Använd ljuset och bränn ner femte busken från
			höger.

   Upppdrag 2 : H 7 : Blås med visselpipan och gå in.
         E11 : Blås med visselpipan och gå in.
         C 1 : Flytta gravstenen, mellersta raden, andra
			från vänster.

     Genomgång Av Fängelsehålorna : Äventyr 1
     -------------------------------------

Håla 1 : Plats = E8, Special Entré = Ingen
Hjärtan/Vapen : 3-6 Hjärtan, Blå ring, Livets vatten
        (Röd), Stor sköld, Vanligt/Vitt svärd, 8 bomber

När du kommer in, gå höger. Få en nyckel genoma att döda en av Stalfos
(du kan se en med lite gult på sig). Gå vänster 2 gånger och döda
Keeserna för en annan nyckel. Gå höger, sen upp. Döda Stalfos (skeletten)
gå sen upp. Döda de där skelett snubbarna en gång till för en nyckel.
Gå höger och ta kompassen. Gå vänster 2 gånger, döda fladdermössen. Gå
norr och döda gels. Gå höger, ta kartan (döda gels ifall du vill), gå
sen höger. Döda alla tre Goriyas och få trä bumerangen. Gå vänster och
sen norrut. Döda fler Stalfos för att få en nyckel. Gå norrut och döda
Goriyas. Gå vänster. Gå till vänstra sidan av diamant stenarna och knuffa
den längst till vänster för att få tillgång till en trappa och ta
pilbågen. Återvänd till där du fick bumerangen (höger, ner, ner, höger)
och gå sedan höger. Ta nyckeln och gå norrut (ifall du fångas av händerna
skickas du tillbaka till början). Döda draken genom att hugga hans huvud
(ungefär sex gånger med vanliga svärdet, 3 gånger med vita svärdet) och
få en hjärt behållare. Gå höger, för att få första Trekrafts delen.


Håla 2 : Plats = E13, Special Entré = Ingen
Hjärtan/Vapen : 7 Hjärtan, Blått ljus, Blå ring, Livets vatten
         (Röd), Stor sköld, Vitt svärd, 8 bomber

När du kommer in, gå höger. Döda ormarna för en nyckel. Gå upp och döda
flera ormar, gå sen höger och bli av med de där gelé-klumparna för att
få kompassen. Gå vänster och fortsätt gå vänster tills du inte kan gå
mer. Besegra alla fiender för att få en nyckel. Gå höger två skärmar
och gå upp. Döda Goriyas och gå höger. Döda geléerna, få kartan och bomba
den norra väggen. Gå upp och döda Goriyas, medans du undviker eldskotten
från statyen (nu ser du varför du borde skaffa Stora skölden först) och
få metall bumerangen. Gå ut fort till vänster. Få nyckeln efter att ha
besegrat ormarna här. Gå upp, och besegra Moldorms för en till nyckel.
Gå höger och använd bumerangen på Keese. Gå vänster sedan upp, och döda
ormarna. Ifall du går höger, förstör gelén och gå sen upp, du kommer att
hitta information om hur du dödar Dodongo, gå sen ner och vänster.
Gå upp och besegra fler Goriyas och gå norr. Här möter du två Dodongos.
Vilket vapen ovanför avger rök? BOMBER!!! För att besegra dem, måste
varje Dodongo svälja två bomber. Det bästa sättet att göra det är att
placera bomberna framför dem. Besegra båda för en hjärt behållare. Gå
vänster för andra Trekrafts delen.

Håla 3 : Plats = A5, Special Entré = Ingen
Hjärtan/Vapen : 8 Hjärtan, Blått ljus, Blå ring, Livets vatten
         (Röd), Stor sköld, Vitt Svärd, 8 bomber

Gå in och gå vänster, hugg Zols och få en nyckel. Gå upp och döda flera
Zols och få en annan nyckel. Gå norrut och attacker Darknuts
(kom i håg att du kan bara träffa dem bakifrån eller sidorna, de
blockerar anfall framifrån). Gå vänster och döda en Keese för kompassen.
Gå vänster och döda Darknuts, gå sen ner. I detta rum har du två val
(vilket du än väljer måste du till trappan), du kan besegra Darknuts
(användades svärd och bomber) eller vara modig och bara springa till
trappan. Där kommer du att få flotten. När du dyker upp igen, gå upp
två skärmar. Få nyckeln ifrån mitt under puffen. Gå höger. Dräp Zolerna
för en nyckel, och gå upp. Dräp mer Zoler, flytta sen stenen och gå
vänster. På den här skärmen får information om vita svärdet (onödigt
ifall du har det redan). Gå vänster och döda fienderna för en nyckel.
Gå tillbaka till dit du fick förra nyckeln (höger sen ner två skärmar)
och gå höger. Döda Zolerna för kartan. Gå ner och hugg Darknuts. Gå
höger och överlev Onslaught. Överlev detta och gå upp till striden
med Mandandlar. Använd bomber och svärdet för att förstöra alla fyra
huvuden för en hjärt behållare. Gå norrut och få tredje Trekrafts delen.

Håla 4 : Plats = D6, Special Entré = Behöver flotten för att
						 komma till ön.
Hjärtan/Vapen : 10 Hjärtan, Blått ljus, Blå ring, Livets vatten
         (Röd), Stor sköld, Mästar Svärdet, 8 bomber

Gå in och gå vänster. Döda Keese för en nyckel. Gå höger sen upp.
Döda Viren och ha ljuset i din hand, gå höger. Lys upp rummet, döda
Viren och få kompassen. Gå vänster sen upp, få en nyckel efter dödat
fyra Keeser, gå sen vänster, använd ljuset och döda fler Virer
I nästa rum hittar du Zoler och får en nyckel för att döda alla. Gå
upp sen höger. Döda Viren och gå höger för att möta Likes Likes (Undvik
dem till alla kostnader, bli uppäten av en sån förlorar din Stora sköld).
Döda dem alla och knuffa stenen och ta trappan för att få stegen. Lämna
och gå vänster två skärmar och sen gå upp.
Döda fler Virer, sen gå upp och besegra Mandandlar som du gjorde i förra
hålan. Gå upp och hitta en ledtråd om gå in i ett vattenfall vid platsen
G11 (du behöver inte göra det förrän nästa håla, men ifall du läser
denna FAQ, kommer du att få informationen i alla fall). Med ljuset i "B",
gå höger. Döda Keeserna för att få en nyckel. Använd ljuset i rummet till
höger för att lättare kunna undvika spikarna. Fortfarande med ljuset i
din hand, gå ner. Slåss emot Viren och flytta stenen och gå in. Den här
draken är tuff, fortsätt bara hugga den, medans du undviker de andra
huvudena och eldbollarna. Besegra den för att få en hjärt behållare. Gå
upp för att få fjärde Trekrafts delen.

Håla 5 : Plats = H12, Special Entré = Lös Lost Hills
Hjärtan/Vapen : 12 hjärtan, Blått ljus, Blå ring, Livets vatten
         (Röd), Stor sköld, Mästar Svärdet, 8 bomber, pilbågen
         och pilar och åtminstone 100 rupier

Gå in och gå höger. Använd pilbågen och ta dig ner till Pols Voices
och få en nyckel. Gå vänster sen upp, tänd med ljuset och döda de
mumier kallade Gibdo för en nyckel. Gå höger för ledtråden (Användades
visselpipan för att kämpa emot Digdoggers), gå vänster och bomba vänstra
väggen. Gå vänster och döda Gibdon. Bomba vänstra väggen och gå in.
Använd bomber och svärdet för att slåss emot Darknuts. Knuffa stenen och
ta trappan. Låt oss kalla det här området PUNKT 1. Du kommer inte att
hitta några fiender eller godsaker i den här nya kammaren (Låt oss kalla
det här området PUNKT 2). Den nästa delen är VÄLDIGT VIKTIG. Gå vänster,
besegra Darknuts, de är många och tuffa. Klara dem alla, flytta stenen
och ta trappan för att få visselpipan. Lämna, och gå höger, gå sen ner,
döda Keesen för en nyckel och bomba den högra väggen och gå in. Öka din
bomb kapacitet till 12. Gå tillbaka till PUNKT 2, genom att gå vänster
och upp. Gå in i trappgången för att komma till PUNKT 1. Passera genom
de bombade väggarna (höger, höger) tills du är på en skärm precis
ovanför entrén. Gå upp och använd bomber emot fienderna där. Gå vänster.
Döda Zolerna för en nyckel, gå höger två skärmar, använd ljuset i andra
skärmen för att lättare döda Zolerna. Gå upp. Dräp mumierna, få nyckeln,
gå vänster och använd ljuset för att hitta vägen till kartan. Gå höger
sen upp och tänd ljuset. Döda Darknuts för kompassen och fortsätt gå
(fortfarande med ljuset i din hand). Besegra fienderna för en nyckel, gå
vänster och använd pilbågen här. Gå vänster en gång till för Digdogger.
Använd visselpipan för att bryta den stora Digdogger i flera små bitar.
Hugg de små bitarna med svärdet. Få hjärt behållaren efter ha dödat
allihopa. Gå upp för att få femte Trekrafts delen.

Håla 6 : Plats = F3, Special Entré = Ingen
Hjärtan/Vapen : 13 Hjärtan, Blått ljus, Blå ring, Livets vatten
         (Röd), Stor sköld, Mästar Svärdet, 12 bomber, pilbågen
Gå in och gå höger, tänd ljuset. Det här blir ditt första möte med
Wizzarobes (som bara kan dödas med svärdet eller staven).
Ta nyckeln när du blivit av med dem alla. Gå vänster 2 rum sen upp.
Döda Zols för kompassen. Gå norrut och döda Keesen. Sen upp spring
fort för att undvika spikarna. Nästa rum har massor av Likes Likes,
Wizzrobes och de där ande bubblorna. När alla Likes Likes och
Wizzrobes är borta, flytta vänstra stenen och gå upp. Mer Likes
Likes här. Gå upp, döda Gleeok och gå höger. Få kartan och gå ner,
slåss emot Wizzrobes. Döda alla och flytta vänstra stenen, ta trappan
för att få magiska staven. Gå tillbaka ner genom kart rummet till
skärmen nedanför, använd ljuset för att få nyckeln, antingen dödar
du Wizzrobes eller undviker dem (vid den här punkten behöver du inte
slåss ifall du inte vill). Gå ner använd ljuset, och ha svärdet och
bumerangen redo för strid. Gå höger och använd staven för att
förstöra Likes Likes och Wizzrobes. Flytta stenen och ta trappan.
När du kommer ut, gå ner och använd ljuset och döda fienderna för
att få nyckeln. Gå vänster. Gå upp, men stanna vid entrén när du
hittar Gohma. För att förstöra den, vänta tills den öppnar ögon-
locket och hamra på det med pilar i ögonlocket (1 pil räcker).
Få hjärt behållaren, gå sen upp för att få sjätte Trekrafts delen.

Håla 7 : Plats = D3, Special Entré = Använd vissel pipan på dammen
			  för att avslöja entrén.
Hjärtan/Vapen : 14 Hjärtan, Blått ljus, Blå ring, Livets vatten
         (Röd), Stor sköld, Mästar Svärdet, 12 bomber,
         åtminstone 100 rupier.

När du kommer in, gå norr och bomba norra väggen efter du dödat
fienderna i rummet. Gå norr (kalla detta rum för PUNKT 1), sen
gå vänster, sen upp. Använd rupier för att öka bomb kapaciteten
till 16. Gå ner 3 rum (på andra ned rummet undvik spikar) och
döda ormar för en nyckel. Gå till PUNKT 1 (2 upp sen höger) gå
sedan upp, använd bumerangen för att besegra fladdermössen. Gå upp
en mer och förstör Diddogger (använd pipan sen svärdet). Bomba
högra väggen och gå höger, använd magiska staven för att bli av
med Moldorm. Ta nyckeln och gå vänster 2 rum. Gå sen upp med ljuset,
och besegra fienderna för en karta. Gå höger och bomba högra väggen.
Efter du har spöat fienderna här, flytta stenen och gå ner för
trappan för röda ljuset. När du kommer ut, bomba högra väggen. Gå
höger och flytta centrum stenen och ta trappan. Bomba högra väggen
och gå höger. Besegra draken som du gjorde med första draken för
en hjärt behållare och gå höger för sjunde Trekrafts delen.

Håla 8 : Plats = B14, Hemlig Entré = Bränn det ensamma trädet
			  som delar två sektioner tillsammans.
Hjärtan/Vapen : 15 Hjärtan, Rött ljus, Blå ring, Livets vatten
         (Röd), Stor sköld, Mästar Svärdet, 16 bomber.

Gå in och gå höger, använd ljuset. Ta nyckeln efter du klarat av
fienderna i rummet. Gå vänster 2 rum, döda Manhandlas i andra
rummet, och gå vänster igen. Efter besegrat Darknuts och Gibdos,
flytta den vänstra stenen och få magiska boken. Efter du kommit
ut från trappan, gå höger två rum och gå upp, spöa upp Manhandlas
(använd staven för snabbare dödning). Bomba topp-väggen och gå upp.
Döda fienderna i det rummet för en nyckel och gå vänster, tänd
ljuset. Besegra dessa fiender för en nyckel och gå vänster och
besegra Darknuts för en tredje nyckel. Gå höger två rum (till
stället du fick första nyckeln på), och gå upp två rum, stridandes
fiender. Bomba topp-väggen av andra rummet och gå upp. Spöa
Manhandlas för kartan. Gå upp och döda Gohma som du gjorde i
Håla 7. Gå höger och dräp Darknuts och Pols så du kan flytta
stenen och få alla-syfte nyckeln. Gå tillbaka till Manhandlas rummet
(vänster sen ner två rum). Gå höger och använd trappan.
Gå vänster, upp och spräng högra väggen och gå höger. Besegra
draken för en hjärt behållare och gå sedan upp för sista delen
av Trekraften.

Håla 9 : Plats = H6, Hemlig Entré = Bomba vänstra stenen
Hjärtan/Vapen : 16 Hjärtan, Rött ljus, Blå ring, Livets vatten
         (Röd), Stor sköld, Mästar Svärdet, 16 bomber.

Gå in och gå upp två rum och vänster ett rum. Använd staven på
Moldorm, flytta sen vänstra stenen och gå in i trappgången. Bli av
med alla Likes Likes och gå höger 2 rum (kalla detta rum PUNKT 1).
Döda Patras här. Gå ner och besegra Zols, och gå sen ner igen,
besegra Zols och Keeses. Bomba högra väggen och gå höger, bomba sen
topp-väggen och gå upp. Få kartan och bomba topp-väggen och gå in.
Döda Wizzarobes och flytta vänstra stenen och få röda ringen. Gå
tillbaka till PUNKT 1 (ner två rum, vänster, upp två rum) och gå
upp, flytta till vänster. Attackera Wizzarobes, flytta sen vänstra
stenen och ta trappgången. När du kommer ut, besegra fienderna och
gå vänster två rum (kalla detta rum PUNKT 2). Flytta vänstra stenen
och ta trappan. När du är på andra sidan om trappan, bomba topp-
väggen och gå upp. Bli av med alla fiender här så att du kan flytta
centrum stenen och ta trappan för silver pilen. Gå tillbaka till
PUNKT 2. Gå upp tre rum och bomba vänstra väggen och gå vänster.
Flytta stenen för att få tillgång till trappgången, men undvik
spikarna. I det nya rummet, bomba vänstra väggen och gå vänster.
Använd staven på Likes Likes, flytta sen vänstra stenen och ta
trappan. Flytta vänstra stenen och gå in i trappgången. När du
kommer ut, besegra Patra en gång till. Gå sen upp för att slåss
emot Ganondorf. För att besegra Ganon, hugg honom (han är osynlig
men du kommer att lägga märke till hans mönster) skjut han sen
med silver pilar. Efter du har besegrat det otäcka svinet, gå
upp och hugg elden som blockerar prinsessan Zelda. Och Voila!
Slut på Uppdrag 1.


     Genomgång Av Fängelsehålorna : Äventyr 2
     -------------------------------------

Håla 1 : Plats = E8, Special Entré = Ingen *
Hjärtan/Vapen : 4 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Vanligt Svärd, 8 bomber, Livets vatten (Röd)

Gå in och gå höger, och ta bumerangen. Gå vänster sen upp. Få
nyckeln och bomba högra väggen och gå höger. Flytta stenen och
ta trappan. När du kommer fram, gå vänster. Bomba topp-väggen
och gå in och besegra draken. Du får en hjärt behållare och gå
höger för första Trekrafts delen.
NOTERA: Det finns andra rum att täcka, men allt som finns är
    nyckeln, kompassen och få rupier.

Håla 2 : Plats = E5, Hemlig Entré = Rör topp-mellersta statyn
      (där du hittade entrén för att få Blå ringen förra
      varvet) *
Hjärtan/Vapen : 5 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Vitt Svärd, 8 bomber, Livets vatten (Röd)

Gå in och gå upp fem rum (kalla andra upp-rummet, PUNKT 1),
få nycklar i första och tredje rummet. Bomba högra väggen och
gå höger. Få en nyckel där och gå ner till skärmen där du fick
förra nyckeln, och gå rakt IGENOM väggen på botten och få pipan
här. Gå tillbaka till PUNKT 1 och gå höger. Få kompassen här och
spräng högra väggen och gå höger. Få en nyckel här. Gå ner ett
rum, få nyckeln genom att besegra alla fiender, gå ner sen ner
till trappan. Gå norrut när du kommer fram, dräp sen draken
för en hjärt behållare och andra Trekrafts delen.
NOTERA : Ännu en gång, gick inte igenom alla rum, men det är upp
     till dig ifall du vill riskera ditt skinn.

Håla 3 : Plats = E13, Special Entré = Använd visselpipan på
           dammen *
Hjärtan/Vapen : 8 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Vitt Svärd, 8 bomber, Livets vatten (Röd), Mat
Gå in och gå upp sex rum, få en karta i tredje, en nyckel i det
fjärde och metall bumerangen i det sjätte. Gå tillbaka ner 5 rum
och gå höger. Använd bomber för att få hjärt behållare. Gå ner
och få kompassen, gå sen till högra väggen, knuffa mellersta
stenen och ta trappan. När du kommer fram, ta nyckeln och gå upp.
Lite mat kommer att hjälpa dig få tredje Trekrafts delen.

Håla 4 : Plats = G12, Special Entré = Flytta stenen längst till
           höger för att få fram entrén. *
Hjärtan/Vapen : 9 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Vitt Svärd, 8 bomber, Livets vatten (Röd),
         åtminstone 150 rupier.

Gå in och gå vänster med ljuset och få nyckeln. Gå höger, sen
upp. Gå sen vänster, ta kompassen och gå upp med ljuset i handen
och gå höger, dräp draken och gå höger igen. Gå till vänstra
väggen och flytta mellersta stenen och ta trappan för att komma
till magins bok. Återvänd till rummet GENOM topp-väggen och
betala 100 rupier för att öka bomb kapaciteten till 12.
Gå igenom vänstra väggen, gå ut till vänster gå sen upp två rum,
bomba topp-väggen och gå upp. Gå igenom topp-vägen sen genom
högra väggen (MEN BARA IFALL DU HAR 50 RUPIER, Ifall du har
MINDRE än 50 rupier kostar det dig (DU FÖRLORAR) 1 hjärt behållare).
Gå höger och flytta mellersta stenen till vänster för att få fram
trappan. Gå upp och ta hjärt behållaren, gå sen upp igen, men
TA INTE Trekrafts delen än. Istället, gå genom topp-väggen och
gå upp två till rum. Flytta stenen som leder till vänster, men
TA INTE den vägen (Det är jobbigt förklara hur du kommer tillbaka
på rätt väg ifall du tar den vägen, eftersom det är en återvändsgränd.)
Ta trappan och ta flotten. Nu gå tillbaka och ta fjärde Trekrafts
delen. Du har vad du behöver.

Håla 5 : Plats = D6, Special Entré = Ingen
Hjärtan/Vapen : 11 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Mästar Svärdet, 12 bomber, Livets vatten (Röd)

Gå in, gå upp sen gå vänster, använd ljuset. Gå ner och ta trappan
(kalla detta rum PUNKT 1). När du kommer ut, gå vänster och flytta
centrum stenen. Det nya rummet ger dig en nyckeln och gå sen ner och
ta trappan för att hitta pilbågen. Gå tillbaka till PUNKT 1 och gå sen
upp sen vänster. Använd ljuset och ta kartan. Gå sen upp två rum, se
upp för spikarna i andra rummet, gå höger och ta kompassen. Gå sen
upp, höger, upp. Ta trappan i det här rummet och när du kommer fram
i det nya rummet, gå vänster. Döda draken för en hjärt behållare.
Gå upp för femte Trekrafts delen.

Håla 6 : Plats = E1, Special Entré = Använd visselpipan när du
           står emot vänster i centrum av skärmen
Hjärtan/Vapen : 12 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Mästar Svärdet, 12 bomber, Livets vatten (Röd)

Gå in och gå upp med ljuset och gå upp ett till rum. Gå sen
vänster 3 rum, på tredje rummet aktivera spikarna, så du
kan komma till vänstra sidan, flytta stenen längst till vänster
och gå ner till trappan. När du kommer fram, gå höger 2 rum
sen ner och få nyckeln. Gå upp sen höger, bomba topp-väggen och
gå upp. Bomba topp-väggen och gå upp en gång till. Få kompassen
i det här rummet och gå upp igen. Flytta vänstra stenen i
mellersta raden och ta trappan. När du kommer fram, spräng södra
väggen och gå ner för en nyckel. Gå upp och höger och döda draken.
Gå höger och ta trappan. När du kommer fram, gå upp ett rum, få
hjärt behållaren och upp en gång till för sjätte Trekrafts delen.

Håla 7 : Plats = B13, Special Entré = Bränn de två träden längst
           till vänster vid topp-centrum av skärmen.
Hjärtan/Vapen : 14 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Mästar Svärdet, 12 bomber, Livets vatten (Röd),
         åtminstone 50 rupier.

Gå in och gå höger 3 rum (kalla 3dje rummet PUNKT 1). För att
ta trappan, flytta tredje blocket från toppen i andra diagonala
raden. Ta trappan. När du kommer fram, gå ner. Ta nyckeln efter
du besegrat alla fiender, flytta sen vänstra stenen i mitten av
rummet, så att du hittar en trappgång och röda ljuset. Gå tillbaka
till PUNKT 1 och gå höger 2 rum. Du behöver ljuset i andra rummet,
gå sen upp, fortfarande med ljuset i handen. Få kartan här, gå
sen upp 4 rum. Ta nyckeln och distrahera spikarna så att du kan
flytta stenen och komma till trappan. När du kommer fram, gå upp,
flytta mellersta stenen och gå höger. Betala 50 rupier i tull
eller förlora en hjärt behållare och gå ner. I den andra diagonala
raden från vänster, flytta tredje stenen från toppen och ta
trappan. I det här nya området, gå vänster 3 rum, besegra draken
för en hjärt behållare i andra rummet och den sjunde Trekrafts
delen i tredje rummet.

Håla 8 : Plats = G10, Special Entré = Bomba väggen vänster ungefär
           om centrum tvärsöver floden.
Hjärtan/Vapen : 15 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Mästar Svärdet, 12 bomber, Livets vatten (Röd),
         åtminstone 150 rupier, Mat

Gå in och gå upp och ta trappan. När du kommer ut, gå ner GENOM
väggen, korsa detta rum, gå sen ner igen. Få magiska staven här
via trappan. Gå upp ett rum och gå höger. Ta trappan i detta rum
och när du kommer ut, gå upp 5 rum. Ta kompassen i det fjärde
och en nyckel i det femte rummet. Gå vänster 2 rum och bomba
vänstra väggen och gå vänster, gå sen vänster två rum till. Få
nyckeln och ta trappan. När du kommer fram efter trappan. Gå
vänster och få magiska nyckeln. Gå tillbaka efter ha tagit nyckeln
och gå höger, gå ner ett rum. Döda alla fiender i rummet och
flytta mitten stenen och gå vänster. Gå höger genom botten-väggen,
och gå höger 2 rum och ta trappan. När du kommer ut från trappan
(kalla detta rum PUNKT 1), bomba botten-väggen och gå ner. Gå
in i rummet och gå ner igen. Döda draken och gå vänster. Flytta
mellersta stenen till höger, gå in i passagen och öka bomb
kapaciteten (nu 16). Gå tillbaka till PUNKT 1 sen gå upp 2 rum,
och få sista Trekrafts delen.

Håla 9 : Plats = H1, Special Entré = Bomba väggen ungefär centrum
           av horisontella spåret.
Hjärtan/Vapen : 16 Hjärtan, Blå ring, Stor sköld,
         Mästar Svärd, 16 bomber, Livets vatten (Röd)

Gå in och gå upp ett rum, vänster 3 rum, upp 3 rum, höger ett och bomba
topp-väggen och gå upp. Gå höger ett rum, upp ett och gå igenom vänstra
väggen. I nya rummet, gå vänster ett rum sedan upp ett rum.
Gå igenom vänstra väggen och i nästa rum ta trappan för röda ringen. När
du kommer fram gå höger (rakt genom väggen), flytta stenen och ta trappan.
När du kommer ut, bomba högra väggen och gå igenom, gå upp genom väggen,
flytta stenen och ta trappan. När du kommer fram, gå vänster, spräng
topp-väggen i nästa rummet och gå igenom. Gå sedan igenom vänstra väggen.
Få trappan i nästa rum genom att flytta stenen i mitten av rummet och ta
trappan för silver pilen. När du kommer tillbaka till rummet, gå genom
högra väggen, gå upp ett rum, vänster ett rum. Flytta vänstra stenen och
ta trappan. När du kommer fram, gå höger, och gissa vad... välkommen
tillbaka till entrén. Gå upp ett rum, vänster 3 rum, upp 3, höger 1,
upp 1, höger 1, upp 1, gå igenom vänstra väggen, gå vänster och sedan
upp. Flytta vänstra stenen för att få trappan, gå höger när du kommer
fram, genom bomb hålet, tvärs över rummet och gå höger igen. Besegra
Ganon och rädda den fångande prinsessan igen.


Noteringar:

1. I det första äventyrets röda ring är ett "osynligt" rum allra längst
upp till höger på nivå 9. Du måste bomba norra väggen av norra rummet av
kolumnen längst till höger av rummen för att komma till den.

2. De flesta nivåer i första äventyret har "osynliga" rum innehållandes
pengar i "ögonen" av kartan. Det har båda nivå nio.

3. Nivå 5 & 6 på första äventyret har dubbla ingångar under riddar
statyerna. Det blir ingen skillnad som jag kan se ifall du tar den
andra ingången. Några gissningar vad den är till för?

         Kolla in denna bok "How To Win A Nintendo Game #4"
         för denna info, i Sverige kallades den för:
         "Nintendo biblioteket".

Game Genie Koder

Okej, för alla er fuskare där ute, här är en lista över Game Genie
koder för att hjälpa er. Koderna är samma som du hittar i Game Genie
kodboken som du får på köpet med Game Genie.

NYCKEL . . .		EFFEKT . . .
AVVLAUSZ		Ta inte skada från någonting
YYKPOYZZ		Skapa karaktär med 8 liv hjärtan
NYKPOYZX		Skapa karaktär med 16 liv hjärtan
SZVXASVK		Förlora inte rupies när du köper
SZVXASVK + AEVEVALG	Alla föremål gratis
SZNZVOVK		Oändligt med bomber
ESKUILTA		Bär en blå ring
OSKUILTA		Bär en röd ring
The Legend of Zelda is a trademark of Nintendo of America Inc.

Ifall du vill ha koder till Zelda 2 eller andra spel så besök
Galoobs hemsida på http://www.galoob.com

Ett stort tack till Shigeru Miyamoto för hans arbete inom
TV-spelsbranschen. Han är den bästa TV-spelsskaparen någonsin!

=======================================================================

Tänk på att det blir roligare att klara spelet på egen hand
utan hjälp av någon guide, men ifall ni kör fast så kan ni
ta hjälp av guiden.
Den här guiden är översatt och komponerad av mattiac@usa.net
Zelda walkthrough search:
© Copyright 2006 GameFAQs.com.

        Webdesign: Xsoft