Tato stranka by vapadalo mnohem lepe v prohlizeci, ktery podporuje webove standardy, nicmene prohlizet ji muzete v jakemkoliv prohlizeci, nebo zarizeni s pristupem na Internet.Wellcome to Xsoft Hyrule Field - If you looking for help with Zelda game, then start here.


< back to Zelda.Pocitac.com
<< back to Xsoft's Hyrule Field

Zelda: FAQ and Walkthrough

Frequently Asked Questions, codes, maps and alkthroughs of Zelda games


The Legend of Zelda - A Link to the Past - en spelguide pΠsvenska

22 juli 2005
Version 1.00
Magnus Brav
magnus.brav@comhem.se

1 Introduktion
Det hŠr Šr den fšrsta spelguide jag gjort, sŒ jag hoppas att den kommer att
vara till nytta fšr den som rŒkar snubbla šver den. Sist i dokumentet finns
en innehŒllsfšrteckning som du kan gŒ till vid behov.

1.1 Credits
Jag hade aldrig kunnat gšra den hŠr guiden om det inte varit fšr den
engelska guide av Michael Gonzales mpgonzalez@gmail.com som jag hittade pŒ
www.gamefaqs.com, den ovŠrderliga spelsidan pŒ Internet. Jag hoppas att den
hŠr guiden kommer visa sig vara lika anvŠndbar och pŒlitlig.

1.2 Information om guiden
Jag vet inte om jag kan inte pŒstŒ att min lšsning Šr den ultimata, men om
du fšljer den borde du rimligtvis klara av spelet utan stšrre problem.
Allting Šr kanske inte heller nšdvŠndigt att gšra precis ii den ordning jag
gjorde det, men det fungerade bra fšr min del. InnehŒllsfšrteckningen kan
tyckas lite vŠl detaljerad, men anledningen till at den Šr det Šr fšr att
underlŠtta, fšrstŒs. Vissa saker gŒr sŠkert att hoppa šver helt. Jag kommer
kanske inte heller vara sŒ minutišst noga att jag kommer guide dig pŒ varje
steg som Link tar pŒ sitt Šventyr, men det kommer vara fullt tillrŠckligt
fšr att du ska klara spelet.

Jag tar fšr givet att spelkontroll och liknande inte Šr nšdvŠndigt att gŒ
igenom mer Šn i vissa fall, sŒ grunderna lŠmnar jag Œt sidan och
koncentrerar mig istŠllet helt och hŒller pŒ sjŠlva guiden. Jag har valt
att inte šversŠtta namn pŒ karaktŠrer, viktiga fšremŒl osv. i spelet, det
ter sig lŠttare att kalla saker vid det namn de benŠmns i spelet,
šversŠttningar skulle eventuellt leda till fšrvirring. Vad gŠller
orientering sŒ kommer jag (fšrsška) att ange riktningar i form av šst,
vŠst, norr och syd istŠllet fšr hšger, vŠnster, upp eller ner, jag tror det
kan underlŠtta.

Observera att det ocksŒ Šr skillnad pŒ ett hjŠrta (ŒterstŠller Links liv pŒ
hŠlsomŠtaren), Heart Piece (fšr fyra Heart Pieces fŒr Link ett till hjŠrta
pŒ hŠlsomŠtaren) och Heart Container (ger Link ett hjŠrta pŒ hŠlsomŠtaren).
Magiskt elixir (finns i smΠoch stora flaskor) fyller pΠdin magiska
mŠtare. Du kan ocksŒ kšpa magisk potion av gumman som ger dig Magic Powder
(med fŒgeltransportens hjŠlp i LjusvŠrlden kommer du dit om fŒgeln slŠpper
av dig vi punkt nummer tvŒ pŒ kartan). Fšr att kunna kšpa potion mŒste du
ha en tom Magic Bottle. En ršd potion fyller pŒ Links hŠlsomŠtare, en gršn
hans magi och en blŒ fyller pŒ bŒda.

Fšr švrigt vill jag bara tillŠgga att de Zelda-spel som jag spelat tillhšr
de allra bŠsta man kan tŠnka sig inom Šventyrsgenren. Nintendo har hŠr ett
verkligt flaggskepp att stoltsera med. Det enda trŒkiga med detta
fantastiska spel jag kan hitta Šr att det tar slut alltfšr fort.

1.3 Kontakt
Skulle det vara nŒgot som du har svŒrigheter med, sšk noga igenom guide
igen innan du frŒgar, du kan sŠkert hitta en lšsning pŒ problemet. Det
skadar inte heller att tŠnka sjŠlv. Skulle du fortfarande inte lšsa
problemet kan du maila till mig, adressen Šr magnus.brav@comhem.se och jag
vill gŠrna tillŠgga att jag inte garanterar att jag kommer svara. Mail som
innehŒller bifogade filer kommer raderas per omgŒende. All form av oserišs
kommunikation undanbedes. Jag Šr dŠremot tacksam fšr feedback, sŠrskilt om
du hittat nŒgot som Šr felaktigt och du tycker borde Šndras.

2 Spelguide

2.1 Hyrule Castle
Spelet bšrjar med att Link ligger och sover i sitt hus (lŠgligt placerat
mitt i Hyrule) och en ršst hšrs i natten. Det Šr prinsessan Zelda som
vŠdjar till Links farbror att komma och hjŠlpa henne, dŒ hon blivit
tillfŒngatagen av den onde trollkarlen Agahnim. Links farbror ger sig ut i
natten, och nu Šr det dags fšr vŒr hjŠlte Link att visa vad han gŒr fšr.

2.1.1 The Lamp
Kliv upp ur sŠngen, ta lampan (the Lamp) som finns i kistan. Fšr att vŠlja
lampan trycker du pŒ Start, och sen vŠljer du lampan med styrpilarna. Fšr
att sen anvŠnda det fšremŒl du valt, tryck Start igen, och sedan Y-knappen.
Vilket fšremŒl du "har framme" ser du i den lilla gula rutan i skŠrmens
vŠnstra švre hšrn. Fšr att svinga svŠrdet (som du inte fŒtt Šn) trycker du
pŒ B-knappen, och med A-knappen kan du gšra andra saker (som att springa
nŠr du fŒtt Pegasus-skorna eller lyfta tunga saker nŠr du fŒtt handsken).
Kistor och krukor Šr alltid bra att šppna, de innehŒller ofta anvŠndbara
saker, pengar m.m. Link Šr frŒn bšrjan obevŠpnad, men oroa dig inte, du
kommer fŒ ett vapen inom kort. GŒ ut i regnet och fšlj vŠgen norrut tills
du kommer fram till palatset. Du kan lyfta pŒ buskar lite hŠr och dŠr om du
vill, det kan finnas pengar under dom. NŠr du sen fŒr ett svŠrd kan du
hugga ner buskarna.

2.1.2 LšnnvŠgen i trŠdgŒrden
NŠr du kommer fram till slottet sŒ kommer du inte in, vakter spŠrrar din
vŠg: istŠllet, ta hšger och fšlj den ljusgršna gŒngen som gŒr utanfšr
murarna, fšrst šsterut, sen norrut nŠr du kommer till en stor gršn sten du
inte kan flytta. Fšlj gŒngen norrut med muren pŒ vŠnster sida och floden pŒ
hšger. Till slut kommer du fram till en liten trŠdgŒrdsliknande plats med
ett trŠd i norr och buskar lite hŠr och var. Lyft pŒ busken i mitten, dŠr
finns ett svart hŒl. Hoppa ner i hŒlet, och vips! Du Šr inne i kŠllaren
till palatset.

2.1.3 SvŠrdet!
GŒ vŠsterut och du hittar din farbror liggandes i korridoren. Han ger dig
sitt svŠrd och sin skšld. GŒ genom dšrren i sydvŠstra hšrnet av rummet.
Hugg ner de tvŒ gršna vakterna. LŠngst šsterut i rummet finns tvŒ krukor,
lyft upp dem. Under dem finns behŒllare med magiskt elixir som ger dig
mšjligheten att anvŠnda fšremŒl och liknande som krŠver magiska krafter.
Elixiren Šr gršna, ser ut som en liten flaska, och nŠr du tar dom fylls den
gršna mŠtaren i skŠrmens hšgra kant pŒ, detta Šr mŠtaren šver hur mycket
magi du har kvar. Det finns Šven stšrre elixir som fyller pŒ din magi helt.
Lampan krŠver magi. Slšsa inte i onšdan. SŒ lŠnge det inte Šr beckmšrkt
kommer du knappast behšva lampan. I kistan finns det pengar (om jag inte
minns fel). Gršna mynt Šr vŠrda 1 rupie, blŒ mynt Šr vŠrda 5 och ršda mynt
Šr vŠrda 20 rupies. Dessa kan du anvŠnda fšr att kšpa diverse prylar. GŒ
sedan tillbaka vŠsterut, uppfšr den lilla trappan och ut genom den sšdra
dšrren. Du Šr ute i regnet igen. Fšlj gŒngen Œt vŠst och gŒ sedan norrut,
in genom stora dšrren till palatset, och du kommer in i vŒning 1F. Du
kommer stšta pŒ fler vakter, men dom Šr inte svŒra alls bara du lŠrt dig
att handskas med dom.

2.1.4 Hitta Zelda
VŠl inne i palatset, gŒ genom šstra dšrren. Vissa dšrrar kommer krŠva
nycklar, och andra till och med den stora nyckeln - the Big Key - som ocksŒ
šppnar de stora kistor dŠr du kan hitta extra vŠrdefulla saker. I varje
palats finns dessutom en kompass (the Compass - som visar var bossen
befinner sig) och en karta (the Map - som hjŠlper dig orientera dig i varje
palats). Dessa kan du fšrvisso klara dig utan om du anvŠnder dig av den hŠr
guiden, men enligt min mening skadar det inte att hitta dessa prylar i alla
fall, de gšr det lŠttare att veta var man Šr och var man ska.

NŒvŠl, fšlj den ršda mattan norrut genom ett par rum och sen vŠsterut tills
du kommer till en dšrr i norra vŠggen som omges av statyer. NŠr du ser en
dšrr med en pil šver (som antingen pekar uppŒt eller nedŒt) sŒ vet du att
det Šr en trappa som leder till en annan nivŒ. GŒ genom dšrren och du
kommer ner en vŒning till vŒning B1. NŠr du kommer ner till B1, dšda den
blŒ vakten och du fŒr en nyckel. I kistan finns kartan. Fšr att titta pŒ
kartan trycker du pŒ X-knappen. GŒ genom den lŒsta dšrren i sšder. I nŠsta
rum kommer du mŠrka att pŒ vissa stŠllen kan man trilla šver kanten och ner
i en bottenlšs avgrund. Se till att ha fast mark under fštterna. Dina
fiender kan du dŠremot slŒ till med svŠrdet sŒ att de far šver kanten. Man
kan ocksŒ kasta krukor pŒ fienderna, det kan vara synnerligen effektivt. GŒ
till det sydvŠstra hšrnet av det rum du Šr i. I nŠsta rum, gŒ genom dšrren
i nordvŠst.

2.1.5 The Boomerang
I nŠsta rum kan du se tvŒ dšrrar som ser ut som de har ett ansikte pŒ dem.
Dessa dšrrar šppnas bara om du dšdar alla fiender i rummet, eller trycker
pŒ an platta i golvet. Dšda vakten och gŒ genom šstra dšrren. Dšda den blŒ
vakten, ta nyckeln och šppna kistan. DŠr hittar du bumerangen, ett bra
fšremŒl. GŒ tillbaka till fšregŒende rum och sen norrut genom den lŒsta
dšrren. I nŠsta rum, gŒ genom norra dšrren sŒ du kommer ner till nŠsta
nivŒ, vŒning B2. GŒ genom nŠsta dšrr fšr att komma till B3.

Du Šr nu i palatsets fŠngelsehŒla. Du mŒste besegra fienderna dŠr, fšrst en
gršn vakt, sen en lite tuffare fiende som svingar en stor taggig kula pŒ en
kedja. Han Šr inte sŒ svŒr egentligen. AnvŠnd fšrst bumerangen och nŠr han
blir paralyserad av bumerangen sŒ slŒr du honom med svŠrdet. NŠr du spšat
honom fŒr du Big Key och kan du šppna celldšrren och prata med fŒngen; det
Šr Zelda. I kistan bredvid henne finns en blŒ rupie. GŒ nu hela vŠgen
tillbaka till 1F (anvŠnd kartan om du inte hittar) och rummet med
huvudentrŽn. Zelda kommer att fšlja efter dig.

2.1.6 Kloakerna
VŠl dŠr berŠttar Zelda att det finns en lšnnvŠg ut ur palatset. GŒ uppfšr
trappan och genom dšrren norrut till 2F. Detta Šr tronrummet. Bakom
tronerna finns en falsk vŠgg (med tvŒ korslagda svŠrd pŒ) som man kan
skjuta Œt sidan. GŒ genom dšrren fšr att komma till palatsets kloaker. GŒ
norrut genom en dšrr i nordšstra hšrnet. Du Šr nu pŒ 1F. Dšda ormarna (om
du vill) och gŒ genom vŠstra dšrren till B1. Du kommer till ett korsformat
rum. I vŠst finns en kruka med magi, i šst finns en kista med en nyckel. GŒ
sen norrut genom den lŒsta dšrren. GŒ igenom en serie av rum full av
vattenpšlar och rŒttor tills du kommer till ett mšrkt lŒngsmalt rum. Dšda
fienderna hŠr inne och fŒ en nyckel. GŒ genom den lŒsta dšrren i norr.
€ntligen ljus! Se upp fšr rŒttorna hŠr, men dšda dom gŠrna; du fŒr mŒnga
rupies av dem. Putta undan en av stenarna i norr och gŒ genom dšrren.

2.1.7 The Sanctuary
Du Šr nu i kŠllaren till The Sanctuary. Ta kol pŒ rŒttorna och gŒ genom
dšrren i sšder. I nŠsta rum finns tvŒ rŒttor och tvŒ handtag. Dšda rŒttorna
fšrst. Sedan gŒr du till det hšgra handtaget. StŠll Link med ansiktet mot
spaken, tryck pŒ A och dra styrspaken i nedŒt. Dšrren šppnas. (SŒhŠr gšr
man fšr att dra diverse saker.) Du Šr nu framme i the Sanctuary, och Zelda
Šr fšr tillfŠllet sŠker. Prata med Zelda och the Sage. …ppna sen kistan och
fŒ en Heart Container (en "hjŠrtbit"). Ju fler sŒna hŠr hjŠrtan Link fŒr,
desto mer skada tŒl han. En Heart Container ger dig ett till hjŠrta (sŒna
fŒr du t.ex. nŠr du klarat en boss). Hittar du en Heart Piece krŠvs det
fyra stycken sŒdana fšr att fŒ ett till hjŠrta pŒ Links mŠtare.

Nu har du klarat fšrsta delen av ditt Šventyr. Men detta Šr bara bšrjan. GŒ
ut genom dšrren i sšder och gŒ sedan vŠsterut tills du kommer till ett rštt
hus med dšdskallar utanfšr. I detta hus finns en spŒgubbe (Fortune Teller).
GŒ sšderut till nŠsta skŠrm och du Šr i Kakariko Village.

2.2 Kakariko Village
HŠr finns det massor av saker att gšra.

2.2.1 LedtrŒd om The Elder
GŒ in i det fšrsta hus du kommer till (det har rštt tak och tvŒ dšrrar). GŒ
in i den hšgra dšrren. Prata med den gamla damen. GŒ sen ut igen.

2.2.2 Blind the Thiefs kŠllare
GŒ vŠsterut och in i huset med grŠs pŒ taket. Prata med killen, han
berŠttar fšr dig om Blind the Thief. GŒ sen ner i kŠllaren. Putta bort
stenarna sŒ att du kommer Œt kistorna, varje kista innehŒller en ršd rupie.
Notera att i den norra vŠggen finns en spricka. DŠr kan man placera en bomb
fšr att šppna ett hŒl i vŠggen som leder till ett annat rum. SŒdana
sprickor kan finnas lite var stans. SŒ nu mŒste vi hitta bomber. GŒ
tillbaka upp och sen ut igen.

2.2.3 Heart Piece 1
GŒ vŠsterut, fšrbi ett stort gršn trŠd och nŒgra mindre rosa trŠd. GŒ
ovanfšr ingŒngen till grottan och hoppa šver kanten ner i hŒlet som finns
till vŠnster om grottans šppning. NŠr du landat i grottan, šppna den
nŠrmaste kistan: dŠr hittar du tre bomber. Du kan se att en bit i den norra
vŠggen ser annorlunda ut jŠmfšrt med resten av grottvŠggen, det ser ut som
att det Šr en spricka i vŠggen. Bomba sprickan i norra vŠggen. GŒ igenom
šppningen till nŠsta rum. Under krukorna finns pengar och i kistan en Heart
Piece. GŒ tillbaka till det fšregŒende rummet. I kistorna och krukorna
finns mer pengar. Hoppa sedan ner frŒn klippavsatsen, gŒ uppfšr trappan och
ut i solljuset igen.

2.2.4 Magic Bottle
GŒ sšderut. Huset vŠster rakt sšder om grottan innehŒller ingenting
speciellt. GŒ istŠllet šsterut. HŠr sitter en man som ser ut som en
ormtjusare. Prata med honom och kšp en glasburk av honom fšr 100 rupies.
Dyrt kanske, men det Šr det vŠrt. Det visar sig vara en Magic Bottle. Du
kan ha max fyra stycken sŒdana hŠr burkar. De kan anvŠndas till att fšrvara
diverse bra saker i.

2.2.5 Pilar
GŒ sedan rakt sšderut till huset med blŒtt tak. En gumma stŒr utanfšr och
sopar. Prata med henne. GŒ sedan in i huset. I hšgra vŠggen kan se en
spricka. LŠgg en bomb dŠr. I rummet bakom sprickan finns en kista med pilar
i (som du inte kommer kunna anvŠnda fšrrŠn du fŒtt pilbŒgen). GŒ ut ur
huset och sen till byns sydvŠstra hšrn.

2.2.6 Rupies och bomber
HŠr finns ett brunt hus utan dšrr. Hugg ner buskarna och gŒ fram till
huset. LŠgg en bomb vid husets sšdra vŠgg fšr att sprŠnga en šppning. GŒ
in, mosa rŒttorna och plocka pŒ dig godbitarna, i form av pengar, bomber
osv. GŒ ut igen och sen šsterut.

2.2.7 Andra ledtrŒden om the Elder
Du kan se en liten kille med blŒtt hŒr som stŒr och vaktar hšnsen. Prata
med honom. Han kommer rita in pΠdin karta (som du kan titta pΠgenom att
trycka pΠX) var du kan hitta the Elder (som vet hur du kan fΠtag pΠthe
Master Sword). Om du trycker pΠX kan du se ett blinkande kryss pΠkartan.
Det Šr dit du ska bege dig sen, men det finns lite mer du kan gšra i
Kakariko fšrst.

2.2.8 Magic Store
I huset bredvid killen med blŒtt hŒr finns ett brunt hus; hŠr kan du kšpa
livselixir, bomber m.m. (fšr att kunna kšpa elixiret mŒste du ha en tom
flaska). Men det Šr inte nšdvŠndigt att gšra det nu.

2.2.9 En till Magic Bottle
GŒ šsterut och in i huset med lŒngt, blŒtt tak. Detta Šr Kakarikos
vŠrldshus. Prata med mŠnnen hŠrinne och gŒ sen ut igen. GŒ runt till husets
baksida. DŠr finns en dšrr som du inte ser, men gŒ in i den. I kistan finns
en till Magic Bottle. GΠsen ut igen.

2.2.10 Bug Catching Net
GŒ norrut och in i nŠsta hus. I sŠngen ligger en kille som Šr sjuk. Han ger
dig sitt Bug Catching Net, som kan anvŠndas till att fŒnga saker, som bin
och Šlvor (faeries). GŒ ut igen och norrut tills du kommer till en klunga
rosa trŠd. GŒ in i huset šster om trŠden. GŒ fram till tavlan av Mario och
dra i den. Fyra blŒ rupies kommer fram ur tavlan! GŒ ut igen och sšderut
genom hela byn tills du kommer till nŠsta skŠrm. GŒ vŠsterut in i huset med
en bok och en gŒspenna pŒ. Detta Šr biblioteket. Uppe pŒ en av bokhyllorna
kan du se en gršn bok. Du kan dock inte nŒ den, du kommer behšva Pegasus
Shoes fšr att komma Œt den. GŒ ut igen och in i huset i skŠrmens sydvŠstra
hšrn. Prata med killen och sprŠng sen ett hŒl i den vŠstra vŠggen, dŠr du
ser en spricka. GŒ in i nŠsta rum och ut genom dšrren (du kan prata med
killen hŠrinne ocksŒ om du vill).

2.2.11 The 15 Second Game - Heart Piece 2
Det Šr nu dags fšr the 15 Second Game. Prata med tjejen i rosa klŠder. Om
du kan klara av hinderbanan pŒ 15 sekunder fŒr du en till Heart Piece.
MŒlet Šr att nŒ fram till killen som stŒr i slutet av hinderbanan. Det Šr
inte svŒrt; fšrsšk tills du lyckas. Hoppa ner frŒn kanten och gŒ šsterut
till nŠsta skŠrm. I huset i šst kan du spela om pengar om du vill.

2.2.12 Heart Piece 3
GŒ tillbaka till Kakariko och tillbaka till huset med grŠstaket. Du kan nu
sprŠnga sšnder sprickan i vŠggen i kŠllaren. I krukorna finns rupies och i
kistan en Heart Piece. GŒ tillbaka ut ur byn och fšrbi spŒgubbens hus.
FortsŠtt šsterut fšrbi kyrkogŒrden och sen sšderut lŠngs med floden, och
sen šsterut in i labyrinten. GŒ till krysset pŒ kartan.

2.3 The First Pendant - The Eastern Palace
Inne i labyrinten finns en byggnad som du ska gŒ in i. Detta Šr Sahasrahla
the Elder. Prata med honom. Han ger dig uppdraget att hitta tre stycken
s.k. Pendants som finns i olika palats runt om i Hyrule. Innan du gŒr ut
igen, bomba norra vŠggen. I rummet bakom finns bomber och rupies. GŒ ut
igen och leta dig genom labyrinten till Eastern Palace (markerat av ett
gršnt halssmycke pŒ kartan). AnvŠnd kartan om du har svŒrt att hitta. NŠr
du kommer fram Šr det bara att gŒ in i Eastern Palace.

2.3.1 The Eastern Palace
Lyft pŒ krukan. Under den finns en platta i golvet. Trampa pŒ den och gŒ
direkt genom dšrren i mitten. HŠr finns en till platta i golvet som šppnar
dšrren. Trampa pŒ den, dšda monstren och gŒ vidare norrut. Ta dig fšrbi de
stora kloten som kommer emot dig, gŒ sen vŠsterut och sšderut uppfšr
trappen och lŠngs med gŒngen till en kista och nŒgra krukor. HŠr finns
massor av rupies. GŒ tillbaka till hŒlet i vŠggen dŠr de stora kloten
kommer ut och gŒ genom dšrren norrut. GŒ direkt šsterut, lyft krukan och
trampa pŒ plattan och ut genom šstra dšrren till nŠsta rum.

2.3.2 The Map
HŠr finns ett gŠng skelett som kan vara lite mariga att tas med. Bumerangen
funkar dock bra; dŒ kan du hŒlla dom pŒ avstŒnd. GŒ sen genom den norra
dšrren. HŠr stšter du pŒ en svŠvande dšskalle som har ršda saker som
snurrar runt den. Undvik den. Lyft pŒ krukorna fšr att hitta en platta,
trampa pŒ den och šppna dšrren i sšder. GŒ ut den vŠgen.

GŒ ram till kistan, hŠr hittar du The Map. GŒ ut genom den vŠstra dšrren
och sen vŠster igen till nŠsta rum. FortsŠtt vŠsterut, lyft krukan, trampa
pŒ golvplattan och sen vŠsterut genom dšrren. Ta hand om skeletten och gŒ
sen genom dšrren i sydvŠst.

2.3.3 The Compass
Nu kommer du in i ett rum dŠr bŒda dšrrarna stŠngs pŒ en gŒng. Du mŒste
dšda alla monster fšr att komma ut. Det Šr fyra skelett som kommer upp ur
golvet nŠr du lyfter krukan i mitten av rummet. Kasta gŠrna krukor pŒ
skeletten, det Šr synnerligen effektivt. GŒ sedan norrut.

I kistan hittar du the Compass. GŒ genom šstra dšrren. I korridoren kan du
se en grΠtrekantig platta. Genom dessa plattor kan du kommunicera med
Sahasrahla. GŒ sen genom šstra dšrren och fortsŠtt rakt šsterut genom hela
rummet (fšrbi en stor kista) och ut genom šstra dšrren. GŒ sšderut, uppfšr
trappen och ut genom dšrren.

2.3.4 Big Key
Du hamnar i ett mšrkt rum. HŠr inne finns bl.a. tvŒ svŠvande dšskallar,
akta dig fšr dom. GŒ i en cirkel šsterut och trampa pŒ en platta i golvet
fšr att šppna dšrren i šstra vŠggen. GŒ genom den dšrren. HŠrinne finns tre
skelett, men ocksŒ mŒnga krukor. Gšr dig av med skeletten och lyft pŒ alla
krukorna sŒ hittar du en nyckel. HŒ ut igen och fšrbi de svŠvande
dšskallarna och genom den lŒsta dšrren i vŠstra vŠggen. Fšlj gŒngen ut
genom den vŠstra dšrren i nŠsta rum.

I det hŠr rummet finns tvŒ skelett, fyra svŠvande dšskallar. TvŒ smŒ
tentakelmonster och en cyklop (ett gršnt enšgt monster). Dšda alla monster
hŠr inne sŒ slŠpps dšskallarna lšsa. Cyklopen kan vara lite svŒr sŒ se up
med den. Under en av krukorna finns en platta. Trampa pΠden sΠuppenbaras
en kista. I kistan finns Big Key.

2.3.5 The Bow
GŒ norrut genom dšrren som krŠver Big Key. GŒ fšrbi statyerna, nerfšr
trappen, putta undan stenen och fšlj sen gŒngen norrut och sen šsterut vid
den dŠr grŒ trekantiga plattan. I nŠsta rum, gŒ sšderut och fram till den
stora kistan, i vilken du hittar the Bow. GŒ norrut uppfšr trappen och ut
genom dšrren som krŠver Big Key. Ett till mšrkt rum! HŠr finns flera
monster, bl.a. tvŒ cykloper. Lyckligtvis krŠvs det bara en pil med bŒgen
fšr att ta kol pŒ dem. I rummet hittar du en nyckel (jag tror du fŒr den
nŠr du dšdar en av cykloperna). Lyft pŒ krukorna och gŒ sen genom den
nordšstra dšrren. I nŠsta rum finns massor av blŒ rupies, men ocksŒ tvŒ
svŠvande dšskallar, sŒ var fšrsiktig. GŒ tillbaka till nŠsta rum nŠr du Šr
klar och genom den lŒsta nordvŠstra dšrren. Du kommer nu till 2F.

Var fšrsiktig, hŠr finns tvŒ till svŠvande dšskallar. Under en av krukorna
finns en platta i golvet som šppnar den vŠstra dšrren. GŒ ut den vŠgen.
Fler cykloper! Ta hand om dem en i taget. Trampa pΠplattan i golvet och
dšrren i vŠst šppnas. GŒ ut genom den. I nŠssta rum behšver du bara undvika
kloten och trampa pŒ plattan i den švre vŠstra hšrnet och sen fortsŠtta
genom den vŠstra dšrren. I nŠsta rum, ta fšrst hand om skeletten och sen
den ršda cyklopen (med tvŒ skott med pilbŒgen). GŒ genom den norra dšrren.
Samma sak i nŠsta rum. Ta kol pŒ de mindre monstren fšrst och sen de tvŒ
ršda cykloperna.

2.3.6 Bossen - Armos Knights
I nŠsta rum vŠntar bossen: Armos Knights. Inte sŒ svŒra... Peppra dem bara
med pilar, tre stycken krŠvs det per styck. Du kan gŠrna stŒ i nedre
hšrnet, dŠr kan man praktiskt taget undvika att bli skadad alls. NŠr det
bara Šr en kvar blir den ršd och bšrjar hoppa runt lite snabbare. SŠtt tre
pilar i honom (eller hugg med svŠrdet), och voila! Du har klarat fšrsta
bossen! Ta Heart Container och ett gršnt smycke; The Pendant of Courage.

2.4 The Second Pendant - The Desert Palace
Fšrst kan du skaffa dig lite bŠttre utrustning.

2.4.1 Pegasus Shoes
NŠr du kommer ut igen ur palatset, gŒ tillbaka till Sahasrahla. Han ger dig
the Pegasus Shoes. Med dom kan du springa riktigt fort om du hŒller ner A-
knappen en liten stund. Kan vara bra fšr att ramma motstŒndare, stenhšgar
m.m. Du kommer nu ocksΠkunna ta dig fram genom Hyrule mycket snabbare.

2.4.2 Book of Mudora
GŒ tillbaka till Kakariko. Kommer du ihŒg huset dŠr gumman stŒr och sopar?
Bredvid henne stŒr en kille med en rosa hatt pŒ sig. GŒ fram emot honom
vŠsterifrŒn. NŠr han bšrjar springa dŠrifrŒn, spring efter honom med
Pegasus-skorna. Han berŠttar en sak fšr dig som kan vara vŠrdefull att
veta. GŒ sedan sšderut till biblioteket. Spring rakt in i bokhyllan som den
gršna boken ligger pŒ. Boken faller ner pŒ andra sidan. Plocka upp den - du
har nu fŒtt tag pŒ the Book of Mudora! Den kan anvŠndas till att lŠsa
inskriptioner pŒ ett urŒldrigt sprŒk som Šr skrivet pŒ olika platser runt
om i Hyrule.

2.4.3 €lvor
GŒ tillbaka till ditt hus (ungefŠr mitt i Hyrule). VŠster om ditt hus finns
en hšg med gršna stenar en bit in i skogen. Sprinta in i stenhšgen och det
uppenbarar sig en gŒng ner i marken. GŒ ner dŠr. VŠl inne kan du se en
liten pool, tvŒ statyer och fyra stycken Šlvor. FŒnga dem med Bug Catching
Net och spara dom i Magic Bottle, sŒ mŒnga du kan. En Bottle kan rymma en
Šlva. Om du sen vill anvŠnda den fšr att hela dig kan du bara trycka pŒ
Start, vŠlja den Bottle'n som innehŒller en Šlva, trycka pŒ start igen och
sen pŒ Y-knappen. DŒ slŠpps Šlvan fri, och om du gŒr in i den sŒ helas
Link. Inte sŒ dumt va? Du kan fšr švrigt gŒ tillbaka hit nŠrhelst du
behšver "fylla pŒ" ditt fšrrŒd av Šlvor. _

2.4.4 Ice Rod
GŒ nu till fšrbi ditt hus sšderut, sŒ lŒngt du kan sšderut, och svŠng sedan
šsterut. GŒ fšrbi sjšn (Lake Hylia) tills du kommer till Hyrules sydšstra
hšrn. GŒ rakt norrut tills du kommer till en grotta och en stor gršn sten.
GŒ in i grottan. Det visar sig vara en isgrotta. Bomba den norra vŠggen och
gŒ in dŠr. Fler Šlvor. Fyll pŒ dina Bottles om du behšver. GŒ genom den
vŠstra dšrren. PŒ andra sidan stenarna kan du se en kista. Men dŒ kan inte
nŒ fram till den. Du mŒste hitta en annan vŠg. GŒ tillbaka ut ur grottan.
VŠster om grottan dšrr kan du se en sten som ser ut att sitta lite lšst.
Placera en bomb dŠr och gŒ in genom hŒlet. FortsŠtt rakt igenom det hŠr
rummet till nŠsta. Nu kan du šppna kistan; The Ice Rod! Den anvŠnder magisk
kraft fšr att frysa dina fiender. Om du klubbar till dom med hammaren nŠr
dom Šr frysta fšrvandlas de till anvŠndbara saker, som hjŠrtan, magiska
elixir osv. GŒ tillbaka hela vŠgen fšrbi Lake Hylia och fortsŠtt sedan
vŠsterut.

2.4.5 Heart Piece 4
Precis innan du kommer in i šknen kommer du till ett stŠlle dŠr det sitter
en gubbe bredvid en skylt. LŠngre vŠsterut finns en grotta med en Šlva i
som kan hela dig. NŠr du kommer in i šknen, gŒ direkt rakt norrut tills du
kommer till en grotta. Fšlj grottgŒngen sŒ kommer du in i ett rum dŠr
Sahasrahla stŒr. Den sšdra vŠggen gŒr att demolera med en bomb. I nŠsta rum
finns en kista med en Heart Piece. GŒ nu till ingŒngen till the Desert
Palace DŠr kommer du fram till en plats med tre gršna statyer (ser ut som
stora šdlehuvuden) och en sten med inskriptioner pŒ. AnvŠnd Book of Mudora
pΠstenen. Du kan nu gΠin i palatset.

2.4.6 The Desert Palace
I Desert Palace (liksom i andra palats) finns det statyer med laserkanoner
pŒ. Se upp fšr dem, de tar mycket energi av dig om du trŠffas av en
laserstrŒle. HŠr finns ocksŒ monster som kan krypa under sanden, sŒ se upp
med dem.

2.4.7 Heart Piece 5
GŒ pŒ laserstatyns vŠstra sida och sen norrut. GŒ direkt vŠsterut genom
detta rum. GŒ norrut. HŠr finns en till laserstaty. Undvik att trŠffas av
den samtidigt som du sprintar in i en av lyktstolparna som har en nyckel.
Ta nyckeln och gŒ fram till den grŒ plattan fšr att fŒ ett meddelande av
Sahasrahla. GŒ ut igen och sšderut. GŒ sen genom dšrren i sydvŠst i nŠsta
rum, och sen rakt sšderut (undvik lasern) fšr att komma ut i šknen igen.
Fšlj klippavsatsen sšderut sŒ hittar du en Heart Piece. GŒ tillbaka in i
palatset samma vŠg som du kom.

2.4.8 The Map
I rummet med lasern kan du šppna den norra dšrren om du knuffar undan en av
stenarna till vŠnster. I rummet bakom dšrren finns Šlvor. GŒ tillbaka
sšderut och sen šster. GŒ norr till nŠsta rum och sen šster till nŠsta rum.
GŒ in i fšrsta dšrren. Dšda alla monster hŠrinne. Under en av krukorna
finns en platta i golvet. Trampa pΠden sΠkommer en kista fram. I kistan
finns the Map! Om du tittar pΠkartan kan du se ett rum med en rosa
rektangel i. I det rummet finns den stora kistan med palatsets artefakt.

2.4.9 The Compass
GŒ ut genom rummets šstra dšrr och fortsŠtt šster till nŠsta rum. Dšda
monstren och gŒ genom norra dšrren. Dšda alla monster sŒ fŒr du lite
rupies. GŒ tillbaka till fšregŒende rum. GŒ sšderut till nŠsta rum. DŠr kan
du se en dšrr som Šr lŒst. GŒ genom den dšrren.

Du hamnar i ett rum med mŒnga monster, en kista och en laserstaty. Ta kol
pŒ monstren och šppna kistan sŒ fŒr du the Compass. GŒ norrut.

2.4.10 Big Key
GŒ fšrsiktigt fšrbi sakerna i vŠggarna som skjuter kanonkulor. Du kommer
fram till en kista. I den finns Big Key. GΠsen tillbaka till rummet med
lasern och sen vŠsterut igen till korridoren.

2.4.11 Power Glove
GΠmot rummet med stora kistan (med den rosa rektangeln pΠkartan). I
rummet innan kistan finns en laser. Lyft pŒ alla krukorna, trampa pŒ
plattan och gŒ norrut. I kistan hittar du the Power Glove (som gšr att du
kan lyfta tunga stenar). GŒ ut ur palatset den vŠg du gick fšr att hitta en
Heart Piece tidigare.

GŒ mot nordšst till en šppning som Šr omgiven av gršna stenar. Lyft bort en
och gŒ in. Akta dig fšr lasern och flytta pŒ en av stenarna till hšger. GŒ
norrut genom dšrren nŠr den šppnas. I nŠsta rum kommer golvplattorna att
bšrja flyga mot dig! HŒll dig undan, och flytta pŒ krukorna i samma
process. Under en kruka finns en nyckel. GŒ genom den lŒsta dšrren sŒ
kommer du till 2F. GŒ rakt sšderut till nŠsta rum. Dšda monstren och undvik
lasern. GŒ till nŠsta rum. HŠr finns tre laserstatyer! Undvik dom, lyft pŒ
krukorna fšr att hitta en nyckel, gŒ norrut genom den lŒsta dšrren. Fler
flygande plattor! Lyft krukorna och gŒ norrut nŠr det Šr slut pŒ flygande
plattor.

2.4.12 Bossen - Lanmolas
I nŠsta rum mŒste du dšda en ršd cyklop. TvŒ pilar Šr allt som krŠvs. TŠnd
sen de fyra ljusen sŒ kommer den vŠstra vŠggen att flytta pŒ sig. Bakom
dšrren finns bossen: Lanmolas. Det Šr tre ormar som kommer upp ur marken.
Det syns var nŒnstans dom kommer upp ur marken, marken blir mšrkare dŠr
innan de kommer fram. Akta dig fšr stenar som flyger runt nŠr de poppar upp
ur jorden. Hugg dem med svŠrdet, det Šr allt du behšver gšra. NŠr du dšdat
alla tre sŒ fŒr du en Heart Container och ett blŒtt smycke; The Pendant of
Power.

2.5 The Third Pendant - The Tower of Hera
Innan du tar itu med nŠsta palats sŒ finns det nya prylar att leta reda pŒ.

2.5.1 Heart Piece 6 & Magic Powder
Fšrst ska vi leta reda pŒ Magic Powder. PŒ samma stŠlle som mannen bredvid
skylten sŒ finns det tvŒ stora gršna stenblock. Lyft upp det sšdra och gŒ
in i grottan som uppenbarar sig. I krukorna finns blŒ rupies. Det fina Šr
att du kan gŒ ut och in i grottan hur mŒnga gŒnger du vill och samla pŒ dig
fler och fler rupies.

GŒ till Kakariko och sen norrut sŒ kommer du in i Lost Woods. NŒnstans
hŠrinne kommer du hitta en svamp med ršd hatt. Ta den. GŒ till the
Sanctuary. VŠster om the Sanctuary finns en klippavsats dŠr det stŒr ett
trŠd och en hšg gršna stenar. Sprinta in i stenhšgen. Under den dšljer sig
en grotta. I grottan hittar du en Heart Piece. FortsŠtt sedan šsterut fšrbi
kyrkogŒrden och šver bron šver floden. PŒ andra sidan bror svŠnger du
norrut och sen šsterut. Du kommer till ett litet hus och utanfšr stŒr en
gumma med vitt hŒr och svart hatt och ršr i en stor gryta. Ge svampen till
henne. GŒ tillbaka till fšregŒende skŠrm och sen direkt tillbaka till
gumman. GŒ in i stugan och prata med killen dŠr sŒ fŒr du Magic Powder. Det
kan bli anvŠndbart senare. NŠsta sak pŒ šnskelistan Šr simfštterna (the
Flippers).

2.5.2 Zora's Flippers & Heart Piece 7
GŒ till Hyrules nordšstra del, fšrbi stugan dŠr du fick Magic Powder. Lyft
det stora gršna klippblocket och ta dig till Zoras vattenfall.. LŠngst upp
i nordšst finns vattenfallet. PŒ vŠgen dit kommer du bl.a. se en Heart
Piece som finns bakom ett staket som du inte kan gΠrunt, men oroa dig
inte, du kommer fŒ tag i den senare. FortsŠtt till vattenfallet istŠllet.
NŠr du kommer fram sŒ bšrjar marken skaka. Upp ur vattnet kommer en stor
gršn fiskliknande varelse: King Zora. Du befinner dig pŒ hans domŠner. Be
honom om simfštterna. Han begŠr ett hšgt pris dock, 500 rupies, men betala
bara, det Šr det vŠrt! Nu har du Zora's Flippers. GŒ rakt sšderut och
nerfšr vattenfallet. SvŠng vŠsterut vid nŠsta fall och fšlj stigen sŒ
hittar du din efterlŠngtade Heart Piece. Det Šr nu dags att uppgradera Link
ytterligare.

2.5.3 Waterfall of Wishing
GŒ nu sšder och vŠsterut tills du kommer till ett annat vattenfall
(Waterfall of Wishing - anvŠnd kartan om du inte hittar). Det Šr inte lŒngt
du ska gŒ. NŠr du kommer ut frŒn omrŒdet som Šr Zoras vattenfall kommer du
se en liten gršn sten som du kan kasta och en krabba. GŒ in i vattenfallet
i skŠrmens norra kant. Bakom fallet finns en grotta med en pool i. GŒ fram
till poolen (Mysterious Pond). Du blir tillfrŒgad om du vill kasta i
nŒnting. Svara ja pŒ frŒgan, blŠddra med styrspaken tills du fŒr fram en
bild pΠ bumerangen och tryck pΠY. Link kastar i bumerangen i poolen.
Efter en kort sekund dyker det upp en Šlva. Hon frŒgar om det var du som
tappde i saken. Svara ja sŒ ger hon dig en bŠttre bumerang (Magical
Boomerang) tillbaka. Upprepa samma procedur med din skšld och du fŒr en ršd
skšld. Om du har tomma Bottles kan du kasta i dom ocksŒ sŒ fyller Šlvan pŒ
dom med gršnt magiskt elixir.

2.5.4 Death Mountain
Nu Šr det hšg tid att leta reda pŒ det sista smycket (Pendant). SŠtt kurs
mot Death Mountain! GŒ fšrbi kyrkogŒrden till skŠrmen vŠster om the
Sanctuary. SvŠng norrut hŠr till nŠsta skŠrm. Du kommer till en skylt dŠr
det stŒr "DANGER! Do not enter Death Mountain without the King's
permission" (dvs. "FARA! GŒ inte in i Dšdens Berg utan Kungens tillstŒnd").
GŒ šsterut frŒn skylten, lyft det gršna blocket och gŒ in i grottan

2.5.5 The Mirror
Inne i grottan stšter du pŒ en gammal man som gŒtt vilse. Guida honom ut.
VŠl ute igen ska du gŒ sšderut mot nŠsta grottšppning. Mannen ger dig the
Mirror. Med den kan du "warpa" frŒn MšrdervŠrlden (Dark World) till
LjusvŠrlden. (Light World). Fšlj sen efter honom in i grottan, om du pratar
med honom igen kan han hela dig.

2.5.6 Heart Piece 8
GŒ genom grottorna tills du kommer ut igen. VŠl ute, gŒ vŠsterut tills du
kommer till en grotta och en trappa som leder norrut. Grottan leder
tillbaka till Kakariko. GŒ uppfšr trappan. GŒ šsterut fšrbi en grotta (det
Šr ingŒngen till Spectacle Rock) tills du kommer till en blŒ ruta som
pulserar och som Šr omgiven av bruna stenblock och gršna stenar. Detta Šr
en portal som tar dig till MšrkervŠrlden. GŒ in i den.

Du Šr nu i MšrkervŠrlden. Som du mŠrker har Link fšrvandlats till en rosa
kanin. Fšr att slippa fšrvandlas varje gŒng du gŒr in i MšrkervŠrlden
behšver du MŒnpŠrlan (the Moon Pearl), den kommer du hitta snart. GŒ
vŠsterut tills du kommer till omrŒdet som Šr taket till Spectacle Rock pŒ
motsvarande plats i LjusvŠrlden. AnvŠnd Mirror och warpa tillbaka till
LjusvŠrlden. PŒ taket till Spectacle Rock i LjusvŠrlden hittar du en Heart
Piece.

2.5.7 Tower of Hera
Hoppa ner pŒ norra sidan av Spectacle Rock och gŒ šsterut sŒ kommer du till
Tower of Hera. Inne i palatset finns det en sorts kristallkula som du kan
slŒ pŒ (med svŠrdet eller bumerangen t.ex.) som Šndrar fŠrg mellan orange
och blŒ. De "styr" olika block som kan hšjas och sŠnkas. NŠr stenen Šr blŒ
sŠnks de blŒ blocken. NŠr kristallen Šr orange sŠnks de orangea blocken.

2.5.8 The Map
IngŒngen ligger pŒ 2F. SlŒ till kristallen sŒ att den Šr blŒ och gŒ
vŠsterut nerfšr trappen till 1F. Besegra alla fiender hŠr om du vill. Du
brunaktiga ormaktiga monstret som finns innanfšr de orangea blocken Šr en
mindre variant av bossen i det hŠr palatset. Du kan lŠtt besegra just den
hŠr om den Šr instŠngd av orangea block.

Ta nyckeln nŠr alla fiender Šr nedgjorda. GŒ upp till 2F igen. Mellan de
tvŒ trapphusen finns en grŒ kommunikationsplatta, anvŠnd den sŒ fŒr du ett
meddelande frŒn Sahasrahla. I kistan norrut finner du the Map.

2.5.9 Big Key
GŒ genom den lŒsta dšrren i nordvŠstra hšrnet av rummet. Du Šr nere pŒ 1F
igen. Undvik alla flygande golvplattor. NŠr alla Šr borta šppnas šstra
dšrren. Se till att kristallen Šr blŒ. GŒ genom šstra dšrren. Dšda monstren
i nŠsta rum och slŒ till kristallen sŒ den blir orange. GŒ sšderut genom
dšrren. I nŠsta rum finns tvŒ skelett och tvŒ krukor. TŠnd alla fyra ljusen
som kommer det fram en kista. I kistan finns Big Key!

2.5.10 The Compass
Ta dig hela vŠgen tillbaka till huvudentrŽn. GŒ in i det šstra trapphuset
sŒ kommer du upp till 3F. HŠr finns tre stycken konstiga monster. NŠr du
slŒr dom med svŠrdet sŒ studsar Link bakŒt, sŒ var fšrsiktig sŒ du inte
trillar genom ett hŒl ner tillbaka till fšregŒende vŒning. Det fina i
krŒksŒngen Šr att du kan knuffa ner monstren genom hŒlen ocksŒ (slŒ dem med
svŠrdet). Se till att kristallen Šr blŒ. I nŠsta rum finns fler likadana
monster. Gšr dig av med dem. Du kan se en stjŠrna i golvet. On du trampar
pŒ den sŒ flyttas hŒlen i golvet. Trampa inte pŒ den hŠr stjŠrnan utan gŒ
genom den lŒsta dšrren i norra vŠggen. Ta dig igenom nŠsta rum och uppfšr
trappen i šstra delen sŒ kommer du till 4F. Innan du gŒr upp; se till att
kristallen Šr orange.

I mitten av rummet pŒ 4F finns en kista med the Commpass i. Ovanfšr den
finns en kommunikationsplatta. AnvŠnd den och gŒ sen till rummet nordvŠstra
del och uppfšr trappan till 5F.

2.5.11 Moon Pearl
Undvik de snurrande eldkloten. Trampa pŒ stjŠrnan bredvid eldkloten. HŒlen
i golvet flyttar sig. HŠr finns mŒnga "studsmonster", sŒ var fšrsiktig,
sŠrskilt den med rosa huvud Šr extra svŒr. Undvik ocksŒ de blŒ
bumpersakerna som fŒr dig att studsa ivŠg som en flipperkula. GŒ till
mitten av rummets norra vŠgg. Hoppa ner genom hŒlet i golvet sŒ landar du
bredvid den stora kistan. I den finns the Moon Pearl. Ta den och gΠsen
sšderut, trampa pŒ stjŠrnorna sŒ att hŒlen o golvet flyttas och du kan gŒ
upp igen till 5F. GŒ till rummets nordšstra hšrn. DŠr finns en trappa som
leder upp till 6F. Det Šr nu dags fšr bossen.

2.5.12 Bossen - Moldorm
GŒ runt till rummets sšdra del och hoppa ner pŒ plattformen. Den hŠr bossen
Šr riktigt svŒr. Du mŒste trŠffa hans svans, den ršda skallran (sex gŒnger
tror jag). Problemet Šr bara att varje gŒng du trŠffar honom sŒ studsar
Link bakŒt. Se till att inte ramla ner genom hŒlen till 5F fšr dŒ fŒr du
bšrja om frŒn bšrjan med bossen igen! HŠr krŠvs tonvis med tŒlamod. NŠr du
trŠffat svansen fem gŒnger kommer han bšrja ršra sig snabbare. En trŠff
till Šr allt som behšvs nu, vilket i och fšr sig Šr lŠttare sagt Šn gjort.
NŠr du besegrat honom fŒr du en Heat Container och the Pendant of Wisdom.

2.6 The Master Sword
NŠr du kommer ut ur Tower of Hera, gŒ vŠsterut. GŒ till Kakariko. I
Kakarikos nordvŠstra hšrn finns en ingŒng till Lost Woods, gŒ in dŠr. Inne
i Lost Woods ska du leta dig fram till en glŠnta dŠr det finns en massa
gulliga smŒ djur (ekorrar och fŒglar). Du kan se pŒ kartan var glŠntan Šr,
det Šr dŠr som det syns ett blinkande svŠrd. LŠngst norrut i glŠntan finns
en plattform med en sten som det sitter ett svŠrd i. AnvŠnd Book of Mudora
fšr att lŠsa inskriptionen pŒ stenen. GŒ sen runt och gŒ fram till svŠrdet
och dra i det. Link anvŠnder nu alla tre pendants fšr att dra upp svŠrdet
ur stenen. Grattis! Du har just fŒtt the Master Sword! En bra sak med
Master Sword Šr att det kan skjuta blixtar om din livsmŠtare stŒr pŒ max,
vilket gšr att du kan bekŠmpa fiender pŒ avstŒnd utan att behšva anvŠnda
dyrbara pilar.

Du knotaktas nu pŒ telepatisk vŠg av Sahasrahla. NŠr du kommer ut ur
glŠntan igen mŠrker du att dimman Šr borta i Lost Woods. Zelda kontaktar
dig, du mŒste bege dig till the Sanctuary. GŒ dit sŒ fort du kan.

2.7 Tillbaka till Hyrule Castle
Inne i Sanctuary mŠrker du att the Sage har blivid dšdligt sŒrad och att
Zelda Šr bortršvad. Bege dig till slottet och gŒ in genom stora dšrren. VŠl
inne i slottet ska du gŒ direkt vŠsterut till nŠsta rum. GŒ sšderut, uppfšr
trappan och ut pŒ slottsmuren. GŒ šsterut tills du kommer fram till ett šga
i golvet och en stor dšrr med nŒnting som ser ut som en
hšgspŠnningsledning. Hugg till den blinkande saken i mitten och dšrren kan
šppnas. GŒ in. Du kommer in pŒ vŒning 2F. Bossen befinner sig (tro det
eller ej) pŒ vŒning 7F! GŒ rakt norrut genom fšrsta rummet.

I nŠsta rum stšter du pŒ tvŒ likadan typer som vaktade Zelda i
fŠngelsehŒlan i bšrjan av spelet. De Šr dock ingen match med ditt nya
Master Sword. NŠr du spšat dom šppnas dšrren. GŒ šsterut till nŠsta rum DŠr
finns tvŒ liknande fiender, nŠr du dšdat dom kommer en kista fram. I den
finns en nyckel. GŒ norrut genom den lŒsta dšrren. Du kommer nu till 3F.

Mšrker! Spša vakten och fladdermusen och gŒ ut genom den vŠstra dšrren. Ett
till mšrkt rum. HŠr inne finns dock ljus du kan tŠnda. Spša alla fiender
och šppna alla kistor och krukor. I en finns en nyckel. GŒ genom den lŒsta
dšrren i rummet sydšstra hšrn. Dšda de tvŒ vakterna i nŠsta rum och gŒ
norrut uppfšr trappan till 4F.

I nŠsta rum mŒste du vara fšrsiktig sŒ du inte ramlar šver kanten, det
finns inga rŠcken. DessbŠttre finns det ljus att tŠnda. Leta dig fram till
rummets nordšstra hšrn GŒ in i nŠsta rum. HŠr finns tre vakter, tvŒ
bevŠpnade med pilbŒge. Spša dom allihopa. Ta nyckeln som en av dom har. GŒ
genom den norra dšrren som Šr lŒst. Nu kommer du till 5F. HŠr finns tvŒ
ršda fiender som kastar spjut pŒ dig. AnvŠnd dig av statyerna som skydd om
du vill. AnvŠnd sen kommunikationsplattan i rummet sŒ fŒr du ett meddelande
frŒn Sahasrahla. GŒ vidare vŠsterut till nŠsta rum

Dšda alla fiender i nŠsta rum och flytta pŒ alla krukor sŒ fŒr du lite
rupies, bomber och hjŠrtan. Ta nyckeln och gŒ genom den lŒsta dšrren i
šstra vŠggen. I nŠsta rum finns tre fiender som tillsammans kan vara lite
svŒra. GŒ norrut genom dšrren till 6F nŠr du Šr klar med fienderna. HŠr
mŒste du flytta pŒ en av statyerna fšr att komma fram. Ta kol pŒ fienderna
och gŒ vŠsterut till nŠsta rum. HŠr kan det vara lite krŒngligt att ta sig
fram eftersom gŒngen Šr smal. GŒ genom den norra dšrren till 7F.

2.7.1 Bossen - Agahnim
Du kommer till ett rum med ett šga under dšrren. I nŠsta rum vŠntar
Agahnim, den onda trollkarlen. Det visar sig att han hŒller Zelda fŒngen
hŠr. Med magi trollar han bort henne och fšrsvinner sjŠlv. Hugg ner de blŒ
skynken som finns pŒ den norra vŠggen. Bakom ett av dem finns en dšrr. Nu
fŒr du mšta Agahnim pŒ allvar. Men sŒ svŒr Šr han inte. Han kommer
teleportera sig fram och tillbaka i rummet och kasta magiska klot pΠdig.
SlŒ till kloten med svŠrdet (eller Bug Catching Net!) sŒ de studsar
tillbaka pŒ Agahnim. Ibland skjuter han blixtar pŒ dig, akta dig fšr dom om
du kan. Sex trŠffar tror jag rŠcker fšr att klŒ honom. Han teleporterar sig
till MšrkervŠrlden och han tar dig med sig!

2.8 MšrkervŠrlden - Palace of Darkness
Du hamnar pΠtoppen av en pyramid, dvs. Hyrule Castles motsvarighet i
MšrkervŠrlden. Nu mŒste du hitta sju stycken kristaller. Den fšrsta ska vi
hitta i the Palace of Darkness (markerat med en 1:a pΠkartan).

2.8.1 Heart Piece 9
Du fŒr ett meddelande frŒn Sahasrahla. GŒ till pyramidens šstra sida sŒ ser
du en Heart Piece. GŒ mot Palace of Darkness. PŒ ungefŠr samma stŠlle som
Sahasrahlas hus i LjusvŠrlden (inne i labyrinten) finns en byggnad. Inne i
den finns en figur som liknar en buske. Prata med honom. SprŠng vŠggen
bakom honom sŒ hittar du fyra stycken dšskallar. Detta Šr hur krukorna ser
ut i MšrkervŠrlden. Under dšskallekrukorna finns hjŠrtan ifall du skulle
behšva hela dig. GŒ ut igen.

2.8.2 Palace of Darkness
Leta dig genom labyrinten till palatsets ingŒng. PŒ vŠgen dit kommer du
stšta pŒ apan Kiki som vill fšlja efter dig. Ge honom 10 rupies. NŠr du
kommer fram till palatsets entrŽ mŒste du betala 100 rupies till apan sŒ
hjŠlper han dig att šppna dšrren. GŒ in i palatset.

GŒ fšrst genom den vŠstra dšrren. Som du mŠrker mŒste du trampa pŒ plattan
i golvet fšr att šppna dšrren. Kasta en kruka pŒ monstret med gršnt
pansarhuvud. Under en kruka finns en golvplatta som šppnar dšrren igen. GŒ
dock genom den norra dšrren, nerfšr trappan till B1.

I rummet pŒ vŒning B1 ser du tvŒ stycken saker som ser ut som tvŒ ansikten
som grinar mot dig. Dom kommer skjuta eldklot pŒ dig, sŒ akta dig fšr dom.
Du kan dock blockera elden om du har en ršd skšld (eller bŠttre). Under en
kruka finns en platta som frammanar en kista med en nyckel i. Ta nyckeln
och gŒ tillbaka till huvudentrŽn pŒ 1F.

2.8.3 The Map
GŒ nu genom den šstra dšrren. Dšda det gršna monstret (lŠttast att kasta en
kruka pŒ honom) och sen nerfšr trappen till B1 igen. HŠr kommer du till ett
rum med en sŒn dŠr svŠvande dšskalle. Om du stršr lite Magic Powder pŒ den
fšrvandlas den till en Šlva! Detta kan upprepas pŒ alla svŠvande dšskallar.
GŒ sen in i den orangea skimrande fyrkanten. Det Šr en warp som tar dig
till ett annat rum i palatset. I nŠsta rum finns tvŒ svŠvande skallar och
en grŒ kommunikationsplatta. Du fŒr ett meddelande frŒn Zelda. Sprinta in i
den sšdra vŠggen.

GŒ igenom den smala korridoren. De blŒ svŠvande monstren (ser ut som en
manet) kan du bara trŠffa nŠr dom inte omges av blixtar. Om du slŒr dom nŠr
dom omges av blixtar fŒr du en stšt. Sprinta in i den hšgra sprickan. I
nŠsta rum stšter du pŒ nya fiender. De hŠrmar Links ršrelser. Fšr att dšda
dom, gšr sŒhŠr: skjut en pil mot dom med bŒgen och flytta pŒ Link sŒ att de
hŠrmar hans ršrelser och gŒr rakt in i pilen. Det kan verka lite svŒrt
fšrst, men det Šr inte sŒ farligt. De gršna monstren krŠver en pil, den
ršda tvŒ. Den ršda skjuter eld pŒ dig, sŒ var extra fšrsiktig med den. GŒ
sen norrut till nŠsta rum.

HŠr finns fler maneter. Dessutom finns hŠr som du mŒste passera. Det vore
inte sŒ svŒrt om det inte vore fšr de taggiga sakerna som hindrar din vŠg.
Undvik dom och gŒ till rummets norra del. HŠr finns en ršd manet som delar
sig i tvŒ mindre delar nŠr du slŒr den. GŒ genom dšrren, uppfšr trappan
till 1F.

Fler ršda maneter. De konstiga smilande ansiktena som ršr sig kallas
Diglets. De kan du knacka ner i backen om du har hammaren. Strunta i dom
tills vidare. Under krukorna finns bomber och pilar. I kistan hittar du the
Map! Bomba den vŠstra vŠggen. GŒ genom hŒlet och i nŠsta rum finns en kista
med en nyckel. GŒ tillbaka till fšregŒende rum. Maneterna har dessvŠrre
ŒteruppstŒtt. Om du bombar den šstra vŠggen kommer du till ett rum med tre
Šlvor i.

2.8.4 Big Key
Ta dig nu tillbaka till rummet med kommunikationsplattan. Putta undan ett
av blocken fšr att kunna gŒ genom warpen. GŒ upp till huvudentrŽn igen.

GŒ nu genom dšrren i mitten. Under krukorna i nŠsta rum finns bomber. GŒ
genom den lŒsta dšrren i norr. I nŠsta rum stšter du pŒ nya fiender igen.
Skšldpaddorna kan du inte dšda Šn, fšr det behšvs hammaren. GŒ vŠsterut och
sen norrut tills du kommer till en spricka i golvet. Placera en bomb dŠr
och hoppa sen ner i hŒlet. GŒ genom den lŒsta dšrren strax norr om dŠr du
landar. I nŠsta rum hittar du Big Key i en kista. Hoppa šver kanten šster
om kistan.

2.8.5 Magic Hammer
Under en kruka finns en platta som frammanar en kista med en nyckel i.
Flytta pŒ krukorna och gŒ genom warpen. GŒ tillbaka till rummet dŠr du
sprŠngde hŒl i golvet. GŒ nu Œt šster istŠllet. Knuffa ner ett av blocken
šver kanten och gŒ norrut genom dšrren.

I detta rum hittar du fšrst en nyckel i en kista. GŒ sen šver pilen som du
ser i golvet. Den skjuter ivŠg dis som en katapult rakt šver gapet. GŒ
uppfšr trappan och ta hand om det blŒ studsmonstret. GŒ vŠsterut och sen
genom den lŒsta norra dšrren. I detta rum mŒste du vara kvick! Men det gŒr
att fuska lite. Lyft pŒ krukorna och kasta den ena pŒ den gršna
pansarskallen som kommer mot dig. Du mŠrker tids nog att golvet faller ner
i avgrunden. GŒ tillbaka till fšregŒende rum, och sen direkt tillbaka hit
igen. Sprinta lŠngs med gŒngbron šver klyftan, flytta pŒ krukorna (kasta
dem pŒ pansarskallen om din sprintattack missade honom) och gŒ fšrbi
plattorna krukorna stod pŒ fšr att fŒ fast mark under fštterna. GŒ genom
den lŒste dšrren vŠsterut.

Mšrker! HŠr inne finns inga ljus att tŠnda heller, sŒ var fšrsiktig. Dšda
de gršna monstren som skjuter eld. …ppna alla krukor och kistor. I en kista
finns en nyckel. Leta dig fram till en spricka i den šstra vŠggen, sprŠng
upp ett hŒl och gŒ in. Du kommer ut pŒ an avsats med en stor kista. I
kistan finns Magic Hammer!

2.8.6 The Compass
GŒ tillbaka till rummet dŠr golvet faller ner i avgrunden. GŒ genom den
šstra dšrren nu. I nŠsta rum finns fyra skšldpaddor. Om du slŒr till dom
med hammaren landar dom pŒ rygg, och du kan nu hugga dom med svŠrdet. I
kistan hittar du the Compass.

Du har nu tre dšrrar att vŠlja mellan. GŒ genom en av de i den norra vŠggen
(spelar ingen roll vilken, de leder till samma rum). HŠr finns mŒnga bra
saker. Du kan strš Magic Powder pŒ dšskallarna fšr att fšrvandla dom till
Šlvor. Det finns ljus du kan tŠnda om du vill. HŠr finns Šven massvis med
blΠrupies! I ena kistan hittar du en pil, i den andra en nyckel. GΠut
genom valfri dšrr.

Du Šr nu tillbaka pŒ 1F. GŒ genom dšrren i sšder som Šr lŒst till nŠsta
rum. Kasta bort den vŠstra krukan och šppna kistan. Putta undan statyen (Œt
hšger) och gŒ genom dšrren i sšder. Du Šr tillbaka i rummet med
katapultpilarna. GŒ fram till pilen som pekar sšderut mot plattformen
nedanfšr. Det finns ett enkelt sŠtt att gšra dig av med studsmonstren:
vŠnta tills de allihopa stŒr precis nedanfšr dig. LŠgg sedan en bomb pŒ
marken framfšr dig. Plocka upp den igen med A och kasta den igen med A. Den
landar pΠplattformen, exploderar och kastar ner monstren i avgrunden!
Kasta en kruka pŒ kristallen i sšder sŒ att den blir blŒ. GŒ sedan šver de
nedsŠnkta blŒ blocken genom den šstra dšrren.

Du kommer till ett rum med statyer och krukor i. Lyft pΠalla sΠhittar du
en platta i golvet. Trampa pŒ den sŒ šppnas dšrren i norr. Men plattan
stannar inte nere nŠr du kliver av den! Hmm... Putta en av statyerna sŒ att
den hamnar pŒ plattan. Nu kan du gŒ genom den norra dšrren. Ta hand om
fienderna i nŠsta rum och fortsŠtt norrut genom dšrren.

GΠnorrut till kristallen och slΠtill den sΠden blir orange. Undvik den
taggiga saken som studsar mellan vŠggarna. GŒ fram till den gršna
cyklopstatyn. Skjut en pil i šgat pŒ den. Den šstra vŠggen flyttar pŒ sig!
GŒ nerfšr trappan som uppenbarar sig.

Du Šr nu nere pŒ B1 igen. HŠr ser du Diglets och skšldpaddor. AnvŠnd
hammaren. StŠll dig sedan till vŠnster om de orangea blocken, vŠnd dig mot
kristallen och kasta bumerangen pŒ den. Du kan nu komma Œt krukorna (med
bomber i) och den lŒsta dšrren i vŠstra vŠggen. Du kommer in i en kort
korridor som svŠnger Œt sšder. Mosa skšldpaddan. GŒ genom sšdra dšrren. Var
beredd! I nŠsta rum fullkomligt kryllar det av skšldpaddor. Mosa hela
bunten. GŒ genom dšrren som šppnas. I nŠsta rum: knuffa bort ett block och
gΠgenom warpen.

2.8.7 Bossen - King Helmasaur
Fler skšldpaddor. Du vet vad du ska gšra. GŒ sen norrut genom dšrren. Som
krŠver Big Key. Du kommer rakt in till bossen. Fšrst mŒste du slŒ bort hans
ansiktsmask med hammaren. Akta dig fšr eldkulor och hans svans. NŠr masken
fallit av ska du slŒ honom i ansiktet (med svŠrdet tror jag, eller kanske
hammaren). Han Šr riktigt svŒr, det tog mig mŒnga fšrsšk att besegra honom.
Tricket Šr att vara aggressiv. StŒ nŠra hans ansikte hela tiden (sŠrskilt
nŠr han svingar svansen), men hŒll dig pŒ avstŒnd nŠr han skjuter eldkulor.
NŠr du klarat av honom fŒr du en Heart Container och en blŒ kristall.
SuverŠnt! Nu Šr det bara sex kristaller kvar.

2.9 Uppgraderingar
NŠsta kristall hittar vi i Swamp Palace. Men fšrst finns det flera
uppgraderingar som vi ska skaffa oss. Med hammaren kan du nu utforska
praktiskt taget hela Hyrule. Fšrst ska vi leta reda pŒ flšjten.

2.9.1 Heart Piece 10
Ta dig ut ur labyrinten. GŒ tills du kommer till en skŠrm dŠr det finns tvŒ
blΠvakter, en fiende som kastar bomber pΠdig, samt ett monster med
tentakler. Sšderut finns en bro šver floden. Men tyvŠrr blockeras vŠgen av
nio stycken pinnar. AnvŠnd hammaren fšr att banka ner dom i backen, och du
kan nu gŒ šver bron. GŒ vŠsterut. NŠsta skŠrm Šr MšrkervŠrldens
motsvarighet till ditt hus i LjusvŠrlden. Huset Šr nu en affŠr dŠr du kan
kšpa bomber (kallas Bomb Shop). I skogen vŠster om Bomb Shop finns en
likadan grotta som i LjusvŠrlden (med Šlvor i).

GŒ ut i skŠrmens sydvŠstra hšrn. GŒ rakt vŠsterut. Om du gŒr norrut ut nu
kommer du hamna i en glŠnta omringad av trŠd (du mŒste hugga ner en del
buskar fšr att komma dit). Dit ska vi gŒ fšr att fŒ tag pŒ flšjten, men
fšrst ska vi hitta en Heart Piece. GŒ istŠllet sšderut. I skŠrmens
sydvŠstra hšrn finns en ring med blommor. StŠll dig inne i ringen och
anvŠnd spegeln fšr att komma tillbaka till LjusvŠrlden. Du hamnar pŒ en
klippavsats. GΠin i grottan sΠhittar du en Heart Piece.

2.9.2 The Flute
GŒ tillbaka till MšrkervŠrlden genom den skimrande "portalen". GŒ nu in i
glŠntan. FortsŠtt norrut tills du kommer till en man med lustigt ansikte
som stŒr pŒ en stubbe. Prata med mannen. Det visar sig vara the Flute Boy.
Han frŒgar dig om du kan leta reda pŒ flšjten. Svara ja pŒ frŒgan. Han
lŒnar dig en spade. AnvŠnd spegeln sŒ du hamnar i LjusvŠrlden. Du ser nu
Flute Boy spela i flšjten. Men han fšrsvinner i tomma luften rakt framfšr
dina šgon!

I glŠntans nordvŠstra hšrn finns lite blommor pŒ marken. GrŠv med spaden
dŠr sŒ hittar du en blŒ sak, det Šr the Flute. GŒ tillbaka genom den
skimrande portalen till MšrkervŠrlden. GŒ fram till Flute Boy som sitter pŒ
sin stubbe. Prata med honom. Han sŠger att han inte kan spela pŒ flšjten
lŠngre. Han ber dig ta flšjten till hans far i LjusvŠrlden (mannen som
sitter och sover inne i vŠrldshuset). Innan du gŒr ber han ber dig spela pŒ
den istŠllet. Link spelar en bekant liten sŒng, och Flute Boy fšrvandlas
till ett litet trŠd!

2.9.3 The Digging Game - Heart Piece 11
GŒ ut ur glŠntan och till MšrkervŠrldens motsvarighet till the 15 Second
Game. HŠr kan du nu istŠllet spela The Digging Game. NŠr han frŒgar om du
vill grŠva sŒ svara "I want to dig". Det kostar 80 rupies. Han lŒnar dig en
spade. Under 30 sekunder fŒr du grŠva sŒ mycket du kan/vill inne i det
inhŠgnade omrŒdet. Du kan hitta rupies och magiska elixir. Fšrsšk hŒlla dig
i mitten av inhŠgnaden. Om du har riktig tur kommer du hitta en Heart
Piece. Om du vill grŠva fler gŒnger behšver du bara gŒ ut till nŠsta skŠrm
och sen direkt tillbaka, sŒ ŒterstŠlls allting. Allt beror pŒ slumpen, sŒ
det kan tŒ riktigt lŒng tid, sŒ mycket tŒlamod kommer vŠl till pass, men
fortsŠtt tills du hittar Heart Piece'n, det Šr det vŠrt!

Om du inte orkar hŒlla pŒ ur lŠnge som helst kan du komma tillbaka vid ett
senare tillfŠlle om du vill.

2.9.4 Air Hyrule
GŒ nu till Kakariko i LjusvŠrlden. GŒ till vŠrldshuset och prata med den
sovande mannen tvŒ gŒnger. Mitt i byn finns en staty som pekar ut
vŠderstrecken. GŒ till den och spela pŒ flšjten Toppen av statyn
exploderar och ut kommer en vit fŒgel. I fortsŠttningen kan du kalla pŒ
fŒgeln med flšjten (men bara nŠr du Šr i LjusvŠrlden). Han kommer och
hŠmtar dig och slŠpper av dig pŒ en av 8 stycken olika platser runt om i
Hyrule. Praktiskt, inte sant?

2.9.5 Pond of Happiness
GŒ nu tillbaka till Bomb Shop och sen rakt sšderut tills du kommer till en
konstig gršn liten byggnad. AnvŠnd spegeln fšr att komma till LjusvŠrlden.
GŒ nu šsterut tills du kommer till Lake Hylia. Hoppa i och simma till en š
som finns mitt i sjšn. GŒ in i grottan. LŠngst in finns en damm. NŠr du
kommer fram till den blir du tillfrŒgad om du vill kasta lite rupies i
dammen. Om du kastar i 100 rupies (vŠlj alternativet "Toss a few") sŒ
kommer en Šlva fram och gšr sŒ att du kan bŠra antingen mer bomber eller
mer pilar. Fšr varje 100 rupies du kastar i škar din kapacitet. Du kan max
fΠ50 bomber (kostar totalt 700 rupies) och 70 pilar (kostar 700 rupies).
Det Šr vŠldigt mycket pengar, men enligt min mening Šr det klart vŠrt det,
du kan alltid skaffa mer pengar.

2.9.6 En tredje Magic Bottle
GŒ ut ur grottan nŠr du Šr fŠrdig, hoppa i vattnet och simma norrut sŒ du
kommer till nŠsta skŠrm. Simma vŠsterut och in under bron. DŠr hittar du en
man som bor under bron i ett tŠlt. Han ger dig en Magic Bottle.

2.9.7 Heart Piece 12
NŠr du Šr klar kan du gŒ tillbaka till platsen dŠr du anvŠnde spegeln. GŒ
inte i den skimrande portalen Šn. GŒ in i byggnaden istŠllet (du ska
fortfarande befinna dig i LjusvŠrlden). Skjut undan stenblocken sŒ du kan
gŒ in i nŠsta rum (kistan innehŒller bomber, men det lŠr du inte behšva nu
om du vara vid Pond of Happiness). I nŠsta rum finns en svŠvande dšskalle
och tvŒ spakar. Dra i den hšgra. Det šppnar en damm och slŠpper ut vattnet.
GΠut ur byggnaden.

VŠster om byggnaden ligger en Heart Piece. DŠr finns ocksŒ en fisk som
sprattlar. Plocka upp den (med A-knappen). GŒ norrut till nŠsta skŠrm.
Kasta i fisken i det mšrkblŒ djupa vattnet. Fisken ger dig rupies. Upprepa
proceduren med spaken inne i byggnaden.

2.10 Swamp Palace
Nu kan du gŒ in i portalen fšr att komma till MšrkervŠrlden. VŠl tillbaka i
MšrkervŠrlden; gŒ direkt in i byggnaden. Du befinner dig nu i Swamp Palace.
Om du gjort allt rŠtt ska kanalerna vara fyllda med vatten.

2.10.1 The Map
NŠr du kommer in i Swamp Palace, hoppa ner i vattnet och simma Œt vŠster.
KlŠttra upp pŒ stegen och ta dig fšrbi den studsande taggiga saken. HŠr
finns tre gršna insektsliknande monster. Dšda dom. GŒ norrut till kistan
och ta nyckeln som finns i den. Bredvid kistan kan du se en blŒ
vattendroppe som kommer upp i luften och bšrjar svŠva. Den flyger mot dig!
Akta dig fšr den och gŒ genom den norra dšrren som Šr lŒst. Du kommer ner
till B1.

HŠr finns fler insekter, vattendroppar och statyansikten som skjuter eld pŒ
dig. GŒ direkt vŠsterut till en spricka i vŠggen, sprŠng ett hŒl och gŒ in.
HŠr hittar du the Map. Passa dig fšr de smŒ monstren som kommer upp genom
golvet. GŒ tillbaka till fšregŒende rum. Under en av krukorna hittar du en
nyckel. GŒ genom dšrren i rummets sydvŠstra del.

2.10.2 The Compass
Dšda monstren och gŒ nerfšr trappan, sen rakt norrut genom dšrren. I nŠsta
rum hittar du en nyckel under en kruka. GŒ tillbaka sšderut till fšregŒende
rum. GŒ genom den lŒsta dšrren. HŠr hittar du tvŒ skelett och tre Diglets,
plus en stor spak och en spricka i den vŠstra vŠggen. (Om du bombar
sprickan kommer du till en till bomb och en blΠrupie.) Banka ner Diglets i
marken. StŠll dig till hšger om spaken och putta till den. Vattnet forsar
fram. GŒ tillbaka sšderut till nŠsta rum. Hoppa ner i vattnet och sen upp
igen bredvid statyn. GŒ ut genom den vŠstra dšrren.

Du befinner dig nu i palatsets centrala rum. HŠr inne finns den stora
kistan, men den Œterkommer vi till senare. Hoppa ner i vattnet och gŒ ut
genom rummets sšdra dšrr. Fšlj gŒngen šsterut och sen sšderut till nŠsta
rum. GŒ vŠsterut och sen norrut till nŠsta rum igen. Knuffa undan det hšgra
stenblocket sŒ kommer det fram en kista. I kistan finns the Compass. GŒ
norrut och ut genom dšrren i rummets sydvŠstra hšrn. Undvik alla monster
och eldkulor, gŒ nerfšr stegen och norrut till nŠsta rum. DŠr finns en
nyckel. GΠtillbaka till det centrala rummet.

2.10.3 Big Key
Den hŠr gŒngen ska du gŒ till rummets nordvŠstra hšrn. GŒ genom den lŒsta
dšrren. Dšda fienderna Kasta bumerangen pŒ kristallen sŒ den blir blŒ. Du
kan nu putta till spaken sŒ vattnet slŠpps fram. Kasta bumerangen pŒ
kristallen igen sŒ den blir orange. GŒ genom den šstra dšrren, och i
centrala rummets sydvŠstra dšrr. Hoppa ner i vattnet och ta dig ut genom
rummets vŠstra dšrr. I nŠsta rum: hoppa ner i vattnet och skjut undan
stenarna sŒ du kommer fram till trappan. GŒ genom dšrren som leder uppŒt
till 1F.

Knuffa undan blocket. Passa dig, fšr hŠr inne finns mŒnga monster och
eldskjutande statyer, snurrande eldkulor och flygande vattendroppar. GŒ
till rummets norra del. Knuffa undan blocket till hšger och hoppa ner i
hŒlet. HŠr finns tvŒ krukor med en blŒ rupie i varje. GŒ genom den šstra
dšrren. HŠr finns fler blŒ rupies i krukorna, och i kistan finns Big Key.
GŒ tillbaka till fšregŒende rum.

21.10.4 Hook Shot
GŒ tillbaka till rummet ovanfšr och knuffa undan blocket till vŠnster och
hoppa sen ner i det hŒlet. HŠr finner du en kista med en ršd rupie. Hoppa
nerfšr kanten och ta dig tillbaka till det centrala rummet. I mitten av
rummet finns den stora kistan. Eftersom du har Big Key nu sŒ kan du šppna
den. DŠr hittar du Hook Shot, en ovanligt bra pryl. Fšr det fšrsta kan du
anvŠnda den som vapen fšr att dšda fiender pŒ avstŒnd, fšr det andra kan du
anvŠnda den pŒ samma sŠtt som bumerangen (att hŠmta saker), och fšr det
tredje kan du anvŠnda den ungefŠr som en Šnterhake: du skjuter ivŠg den sŒ
den fastnar pΠt.ex. ett block, en staty, en kruka eller en kista, och sen
drar den dig fram till den saken som du hakat fast den i. Ett mycket smart
sŠtt att ta sig šver hŒla i golvet.

…ster om plattformen du stŒr pŒ kan du se en dšskallekruka. AnvŠnd Hook
Shot pŒ den sŒ dras du šver till krukan. Under krukan bredvid finns en
nyckel. GŒ tillbaka till plattformen med stora kista. Norrut ser du tvŒ
till dšskallekrukor. AnvŠnd Hook Shot'en igen och gŒ genom den lŒsta
dšrren. GŒ vŠsterut. HŠr finns tvŒ krukor och en staty. Flytta pŒ krukorna.
Under den ena finns en platta i golvet. Skjut dit statyn sŒ den hŒller nere
plattan. Men, gŒ inte in genom dšrren. GŒ istŠllet till rummets šstra del.
GŒ genom den vŠstra dšrren (inte den som leder till en annan vŒning).

I nŠsta rum behšver du bara gŒ genom korridoren och genom dšrren ner till
B2. I kistan finns ett hjŠrta. AnvŠnd spaken sŒ att vattnet rinner undan.
GŒ genom dšrren i den vŠstra vŠggen. GŒ rakt norrut genom dšrren sŒ du
hamnar i ett rum med mŒnga vattenfall. Knuffa undan det tredje blocket frŒn
vŠnster. I kistan som kommer fram hittar du en ršd rupie. GŒ genom
vattenfallet som Šr nŠst lŠngst till hšger. I nŠsta rum finns hjŠrtan,
bomber och pilar i krukorna. GŒ norrut genom dšrren sŒ kommer du till B1.
GŒ genom korridoren sšderut till nŠsta rum.

HŠr kommer du till en stor pool. Hoppa i och simma šsterut. KlŠttra upp och
lyft pŒ krukan sŒ hittar du en nyckel. Hoppa i vattnet igen. Fšrsšk att
undvika insekterna sŒ gott det gŒr. Simma vŠsterut. UngefŠr mitt i rummet
ser du att det gŒr att sprŠnga hŒl i den norra vŠggen. HŠr kan du fylla pŒ
hjŠrtan, pilar, bomber och magi. GŒ ut igen, hoppa i vattnet och simma
vŠsterut sŒ du kommer till en lŒst dšrr i norra vŠggen. GŒ genom den. Du
kommer till en T-formad korridor. I nŠsta rum vŠntar bossen. Om du tittar
pŒ kartan sŒ ser du att du inte varit i alla rum, men det Šr inte heller
nšdvŠndigt. GŒ in till bossen.

2.10.5 Bossen - Arrghus
SjŠlva bossen ser ut som en stor ballongliknande varelse. Runt honom svŠvar
smŒ moln. AnvŠnd Hook Shot fšr att dra molnen mot dig och slŒ dom med
svŠrdet. NŠr alla moln Šr dšda ska du ta itu med sjŠlva bossen. Han bšrjar
hopa upp i luften och fšrsšker landa pŒ dig. NŠr han landat glider han runt
i rummet pŒ backen. Akta dig fšr honom och slŒ honom med svŠrdet. StŒ inte
still pŒ samma plats utan ršr dig runt i rummet. NŠr du trŠffar honom sŒ
hoppar han upp i luften igen. Upprepa samma procedur fšr att ta kol pŒ
honom. Du mŒste slŒ honom Œtminstone Œtta gŒnger, men oroa dig inte, det Šr
inte sŒ svŒrt faktiskt. NŠr du klarat av honom fŒr du en Heart Container
och den andra kristallen.

2.11 Skull Dungeon
Nu ska du ta dig till Skull Dungeon, som ligger i MšrkervŠrldens Lost
Woods. Innan det kan du dock gΠtill Pond of Happiness och fixa mer bomber
och/eller pilar. AnvŠnd spegeln och warpa till LjusvŠrlden. GŒ šsterut
tills du kommer till Lake Hylia. I bergvŠggen vid Lake Hylias sydvŠstra
hšrn (samma skŠrm som en fŒgel och nŒgra krabbliknande monster) finns en
spricka. Bomba sprickan och gŒ in i grottan. Ta kol pŒ monstren hŠrinne sŒ
šppnas dšrren (Hook Shot'en Šr mycket anvŠndbar hŠr). GŒ in till nŠsta rum
och prata med ršvaren. Han ger dig 300 rupies! Dessutom finns mer pengar
och bomber och liknande i kistorna. Du borde ha tillrŠckligt med rupies fšr
att kunna fŒ max antal bomber och pilar, men du gšr fšrstŒs som du vill.

2.11.1 Kšp magisk potion
AnvŠnd flšjten och fŒgeln kommer och hŠmtar upp dig. Hoppa av vid punkt
nummer 2 pŒ kartan. GŒ in i huset och lšp potion av mannen, helst blŒ, men
Šven gršn duger om du inte har sŒ mycket rupies. Se till att ha en tom
Magic Bottle fšr varje potion du kšper. Du kommer ha stor nytta av en
potion som kan fylla pŒ din magi nŠr du ska slŒss mot bossen.

NŠr du Šr klar vid Pond of Happiness (eller om du struntar i det eller har
fixat allt dŠr tidigare) och har kšpt potion sŒ kan du anvŠnda flšjten och
be fŒgeln slŠppa av dig vid punkt nummer 3 pŒ kartan.

2.11.2 Genom Lost Woods
GŒ till Kakarikos nordvŠstra hšrn och in i Lost Woods. Fšrst kommer du till
en skylt dŠr det stŒr "This way to the Lost Woods". GŒ norrut till nŠsta
skŠrm. GŒ direkt šsterut, hugg ner nŒgra buskar fšr att komma fram och gŒ
sen sšderut sŒ du kommer ut ur sjŠlva skogen. GŒ fšrbi ett stort gršnt
trŠd. Du kommer fram till ett staket. Med hammaren kan du banka ner tvŒ
pŒlar. Du ser en liten gršn sten. Lyft pŒ den sŒ hittar du en blŒskimrande
warp till MšrkervŠrlden. GŒ in i den. GŒ norrut sŒ du kommer in i skogen
igen.

GŒ šsterut. Kasta bort buskarna och dšskallarna fšr att komma fram.
FortsŠtt šsterut. Du kommer till tre stycken stšrre dšskallar. GŒ vidare
šsterut sŒ lŒngt det gŒr, och sen mot nordvŠst. Du kommer till en hŒl i
marken. Hoppa ner dŠr.

2.11.3 Skull Dungeon
Inne i Skull Dungeon kommer det ofta fram en stor konstig hand. Akta dig
noga fšr att fŒngas av den, fšr om den fŒngar dig sŒ teleporteras du till
den plats dŠr du kom in i palatset. Precis innan handen landar sŒ hšrs det
ett vinande ljud, vilket ger dig en varning om att du ska vara vaksam.

2.11.4 The Map
Du landar i ett rum med massor av skelett, taggiga block och blΠflipper-
bumprar. Sšderut frŒn dŠr du landar (men fortfarande i samma rum) finns det
tre krukor som stŒr pŒ en rad och bredvid dom en kista. Kasta bort krukorna
sŒ hittar du en nyckel i kistan. GŒ till rummets nordšstra del dŠr det
finns en utgŒng. Dšrren Šr lŒst, men šppna den med nyckeln och gŒ till
nŠsta rum. SlŒ till monstret hŠr sŒ han antingen dšr eller trillar ner i
ett hŒl. Trampa pŒ stjŠrnan i golvet sŒ att hŒlen flyttar sig och du kan
komma Œt kistan. I den finns the Map.

2.11.5 Big Key
GŒ genom dšrren i vŠstra vŠggen och sen sšderut genom dšrren sŒ du kommer
ut i skogen igen. GŒ fram till omrŒdet dŠr det finns 9 buskar ordnade i 3x3
rader. Hugg ner buskarna och hoppa ner i hŒlet. Du landar mitt bland en
massa krukor. Kasta krukor pΠpansarhuvudet och pΠdet blΠstudsmonstret.
Undvik eldkulan som glider runt. Trampa pŒ en av stjŠrnorna sŒ hŒlen i
golvet flyttas. I vŠstra vŠggen finns en spricka. SprŠng upp den med en
bomb. GŒ genom hŒlet till nŠsta rum.

HŠr finns nŒgra krukor, ett hŒl i golvet och en spak. GŒ fšrst fram till
krukorna. VŠnd dig mot de krukor som Šr norr om hŒlet och anvŠnd Hook Shot
fšr att komma šver. Under krukorna finns magiskt elixir. AnvŠnd Hook Shott
igenpŒ krukan pŒ andra sidan fšr att ta dig tillbaka šver hŒlet. Dra i
spaken. VŠggen sprŠngs bort! Dšda monstren och gŒ fram till stora kistan.
DŠr hittar du... ingenting, fšr den Šr lŒst och du mŒste ha Big Key fšr att
šppna den. AnvŠnd istŠllet Hook Shot pŒ en av statyerna sŒ du kommer šver
gapet i golvet och gŒ ut genom den sšdra dšrren.

GŒ Œt nordvŠst genom skogen, fšrbi buskarna som Šr arrangerade 3x3 och gŒ
genom tvŒ skelettunnlar fšr att komma till en till jŠttestor dšskalle med
en šppning dŠr munnen Šr. Du kommer in i ett rum med tvŒ skelett och tvŒ
blŒ svŠvande maneter. Ta kol pŒ hela bunten, men var varsam fšr hŠr inne
kommer den dŠr dryga jŠttehanden dyka upp med jŠmna mellanrum. Lyft pŒ
krukorna. Under den i mitten finns en platta i golvet. Men plattan stannar
inte nere. Du mŒste dra en av statyerna sŒ den hŒller ner plattan,
samtidigt som du befinner dig pŒ rŠtt sida om statyn sŒ att du kan gŒ ut
genom den norra dšrren, och samtidigt undvika handen. Inte lŠtt... LŠttast Šr
om du vŠljer den hšgra statyn. Knuffa pŒ den sŒ att den hamnar i linje med
golvplattan. Sen stŠller du dig norr om statyn och drar den (hŒll nere A
och gŒ samtidigt baklŠnges med Link). SlŠpp statyn nŠr den stŒr pŒ plattan
sŒ att plattan hŒlls ner och dšrren hŒlls šppen. GŒ genom dšrren till nŠsta
rum.

HŠr finns fler monster: hŠnder, mumier, skelett och ršda maneter. Dšda
allihopa. Under krukan finns en sorts samling av gula skimrande stjŠrnor
som svŠvar runt. Om den trŠffar dig sŒ fšrvandlas du fšr en kort stund till
den dŠr rosa kaninen igen. Men oroa dig inte, det gŒr fort šver. Problemet
Šr bara att du inte kan anvŠnda nŒgra vapen sŒ lŠnge Link Šr fšrvandlad
till kanin. Undvik det grŒ studsande taggiga blocket sŒ att du kommer Œt
kistan, i vilken du hittar Big Key! SprŠng sšnder sprickan i den šstra
vŠggen. GŒ genom hŒlet. Under krukan finns ett magiskt elixir.

2.11.6 Fire Rod
GŒ tillbaka ut i skogen. GŒ till 3x3-buskarna. Hoppa ner i hŒlet. Du hamnar
mitt bland krukorna igen. Kasta krukor pŒ dina fiender och trampa Œterigen
pŒ stjŠrnan i golvet. GŒ genom hŒlet i vŠstra vŠggen till nŠsta rum. GŒ
sšderut till stora kistan. I den finns Fire Rod. AnvŠnd Hook Shot igen och
ta dig šver hŒlet (med hjŠlp av statyn). GŒ ut genom den sšdra dšrren.

GŒ genom skelettunneln igen och tillbaka in i palatset. VŠl inne igen (i
rummet med statyer, golvplattor, mumier osv.) ska du gŒ direkt vŠsterut
genom dšrren till nŠsta rum. Fire Rod Šr fšr švrigt mycket effektiv mot
mumierna. Bara en trŠff rŠcker fšr att ta kol pŒ dom. GŒ direkt genom detta
rum och i nŠsta gŒr du sšderut genom dšrren.

Du kommer ut i skogen igen. Norrut ser du tvŒ skelettunnlar; en vŠsterut
och en šsterut. Om du vill ha tag pŒ the Compass, gŒ vidare till punkt
2.11.7. Om du tycker att du inte behšver the Compass (vilket du egentligen
inte gšr) sŒ kan du hoppa šver den hŠr biten och gŒ vidare till 2.11.8.

2.11.7 The Compass
GŒ genom den šstra skelettunneln. Fšlj vŠgen genom alla skelettunnlar fšrbi
monster och buskar tills du kommer till ett hŒl i marken. Hoppa ner dŠr.
HŠr hittar du tvŒ blŒ studsmonster, nŒgra stjŠrnor och nŒgra krukor. HŠr
finns ocksŒ en stor hand, sŒ var pŒ din vakt. Ta fšrst hand om monstren.
Lyft sen pŒ krukan som Šr lŠngs till nordšst. GŒ sen och trampa pŒ det tvŒ
stjŠrnorna som sitter bredvid den plats dŠr det stod tvŒ krukor. GŒ sen
sšderut, undvik monstret, handen och eldkulorna. GŒ genom den vŠstra
dšrren.

I nŠsta rum finns bl.a. tvŒ krukor och en blŒ flipper-bumper. Lyft pŒ den
vŠsta krukan sŒ hittar du en nyckel. GŒ genom den lŒsta dšrren i norra
vŠggen. I nŠsta rum mŒste du vara noggrann. Faktum Šr att du kan skippa det
hŠr rummet helt och hŒller om du vill och tjŠna en nyckel. Om du vill tjŠna
en nyckel kan nu hoppa till nŠsta textstycke nŒgra rader ner i detta
dokument. Behšver du pŒfyllning av magi kan du gŒ in genom den lŒsta
dšrren. Problemet Šr att jag inte Šr sŠker pŒ ifall man kan ta sig tillbaka
utan att trilla ner i hŒlet i golvet (vilkar ger ett hjŠrta i skada). HŠr
finns tre pansarskallar, en hand och en massa krukor. Dessutom kommer
golvplattorna falla bort vŠldigt fort. I krukorna finns lite av varje,
rupies, magiska elixir och hjŠrtan. GŒ tillbaka sšderut nŠr du Šr klar.

GŒ šsterut och šster igen till rummet med mumierna och plattan i golvet som
du fick stŠlla statyn pŒ sšder igen fšr att komma ut i skogen igen. GŒ hela
vŠgen tillbaka till det hŒl dŠr du fšrst hoppade ner fšr att komma in i
Skull Dungeon. Men den hŠr gŒngen ska du inte hoppa ner dŠr, utan gŒ
vŠsterut tills du kommer till ett annat hŒl. Hoppa ner i det istŠllet.

Du hamnar i ett rum med blΠmaneter och studsmonster, plus en flipperbumper
och roterande eldkulor. Ta dig sšderut genom detta rum och gŒ šsterut till
nŠstas. HŠr finns fler studsmonster och eldkulor. LŠngre norrut i rummet
finns en kista. I den hittar du the Compass. Men var fšrsiktig, fšr nŠr du
šppnar kistan sŒ blir det en massa hŒl i golvet. GŒ sen norrut till nŠsta
rum. HŠr finns nŒgra mumier och skelett, och en hand. Ta hand om allihopa.
I kistan finns en nyckel. Om du vill tjŠna en nyckel kan du nu gŒ sšderut
tillbaka till rummet dŠr du hittade kompassen, och sen genom den šstra
dšrren. GŒ ut genom dšrren i detta rums nordšstra hšrn. GŒ vŠsterut till
nŠsta rum och sen sšderut fšr att komma ut i skogen igen.

GŒ mot nordvŠst och genom skelettunnlarna sŒ du kommer till den stora
dšskallen som du kan gŒ in i fšr att komma in i palatset igen. GŒ vŠsterut
till nŠsta rum, vŠster igen till nŠsta rum och sen sšderut fšr att komma ut
i skogen. GΠnu vidare till 2.11.8.

2.11.8 Mot bossen
GŒ genom den vŠstra skelettunneln. Du kommer fram till ett stort konstigt
skelett. AnvŠnd Fire Rod pŒ tippen av skelettets lŒnga nŠsa. En šppning
kommer fram. GŒ in dŠr.

Ifall du redan har en nyckel kan du fšlja gŒngen rakt till den norra dšrren
som Šr lŒst (och hoppa till nŠsta stycke i texten). Annars: gŒ nerfšr
trappan och fšlj labyrinten till rummets nordšstra del. GŒ ut genom den
šstra dšrren. GŒ sŒ lŒngt sšderut du kan, och akta dig fšr de taggiga
stenblocken. HŠr nere finns ocksŒ tvŒ mumier att se upp med. GŒ genom
dšrren i rummets sydvŠstra hšrn. I kistan i nŠsta rum hittar du en nyckel.
GŒ tillbaka till fšregŒende rums norra del. GŒ uppfšr trappan och fšlj
gŒngen sšderut. HŠr stšter du pŒ en till mumie. Om du dšdar den fŒr du ett
stort magiskt elixir. Ta dig tillbaka till huvudentrŽn i den hŠr byggnaden.
Undvik eldkulorna och gŒ norrut lŠngs med gŒngen tills du kommer till en
lŒst dšrr i rummets norra del. GŒ genom den.

HŠr kommer du till ett knepigt rum med hŠnder som fšrsšker ta dig, maneter
och hŒl som ska flyttas med hjŠlp av stjŠrnor i golvet. GŒ fšrst norrut
šver den fšrsta stjŠrnan. HŒlen i golvet flyttas. Plocka upp en kruka och
kasta pŒ en av maneterna. GŒ sen till stjŠrnorna som finns mitt i rummet.
Trampa pŒ dem sŒ flyttas hŒlen i golvet igen. GŒ sedan till krukan i
rummets sydvŠstra del. StŒ till hšger om den och lyfta upp den. StŠll dig
pŒ samma ruta som krukan nyss stod. Trampa sedan pŒ stjŠrnan bredvid.
GolvhŒlen flyttas Œterigen. GŒ sen rakt norrut till de tvŒ krukorna som
stŒr bredvid en ljuspelare. Lyft pŒ krukorna, och gŒ sedan šsterut till en
ruta med 2x2 stjŠrnor, de som Šr lŠngst mot nordšst. Trampa pŒ de stjŠrnor
som ligger mest norrut. GolvhŒlen flyttas. GŒ norrut till krukan, lyft upp
den och trampa sen pŒ stjŠrnan bredvid. HŒlen flyttas och du kan nu gŒ ut
genom rummets šstra dšrr. Puh!

Men det roliga Šr inte šver Šn. HŠr finns flera mumier och en sŒn dŠr
irriterande hand. Ta hand om dom fšrst. Sedan mŒste du sŒ snabbt du kan
tŠnda alla ljusen (4 stycken) med Fire Rod. NŠr du tŠnt alla gŒr du genom
dšrren i rummets nordvŠstra hšrn. Men det gŠller att vara riktigt snabb,
fšr om ett ljus hinner slockna sŒ šppnas inte dšrren.

I nŠsta rum stšter du pŒ fler monster (bl.a. en mumie och en hand). Akta
dig fšr de skimrande stjŠrnorna som fšrvandlar Link till en kanin. NŠr du
gjort slut pŒ alla fiender ska du hugga ner grenarna som klŠnger pŒ
vŠggarna (anvŠnd svŠrdet). GŒ genom dšrren du hittar. Dšda alla monster i
nŠsta rum. Av mumien fŒr du en nyckel. GŒ genom den lŒsta dšrren. HŠr Šr
ett rum med tvŒ taggiga studsande block, tvŒ krukor och ett hŒl i golvet.
Ta dig fšrbi de taggiga stenarna och lyft pŒ krukorna. Hoppa sen ner i
hŒlet, och du hamnar mitt i bossens hŒla!

2.11.9 Bossen - Mothula
Det Šr bra om du har mycket magi kvar, fšr hŠr Šr Fire Rod anvŠndbar. Om du
har blŒ (eller i vŠrsta fall gršn) potion kvar kommer du fŒ nytta av dom
nu. Bossen ser ut som en sorts fjŠril. Skjut sŒ mycket eld pŒ honom som du
kan. Problemet Šr att han skjuter eldringar pŒ dig, samtidigt som golvet
flyttar sig och taggiga block Œker runt. Att klara honom Šr i sig inte sŒ
komplicerat, men blir desto svŒrare eftersom du har sŒ mŒnga saker att akta
dig fšr. NŠr magin Šr slut fšr du švergŒ till att slŒ honom med svŠrdet.
NŠr du dšdat honom fŒr du en Heart Container och en till kristall.

2.12 Fler uppgraderingar
Innan vi jagar rŠtt pŒ den fjŠrde kristallen finns det en del
uppgraderingar som vi kan fixa till Link.

2.12.1 Ether
AnvŠnd flšjten fšr att komma till punkt 1 pŒ kartan. Ta dig genom hela
Death Mountain till Tower of Hera. IstŠllet fšr att gŒ in i Tower of Hera,
gŒ istŠllet mot nordvŠst. DŠr finns en hŠngbro. GŒ šver den och du kommer
fram till en sten. AnvŠnd Book of Mudora pŒ stenen. Link hŒller fram sitt
svŠrd, och en blixt slŒr ner i svŠrdet. Link fŒr Ether Medallion.

2.12.2 Quake
Ta dig tillbaka till MšrkervŠrlden. GŒ till medicinaffŠren (motsvarande
punkt nummer tvŒ pŒ kartan šver platser dŠr fŒgeln kan slŠppa av dig).
FortsŠtt gŒ šsterut. GŒ till MšrkervŠrldens motsvarighet till Waterfall of
Wishing. DŠr finns en ring av stenar i vattnet. Plocka upp en sten (som ser
ut som en gršn dšskalle) och kasta den inuti stenringen. Marken bšrjar
skaka. Fram kommer en konstig figur som ger dig Quake Medallion.

2.12.3 Bombos
GŒ genom MšrkervŠrlden till den plats dŠr ingŒngen till šknen Šr (samma
skŠrm som mannen som sitter bredvid en skylt). HŠr finns flera stycken blŒ
pŒlar i marken (sŒna som du kan banka ner med hammaren). StŠll dig innanfšr
pŒlarna och anvŠnd spegeln sŒ du kommer till LjusvŠrlden. Du hamnar uppe pŒ
en klippa. GŒ vŠsterut till nŠsta skŠrm. DŠr ser du en likadan sten som den
vid Tower of Hera, dŠr du fick Ether. AnvŠnd Book of Mudora pŒ stenen. Du
fŒr nu Bombos Medallion.

2.12.4 Dubbel magisk kraft
AnvŠnd flšjten och Œk med fŒgeln till punkt tre pŒ kartan (Kakariko
Village). GŒ till trŠdet i byns sydšstra hšrn. GŒ šsterut till nŠsta skŠrm.
HŠr ligger Smithy Shop (smedens verkstad). GŒ uppfšr trappen och fram till
huset men inte in. GŒ istŠllet šsterut till en pŒle i backen. SlŒ ner den
med hammaren. Hoppa šver kanten ner i hŒlet. Du landar i ett grottrum med
tvŒ krukor. GŒ norrut till nŠsta rum. GŒ fram till den gršna statyn som
hŒller upp en skŒl med en ršd vŠtska i. AnvŠnd Magic Powder pŒ skŒlen. En
fladdermus kommer fram ur tomma intet. Han kastar en fšrbannelse pŒ Link,
men oroa dig inte, faktum Šr att fšrbannelsen gšr att varje gŒng du
anvŠnder nŒnting som drar magisk kraft sŒ gŒr det Œt hŠlften sŒ mycket
magi.

GŒ tillbaka till fšregŒende rum, och sen genom den vŠstra dšrren. GŒ uppfšr
trappan och ut ur grottan. Vi ska nu leta reda pΠlite fler Heat Pieces.

2.12.5 Heart Piece 13
GŒ till Lost Woods (i LjusvŠrlden) och samma 3x3-buskar som dŠr du fšrst
gick in i Skull Dungeon. Hugg ner buskarna och hoppa ner i hŒlet. Du hamnar
i en grotta. HŠr hittar du en Heart Piece. Hoppa ner frŒn plattformen och
gŒ vŠsterut till nŠsta rum. Prata med ršvaren och gŒ ut ur grottan.

2.12.6 Heart Piece 14
AnvŠnd flšjten fšr att komma till punkt 1 pŒ kartan, Death Mountain. GŒ upp
till Spectacle Rock. Men gŒ inte in i Spectacle Rock. Rakt sšder om
ingŒngen till Spectacle Rock finns en klipphylla med en ingŒng in i berget.
Hoppa ner dŠr och gŒ in. Fšlj gŒngen sŒ lŒngt du kan sŒ kommer du still
slut till ett rum med en grΠkommunikationsplatta och en Heart Piece.

IstŠllet fšr att gŒ tillbaka samma vŠg som du kom kan du hoppa ner i hŒlet
i marken. Du landar pŒ en sorts bro. …sterut finns tre stycken Šlvor. GŒ
sen till rummets nordvŠstra del. GŒ genom dšrren vŠsterut. GŒ genom
korridoren (mot sydvŠst) och gŒ ut genom dšrren. VŠl ute igen ska du
fortsŠtta vŠsterut tills du kommer till en lŒng trappa, en skylt och en
grottšppning. GŒ in i grottan. Fšlj gŒngen genom tvŒ rum tills du kommer ut
igen vid bergets fot. GŒ norrut till nŠsta skŠrm.

2.12.7 Heart Piece 15
Du kommer till the Lumberjack's House. Till vŠnster om huset stŒr ett stort
trŠd med bŒde mšrk- och ljusgršna lšv, och en spricka i stammen. Sprinta in
i trŠdet sŒ kommer alla lšven falla av och avslšja en šppning. GŒ in dŠr.
Hoppa in i hŒlet i trŠdet.

Du hamnar i en grotta. GŒ uppfšr trappan och šster genom dšrren. HŠr hittar
du en Heart Pieace. Hoppa ner i vattnet och gŒ ut ur grottan. Innan vi gŒr
vidare till nŠsta palats ska vi leta reda pŒ en Heart Piece till.

2.12.8 Heart Piece 16
AnvŠnd flšjten fšr att komma till punkt nummer 5 pŒ kartan. HŠr finns en
fyrkant av pŒlar i marken. Banka ner dom och lyft pŒ stenen. HŠr finns en
blŒ skimrande warp. GŒ genom den fšr att komma till MšrkervŠrlden. GŒ till
bron dŠr du fŒr knacka ner fler pinnar fšr att komma fšrbi. FortsŠtt
sšderut till nŠsta skŠrm. Du kommer nu till MšrkervŠrldens Lake Hylia.
Hoppa i vattnet och simma en liten bit sšderut tills du kommer till ett
stŠlle i sjšn (innanfšr en ring med stenar) dŠr vattnet Šr sŒ grunt att
Link kan stŒ utan att behšva simma. AnvŠnd spegeln fšr att komma till
LjusvŠrlden. Du ska nu ha hamnat pŒ en š i Lake Hylia i LjusvŠrlden. PŒ šn
finns ett sŒnt dŠr konstigt elektriskt gurkliknande monster, en buske - och
en Heart Piece.

2.13 Blind's Hideout
AnvŠnd nu flšjten fšr att koma till punkt 3 pŒ kartan.

2.13.1 Heart Piece 17
GŒ till Kakarikos nordvŠstra hšrn och in i Lost Woods. GŒ tills du kommer
glŠntan dŠr du bankade ner tvŒ pŒlar i marken fšr att kunna lyfta en gršn
sten sŒ att du kunde gŒ genom en warp till MšrkervŠrlden. GŒ in i
MšrkervŠrlden. GŒ vŠsterut, sprinta genom buskarna och sen sšderut fšr att
komma till MšrkervŠrldens motsvarighet till Kakariko (som fšr švrigt kallas
Village of Outcasts).

GŒ till huset med en bild av an kista ovanfšr dšrren. GŒ in dŠr. Om du
betalar 30 rupies till figuren sŒ fŒr du šppna tvŒ (2) kistor. I en av
kistorna finns en Heart Piece. Precis som i the Digging Game Šr det slumpen
som avgšr vilken kista den finns i, men det tar inte alls lika lŒng tid att
hitta den. Du kan faktiskt dessutom tjŠna en hel del pengar hŠr - det
kanske Šr det bŠsta sŠttet att bli rik snabbt i hela spelet att komma hit!

Spela sŒ mycket du har lust. Sen kan du gŒ till platsen dŠr statyn som
pekar ut vŠderstrecken stŒr i Kakariko.

2.13.2 Blind's Hideout
I Village of Outcasts finns ocksŒ en staty. Statyn hŒller i en treudd, som
Šr riktad mot backen. GŒ fram till treudden och tryck pŒ A fšr att ta tag i
den, och dra nedŒt pŒ styrspaken sŒ att Link drar i treudden. En šppning
dyker upp i statyn. GŒ i dŠr. Blind's Hideout kan vara lite fšrvirrande, sŒ
jag ska fšrsška vara sŒ tydlig som mšjligt.

2.13.3 The Map
GŒ till rummets nordvŠstra del. HŠr finns en kruka, men lŒt den vara, fšr i
den finns en sŒn dŠr stjŠrna som fšrvandlar dig till en rosa kanin. Hoppa
istŠllet šver kanten och gŒ fram till kistan. DŠr hittar du the Map. GŒ
lite till šster. DŠr ser du en eldkula som snurrar runt en gul stenstaty.

2.13.4 The Compass
GŒ norrut dŠrifrŒn sŒ du kommer till nŠsta rum. GŒ uppfšr trappan och fram
till kistan, som innehŒller en ršd rupie. Hoppa ner igen och gŒ ut genom
rummets nordšstra hšrn fšr att komma till nŠsta rum. Om du tittar pŒ kartan
(X-knappen) sŒ ser du var utgŒngen Šr. GŒ rakt sšderut till nŠsta rum. GŒ
uppfšr trappan och en bit sšderut till en kista. DŠr finns the Compass.

2.13.5 Big Key
Hoppa ner šver kanten och gŒ rakt vŠsterut till nŠsta rum. HŠr finner du en
kista med Big Key. GŒ šsterut till nŠsta rum och norr igen till nŠsta. GŒ
genom den lŒsta dšrren som krŠver Big Key i rummets norra del.

Du kommer till en korridor. HŠr finns tre skelett. Ta kol pŒ dom. I rummets
norra del finns tvŒ krukor, den ena innehŒller en nyckel. GŒ genom den
lŒsta dšrren i korridorens sydvŠstra hšrn. Ta kol pŒ fienderna i nŠsta rum,
och lyft pΠde krukor du kan. Om du vill ha lite mer rupies sΠkan du
fortsŠtta med det hŠr stycket. Kan du klara dig ŠndŒ kan du hoppa till
nŠsta stycken i texten. StŠll dig sedan precis norr om de krukor som Šr
placerade vid rummets sšdra vŠgg, de som du inte kommer Œt. Bakom krukorna
finns en spricka i vŠgge. SlŠpp ner en bomb pŒ golvet dŠr, plocka upp den
igen och kasta fšrbi krukorna sŒ den landar vid sprickan. Det sprŠngs ett
hŒl i vŠggen. GŒ tillbaka till fšregŒende rum. GŒ sšderut (genom den dšrr
som du frŒn bšrjan lŒste upp med Big Key). I nŠsta rum, hoppa ner frŒn
kanten och gŒ rakt vŠsterut till nŠsta rum. GŒ uppfšr trappan och till
mitten av rummets šstra vŠgg. HŠr ser du en spricka i vŠggen. Sprinta in i
den (du behšver inte slšsa en bomb om du inte vill). GŒ šsterut till nŠsta
rum. GŒ norrut (krukan innehŒller en rupie) och genom hŒlet i den norra
vŠggen. Nu kommer du Œt de tvŒ krukorna, som innehŒller en varsin blŒ
rupie. GŒ nu sšderut igen till nŠsta rum. Hoppa šver kanten och gŒ Šnnu en
gŒng genom dšrren som krŠvde Big Key. GŒ vŠsterut till nŠsta rum.

GŒ sedan vŠsterut genom dšrren till nŠsta rum. HŠr finns en svŠvande
dšskalle (som du kan fšrvandla till en Šlva med lite Magic Powder).
Dessutom finns det tvŒ till konstiga monster som liknar ett rštt moln som
Šr inneslutet i ett lite stšrre ršdbrunt moln. Hugg ner de ršda molnen med
svŠrdet. GŒ sen genom den vŠstra dšrren.

GŒ norrut genom rummet. HŠr finns fler svŠvande dšskallar och molnmonster.
GŒ šver alla transportband i golvet och undvik alla taggiga stenblock. GŒ
genom rummets norra dšrr. Lyft pŒ krukan i nŠsta rum sŒ hittar du en
nyckel. SlŒ till kristallen sŒ den blir blŒ. GŒ genom den lŒsta dšrren sŒ
kommer du till 1F. Dšda monstren hŠrinne (tvŒ fladdermšss och nŒt som ser
ut som en grŠshoppa). Lyft pŒ krukorna i det sydšstra hšrnet. DŠr finns en
knapp i golvet som šppnar den šstra dšrren. GŒ genom den och du kommer in i
en korridor. FortsŠtt šsterut genom hela korridoren tills du kommer till
ett rum med tvΠbord och en kista, plus ett par monster.

Ta kol pŒ monstren fšrst. I kistan finns tre bomber. StŠll dig mellan
borden och vŠnd dig norrut. Placera en bomb framfšr Link, och plocka sen
upp den och kasta bomben sŒ att den landar dŠr ljuset frŒn fšnstret skiner
pŒ golvet. Bomben sprŠnger ett hŒl i golvet. Det kanske inte verkar sŒ
viktigt just nu, men du kommer fšrstŒ tids nog. GŒ tillbaka hela vŠgen till
rummet dŠr det finns en blŒ kristall och flera taggiga block som Œker fram
och tillbaka.

2.13.6 Titan's Mitt
GŒ sšderut till nŠsta rum och genom den nordšstra dšrren. I nŠsta rum finns
nŒgra monster. Dšda dom om du vill eller gŒ vidare direkt šsterut till
nŠsta rum. Du kommer till ett rum med monster och transportband i golvet.
Dšda alla monster och gŒ genom den norra dšrren sŒ kommer du till B2.

Dšda alla monster hŠr, lyft det stora grŒ blocket och gŒ genom den sšdra
dšrren. Dšda monstret och gŒ genom den šstra dšrren. Detta Šr en sorts
fŒngelsehŒla. Ta kol pŒ alla fiender hŠr. I en av krukorna finns en sŒn dŠr
skimrande stjŠrna som fšrvandlar dig till en rosa kanin, sŒ lyft inte pŒ
krukorna fšrrŠn alla fiender Šr besegrade. NŠr du Šr klar med allt detta
kan du gŒ fram till flickan som Šr inlŒst lŠngst in i hŒlan. Prata med
henne, hon ber dig guida henne ut. …ppna kistan sŒ fŒr du en nyckel. GŒ
tillbaka till fšregŒende rum.

GŒ vŠsterut till nŠsta rum. Det enda som gŒr att gŒ pŒ hŠr Šr rullande
transportband, sŒ var fšrsiktig sŒ att du inte faller ner i avgrunden. GŒ
genom rummets sydvŠstra dšrr. Du befinner dig nu i rummet med den stora
kistan. HŠr Šr det kvickhet som gŠller. AnvŠnd hammaren fšr att banka ner
Diglets sŒ du kommer Œt kistan. DŠr hittar du Titan's Mitt, ungefŠr som
Power Glove, fast bŠttre. Problemet Šr bara att golvplattorna faller ner i
avgrunden, sŒ se till att ta dig tillbaka till dšrren sŒ fort du kan.

GŒ tillbaka till rummet dŠr du lyfte det stora grŒ blocket och gŒ uppfšr
trappan till B1. Under ena krukan finns en knapp i golvet. GΠgenom den
šstra dšrren. Du kommer ut i en korridor. GŒ genom den norra dšrren.

2.13.7 Bossen - Blind the Thief
Om du tittar pŒ kartan sŒ ser du att du befinner dig i bossens rum... men dŠr
Šr ingen boss. Du har blivit lurad! Eller, har du? GŒ norrut och stŠll Link
i solljuset som lyser in frŒn vŒningen ovanfšr. NŠr flickan gŒr in i
solljuset sŒ fšrvandlas hon! Flickan Šr bossen, Blind the Thief! Bossen ser
ut ungefŠr som en demon som klŠtt pŒ sig ett šrngott. I bšrjan av fighten
flyttar han sig runt i rummet och skjuter laserstrŒlar ur šgonen. Du ser pŒ
honom nŠr han ska till att avfyra en laserstrŒle, vilket gšr det lite
lŠttare att undvika att bli trŠffad. TrŠffa honom i huvudet med svŠrdet.
Han kommer bšrja skjuta eldklot. Efter tre trŠffar sŒ faller hans huvud av
och bšrjar svŠva runt och skjuta pŒ dig. Ett nytt huvud vŠxer fram pŒ
kroppen. Efter tre trŠffar till sŒ ramlar nŠsta huvud av, och ytterligare
ett huvud vŠxer fram. Ett tips Šr att ha en ršd eller blŒ potion framme och
sŒ slŒ honom fšr kung och fosterland med svŠrdet. NŠr Links livsmŠtare
nŠrmar sig noll anvŠnder du en potion och helas, och du kan fortsŠtta
fightas. Med en kombination av tur och skicklighet kommer han
fšrhoppningsvis dš innan du gšr det.

NŠr han vŠl Šr avklarad fŒr du som vanligt en Heart Container och en till
kristall.

2.14 Ice Palace
NŠsta kristall kommer du hitta i Ice Palace (som ligger i MšrkervŠrldens
Lake Hylia). Men fšrst finns det ett par saker att ordna. Ett tips Šr att
gΠtill huset i Village of Outcasts och spela till dig sΠmycket pengar du
kan, och sen warpa till LjusvŠrden och flyga med fŒgeln till punkt tvŒ pŒ
kartan och kšpa sŒ mŒnga blŒ potions av medicinmannen som mšjligt. Men det
Šr fšrstŒs bara ett tips.

2.14.1 Uppgradera svŠrdet
Oavsett om du skaffar dig blΠpotions eller inte, gΠi alla fall till
skŠrmen sšder om Village of Outcasts. PŒ samma plats som biblioteket ligger
i LjusvŠrlden hittar du en grodliknande figur som Šr instŠngd av en massa
dšskallestenar. Lyft bort stenarna och prata med honom. Han ber dig ta
honom tillbaka till hans kompanjon i Kakariko.

AnvŠnd spegeln fšr att warpa till LjusvŠrlden. Grodan fšrvandlas till en
dvŠrg. GŒ norrut till the Smithy Shop (dŠr du dubblerade din magiska
kraft). GŒ in i huset, med dvŠrgen efter dig. Smedjan blir nu scen fšr en
glad Œterfšrening. DvŠrgarna erbjuder sig att uppgradera ditt svŠrd som
tack. GŒ ut ur smedjan och direkt in igen. Prata med endera dvŠrgen.
DvŠrgen sŠger "Ask us to do anything" (be oss gšra vad som helst). Svara
"Temper my sword" (betyder ungefŠr "hŠrda stŒlet i mitt svŠrd"). DvŠrgen
sŠger "I'll give you a big discount!" (jag ger dig bra rabatt). Svara
"Sword tempered... 10 rupies" (hŠrda svŠrdet... 10 rupies). DvŠrgen frŒgar
"Tempered eh? Are you sure?" (HŠrdat va? €r du sŠker?) Svara "Yes". 10
rupies fšr ett bŠttre svŠrd Šr verkligen en bra affŠr. DvŠrgen sŠger sen
att dom kommer behšva behŒlla svŠrdet ett tag. Ingen fara.

GŒ ut ur smedjan och gŒ ett varv runt Kakariko. NŠr du gjort det kan du gŒ
tillbaka till smedjan och prata med dvŠrgarna. Dom ger dig ditt svŠrd
tillbaka, prima vara, uppgraderat till nivΠ3!

2.14.2 Heart Piece 18
GŒ nu tillbaka till Smithy Shop fast i MšrkervŠrlden. HŠr hittar du en
massa lila pŒlar. Banka ner allihopa i backen med hammaren. En gŒng ner i
marken uppenbaras. GŒ ner dŠr. Du hamnar i en liten grotta, och hŠr finns
en Heart Pieace.

2.14.3 En fjŠrde Magic Bottle
GŒ nu till sjŠlva smedjan. DŠr finns en lila kista, men den gŒr inte att
šppna eftersom nyckeln Šr inlŒst i kistan. Ta kistan med dig. Du kan tyvŠrr
inte sprinta nŠr du slŠpar pŒ kistan, dŒ kommer Link tappa den. Du kan inte
heller gŒ in i byggnader. DŠremot verkar det inte gšra nŒnting ifall Link
warpar till LjusvŠrlden. AnvŠnd spegeln och warpa till LjusvŠrlden, och ta
dig till ingŒngen till šknen, du vet samma skŠrm dŠr det sitter en man
bredvid en skylt. GŒ fram och prata med honom sŒ šppnar han kistan Œt dig,
om du lovar att inte berŠtta hans hemlighet. Svara "Promise not to tell
(lova att inte skvallra) pŒ hans frŒga. Han šppnar kistan, och i den finns
en fjŠrde Magic Bottle. Nu har du fŒtt sŒ mŒnga Magic Bottles som du kan fŒ
i det hŠr spelet.

2.14.4 The Magic Cape
Ta dig nu till kyrkogŒrden i LjusvŠrlden (skŠrmen šster om the Sanctuary).
I nordšstra delen av kyrkogŒrden finns en gravsten som Šr omringad av
svarta stenar, vilka du nu kan lyfta upp eftersom du har Titan's Mitt.
Sprinta sen in i gravstenen. En šppning leder ner i graven! G ner och fšlj
gŒngen till ett rum. I en kista hittar du the Magic Cape.

2.14.5 Heart Piece 19
tervŠnd nu till kyrkogŒrden fast i MšrkervŠrlden. I norra delen av
kyrkogŒrden finns en trappa som leder upp till en klipphylla. GŒ upp pŒ
klipphyllan och anvŠnd spegeln. Tillbaka i LjusvŠrden stŒr du pŒ samma
klipphylla, men dŠr finns en gŒng in i berget. GŒ in dŠr. Du kommer in i
ett rum med massor av krukor. LŠngst norrut finns en spricka i vŠggen.
SprŠng ett hŒl i vŠggen med en bomb. I nŠsta rum hittar du en Heart Piece.

2.14.6 Ice Palace
AnvŠnd flšjen och Œk med fŒgeln till punkt 8 pŒ kartan. Hoppa ner i vattnet
och simma till šn i Lake Hylia dŠr Pond of Happiness ligger. PŒ šn finns en
svart sten som du nu kan lyfta med Titan's Mitt. Under den finns en warp
till MškervŠrlden. GŒ genom warpen. Du hamnar pŒ borggŒrden till Ice
Palace. I Ice Palace kommer du troligen anvŠnda mycket magisk kraft, sŒ det
skadar inte om du har i alla fall en gršn eller blŒ potion, det gšr livet
betydligt lŠttare. Om Links magimŠtare nŠrmar sig noll sŒ finns det ett
trick du kan kšra med fšr att fŒ mer magisk kraft. Skjut en isstrŒle pŒ en
fiende med Ice Rod, sΠatt fienden fryses till is. Klubba sen till den
frysta fienden med klubban, och vips! Du har en magisk flaska som fyller pŒ
magimŠtaren igen!

GŒ in genom entrŽn. Du ser tvŒ grŒ statyer som ser ut som ett ansikte som
lipar. Vissa av dessa kan du dra i tungan, och sŒ kommer det hŠnda olika
saker. GŒ fram till den grŒ kommunikationsplattan sŒ fŒr du ett meddelande
frŒn Sahasrahla. GŒ fram till den ena av de tvŒ blŒ monstren som sitter
fast i vŠggen. Den ena kommer bšrja ršra sig mot dig. Skjut honom med Fire
Rod sŒ šppnas dšrren. GŒ vŠsterut.

2.14.7 The Compass
I detta rum Šr en del av golvet tŠckt av is, dŠr Šr det vŠldigt halt att
gŒ. SŒ kommer det se ut pŒ sina hŒll i det hŠr palatset. Ta kol pŒ de tre
maneterna sŒ fŒr du en nyckel. GŒ norrut genom den lŒsta dšrren. Du kommer
ner till B1. LŠngst ner i korridorens sydvŠstra hšrn finns en platta i
golvet som šppnar den šstra dšrren. GŒ genom den och vidare till nŠsta rum.
Du kommer till en korridor som Šr format som ett kors. Knuffa undan blocket
och gŒ genom den sšdra dšrren.

Du kommer in i ett rum som Šr fullt av gršna pingviner! Ett enkelt sŠtt att
ta kol pŒ hela bunten samtidigt Šr att anvŠnda Bombos. NŠr alla pingviner
Šr dšda kommer en kista fram ur isen. I kistan finns the Compass. GŒ
tillbaka till den korsformade korridoren.

Skjut undan blocket, trampa pŒ plattan i golvet och gŒ genom den šstra
dšrren. Fler pingviner! HŠr finns ocksŒ en svŠvande dšskalle (som du kan
fšrvandla till en Šlva med lite Magic Powder). Under en av de tvŒ krukorna
finns en knapp i golvet. Trampa pΠden och gΠtillbaka till den korsformade
korridoren. Trampa pŒ plattan sŒ dšrrarna šppnas, knuffa undan blocket och
gŒ genom den norra dšrren.

I nŠsta rum finns flera ršda maneter. SlŒ till kristallen med svŠrdet sŒ
den blir blŒ. Placera sen en bomb vid kristallen och gŒ till norra delen av
rummet, sŒ att du befinner dig norr om de blŒ blocket i golvet nŠr bomben
briserar. Det blŒ blocket hšjs (och hindrar dig att komma ut genom den
sšdra dšrren). Kristallen ska nu vara orange. GŒ šver de sŠnkta orangea
blocken och stŠll Link mitt i rummet. Placera en bomb dŠr och gŒ undan sŒ
Link inte skadas av explosionen. Det blir ett hŒl i golvet. Hoppa ner i
hŒlet. Du hamnar pŒ vŒning B2 (detta palats strŠcker sig sŒ lŒngt ner som
till B7!).

I detta rum finns en grŒ kommunikationsplatta. HŠr stšter du ocksŒ pŒ tvŒ
skelettriddare. Fšr att besegra dom ska du fšrst slŒ skelettet med svŠrdet,
och sen nŠr han faller ihop i en hšg av ben, placera en bomb dŠr, sŒ
sprŠngs han i smŒbitar. GŒ genom den sšdra dšrren nŠr du Šr klar.

Detta rum kan vara lite jobbigt att ta sig igenom. Golvet bestŒr av ett
enda stort transportband, som med jŠmna mellanrum Šndrar riktning. HŠr
finns ocksŒ monster och taggiga block att se upp med. En av de blŒ
maneterna har en nyckel. SlŒ till kristallen sŒ den blir orange. GŒ sšderut
genom dšrren. I nŠsta rum mŒste du undvika eldkulorna. Under krukan i
sydvŠstra hšrnet finns en knapp som šppnar den šstra dšrren. Ta dig ut den
vŠgen.

Du kommer till en korridor och dšrren stŠngs bakom dig. I korridorens šstra
del finns en golvplatta som šppnar den igen, ifall du av nŒgon anledning
skulle vilja ta dig tillbaka den vŠgen. HŠr finns ocksŒ en kruka. GŒ genom
dšrren i norra vŠggen. DU kommer nerfšr trappen ner till B3. HŠr finns fem
pingviner. Ta kol pŒ dom (fšrslagsvis med Bombos). GŒ genom den norra
dšrren.

Du befinner dig nu i en till korsformad korridor, men i den hŠr korridoren
finns en gigantisk taggig kula som kommer mot dig. StŒ blickstilla. SŒ
lŠnge du stŒr i dšrršppningen kommer kulan inte trŠffa dig. NŠr kulan Œker
tillbaka norrut fšljer du helt enkelt efter den och gŒr snabbt genom den
vŠstra utgŒngen. Ta dig igenom detta rum samtidigt som du undviker
eldkulorna. GŒ nerfšr trappan sŒ kommer du till B4.

Skjut ner tvΠblΠismonster med Fire Rod. En kista kommer fram. I kistan
finns bomber. Placera en bomb pΠdet spruckna golvet bredvid trappan. Det
sprŠngs upp ett hŒl. Hoppa ner i hŒlet. Du landar pŒ vŒning B5, precis
framfšr den stora kistan. Synd bara att du inte har Big Key. Knuffa bort
blocken och gŒ šsterut till nŠsta rum. Peppra ismonstret med Fire Rod
(eller spring ifrŒn det om du har lite magi). FortsŠtt vidare genom den
šstra dšrren.

Du kommer in i ett rum med halt, isigt golv. Strš lite Magic Powder pŒ den
svŠvande dšskallen. HŠr finns massvis av krukor. Under en av dom finns en
nyckel. Undvik de snurrande eldkulorna. Under en av de andra krukorna
finns en knapp i golvet som styr dšrrarna. GŒ ut genom den sšdra dšrren.
HŠr kommer du till en hal gŒng som leder dig fšrbi en avgrund och snurrande
eldkulor. HŒll dig pŒ den isiga gŒngen, Šven om det kan vara svŒrt. Fšr att
lŠttare undvika eldkulorna kan du anvŠnda Magic Cape fšr att gšra dig
osynlig, men det kostar Πandra sidan magisk kraft.

I nŠsta rum stšter du pŒ tvŒ maneter. Under krukan finns en knapp som
trollar fram en kista med en nyckel i. GŒ norrut genom dšrren sŒ kommer du
upp till B4. HŠr finns diverse monster och en skimrande stjŠrna som
fšrvandlar Link till en rosa kanin. GŒ genom den lŒsta dšrren till nŠsta
rum.

Mer pingviner, mer halt golv och mer snurrande eldkulor. Under en av
krukorna finns en knapp i golvet. Allra lŠngst norrut finns en grŒ
kommunikationsplatta. GŒ genom rummets nordšstra dšrr. Du kommer till ett
rum med ett stort gap i golvet och ett gŠng ršda maneter. Hook Shot'en
kommer vŠl till pass hŠr. Fšrst kan du anvŠnda den fšr att dšda alla
monster. Skjut sen Hook Shot'en pŒ stenblocket som finns vid rummets šstra
vŠgg, sŒ kommer du fara šver avgrunden utan problem. GŒ genom den sšdra
dšrren.

2.14.8 The Map
Fler sŒna dŠr gigantiska taggiga kulor. Undvik dom och gŒ genom rummets
nordvŠstra dšrr, sŒ du kommer till vŒning B3. HŠr finns nŒgra fiender, en
kruka, en lŒst dšrr i vŠstra vŠggen och en massa spikar i golvet lŠngst
sšderut. StŠll Link till vŠnster om spikarna i golvet och anvŠnd Hook
Shot'en pŒ krukan pŒ andra sidan, sŒ dras Link šver spikarna utan att
skadas. Du kan Šven anvŠnda Magic Cape om du vill, men det kostar dig
magisk kraft. Under krukan finns en knapp som trollar fram en kista pŒ
andra sidan "spikmattan". AnvŠnd Hook Shot igen pŒ kistan fšr att komma
šver spikarna. I kistan finns en nyckel. GŒ tillbaka šsterut šver spikarna.
Den hŠr gŒngen kan det vara smart att anvŠnda Magic Cape. Bry dig inte om
att fšrsška sprŠnga hŒl i sprickan i šstra vŠggen, det verkar inte funka,
du kommer bara slšsa en massa bomber i onšdan. GŒ istŠllet genom den
norsšstra dšrren.

Du kommer nu till B2. Fšrst mŒste du handskas med en till sŒn dŠr
skelettriddare. Banka sen ner Diglets med hammaren. Lyft pŒ det stora grŒ
blocket. Det dyker upp en skimrande stjŠrna och fšrvandlar Link till en
rosa kanin. DŠr finns ocksŒ en nyckel. NŠr Link blivit sig sjŠlv igen kan
du banka ner nŒgra Diglets till. Ner frŒn taket kommer en till
skelettriddare. Ta hand om honom och lyft sen pΠkrukorna. Under den ena
finns en knapp i golvet som trollar fram en kista. GΠfram till statyn och
dra den i tungan. Dšrren šppnas. I kistan hittar du the Map - Šntligen!

2.14.9 Big Key
GŒ genom dšrren šsterut. Du kommer till ett litet trapphus. Om du drar
statyn i tungan sŒ šppnas dšrren. GŒ uppfšr trappan till B1. HŠr finns tvŒ
krukor och en kista. I kistan hittar du Big Key!

2.14.10 Blue Mail
GŒ tillbaka nerfšr trappan. Dra statyn i tungan och gŒ genom dšrren. GŒ
norrut genom dšrren sŒ du kommer ner till B3. AnvŠnd Hook Shot igen fšr att
ta dig šver spikarna och gŒ vŠsterut genom den lŒsta dšrren. GŒ fšrbi den
taggiga jŠttekulan och genom den vŠstra dšrren. Undvik eldkulorna i nŠsta
rum och gŒ nerfšr trappan till B4.

Skjut de blΠismonstren med Fire Rod och bomba sen golvet igen och hoppa
ner i hŒlet. Du landar Œterigen pŒ B5, precis framfšr stora kistan. …ppna
den sŒ fŒr Link the Blue Mail! Du ser att Link nu Šr klŠdd i den stiliga
blŒ rustningen. Denna rustning skyddar Link bŠttre mot fiendens attacker.
Knuffa sen bort blocken och fortsŠtt till nŠsta rum.

Undvik ismonstret och gŒ norrut genom dšrren som krŠver Big Key. HŠr finns
nŒgra ršda maneter. HŠr finns ocksŒ en skelettriddare. GŒ genom den lŒsta
dšrren norrut. Du kommer ner till B6. GŒ rakt genom detta rum. Du kan
fšrstŒs strš lite Magic Powder pŒ dšskallen om du vill. I nŠsta rum stšter
du pΠismonter, skelettriddare och blΠmaneter. Ta hand om hela bunten.
Under krukan finns en knapp i golvet som šppnar den sšdra dšrren, men nŠr
du kliver bort frŒn den sŒ stŠngs dšrren. GŒ šsterut genom den lŒsta
dšrren. SlŒ till kristallen sŒ den blir blŒ. GŒ sen tillbaka till
fšregŒende rum, norrut och norrut igen fšr att komma till B5.

GŒ sšderut till nŠsta rum och sen direkt šsterut sŒ du kommer till det
stora rummet med halkigt golv, en snurrande eldkula och en massa krukor.
Hitta knappen som šppnar dšrrarna och gŒ tillbaka genom den sšdra dšrren.
Ta dig lŠngs den hala gŒngen till den vŠstra dšrren. GŒ genom norra dšrren
i korridoren. Du kommer upp till B4.

Du hamnar nu igen i rummet med stjŠrnan som fšrvandlar Link till en kanin
om du lyfter pŒ krukorna, monster som kommer upp ur golvet och ett blŒtt
ismonster. GŒ genom den nordšstra dšrren. HŠr Šr rummet med tvŒ pingviner,
snurrande eldklot och taggiga block. Gšr dig fšrst av med pingvinerna. Lyft
sen pŒ krukan och trampa pŒ knappen sŒ dšrren šppnas. GŒ ut genom den
vŠstra dšrren. Du kommer till ett nytt rum som dock blockeras av ett hŒl i
golvet. Det gšr ingenting. Hoppa ner i hŒlet.

Du hamnar nu pŒ B5. GŒ genom den šstra dšrren. GŒ rakt fram och knuffa den
sšdra stenen ner i hŒlet i golvet. Hoppa sen efter sjŠlv. Ta kol pŒ
monstren. Lyft sen pŒ krukan. Knappen uppenbaras igen. Knuffa blocket sŒ
det hamnar pŒ knappen. Dšrren hŒlls nu šppen och du kan gŒ sšderut till
nŠsta rum.

Du stŒr nu i ett rum med olika statyer, tvŒ ršda maneter, kurkor, block och
Diglets. Dšda maneterna fšrst. Flytta pŒ krukorna till vŠnster och dra bort
statyen sŒ den inte blockerar vŠgen. SlŒ till Diglets med hammaren. Lyft
det stora grŒ blocket. HŠr finns ett hŒl i golvet. NŠr du kŠnner att du har
lust att mšta bossen behšver du bara hoppa ner i hŒlet till vŒning B7.

2.14.11 Bossen - Kholdstare
Bossen Šr inte sŒ svŒr om du har rŠtt utrustning. BlŒ potion (eller i
vŠrsta fall gršn) rekommenderas varmt. Kholdstare ser fšrst ut som ett moln
instŠngt i ett isberg. Skjut pŒ isberget med Fire Rod. Hela tiden kommer
det regna isblock pŒ Link, sŒ hŒll du undan dom. NŠr du trŠffat bossen 8
gŒnger med Fire Rod sŒ smŠlter isen och fram kommer tre stycken stšra
rosafŠrgade šgon. Om din magi tar slut sŒ kan du inte anvŠnda Fire Rod
lŠngre; det Šr dŠrfšr magisk potion Šr sŒ bra att ha. Om du fŒr slut pŒ
magi fŒr du anvŠnda svŠrdet istŠllet. FortsŠtt attackera de tre šgonen
tills alla tre Šr dšda. AnvŠnd potion nŠr det behšvs. Som vanligt fŒr du en
Heart Container nŠr du klarat av bossen.

2.15 Misery Mire
SŒdŠr ja, ytterligare ett palats avklarat. Det enda du behšver gšra innan
nŠsta palats Šr att hitta en Heart Piece, sŒ lets get right to it. (Du kan
i och fšr sig fylla pŒ ditt fšrrŒd av potions eller Šlvor om du vill.)

2.15.1 Heart Piece 20
AnvŠnd spegeln och warpa till LjusvŠrlden. AnvŠnd flšjten och Œk till punkt
6 pŒ kartan. FŒgeln slŠpper av dig pŒ en gršn klipphylla. DŠr finns tvŒ
stenar du kan kasta bort. Under den ena finns en warp till MšrkervŠrlden.
GΠin i den. GΠrakt norrut tills du kommer till ett stort fult huvud som
sticker upp ur vattnet. GŒ in i munnen sŒ kommer du in i en byggnad. GŒ
rakt fram (undvik eldkulorna) och nerfšr trappen. Knuffa undan stenarna sŒ
att du kommer Œt bŒda kistorna. I den ena kistan finns en ršd rupie, i den
andra finns en Heart Piece!

2.15.2 Heart Piece 21
GŒ ut igen och en liten bit norrut till den norra klippvŠggen. StŠll Link
sŒ att han Šr vŠnde šsterut och tryck pŒ A-knappen sŒ att Link bšrjar
sprinta ivŠg. Spring sŒ lŒngt šsterut som det gŒr tills Link springer in i
klippvŠggen. Du befinner dig i en liten inbuktning i berget. AnvŠnd spegeln
sŒ att du kommer till LjusvŠrlden. Du stŒr nu pŒ en klipphylla. DŠr finns
ett stort gršnt stenblock som du kan lyfta pŒ.

Under den finns en gŒng ner i berget. GŒ ner dŠr och du kommer ner i ett
rum. Knuffa bort blocken sŒ att du kommer Œt Šnnu en Heart Piece!

2.15.3 Misery Mire
GŒ ut igen och genom warpen sŒ du kommer tillbaka till MšrkervŠrlden. GŒ
tillbaka vŠsterut till stŠllet dŠr du hittade den fšregŒende Heart Piece'n
(dvs. i stycket 2.15.1). GŒ en liten bit sšderut och šsterut tills du
kommer till en plattform ungefŠr mitt i trŠskets norra del. PŒ plattformens
norra del finns en Ether-symbol pŒ. StŠll dig pŒ symbolen och anvŠnd Ether.
Ett till sŒnt dŠr fult huvud kommer fram ur vattnet. GŒ genom šppningen och
du befinner dig inne i Misery Mire.

Till att bšrja med kommer du in i en smal korridor. Fšlj korridoren mot
nordšst. AnvŠnd Hook Shot'en fšr att ta dig šver hŒlet i golvet. GŒ nerfšr
trappen till vŒning B1. Rummet du hamnar i innehŒller ett par
tentakelmonster, men vad vŠrre Šr, dŠr finns ocksŒ en laser! Undvik den!
HŠr finns ocksŒ ett gŠng trollkarlsliknande fiender som ibland Šr osynliga
och ibland synliga. De skjuter nŒn sorts projektiler mot dig som din skšld
inte kan parera. NŠr alla fiender Šr dšda kan du gŒ genom den norra dšrren.

GŒ nerfšr trappen och ta dig till rummets nordšstra del, dŠr det finns en
dšrr i den norra vŠggen. GŒ genom den. HŠr finns tvŒ tentakelmonster och
tvΠlampor som skjuter eld pΠdig. Knuffa bort blocket och gΠgenom den
norra dšrren. FortsŠtt sŒ lŒngt du kan rakt fram sŒ kommer du till slut
till en kista med en nyckel i. Ta dig tillbaka till rummet med lamporna.
Knuffa undan stenen och gŒ genom den šstra dšrren.

2.15.4 The Map
Du kommer till ett rum med spikar i golvet, krukor, skelett och en laser.
Ta hand om skeletten fšrst. Under ena krukan finns en nyckel. AnvŠnd Magic
Cape fšr att komma Œt krukan som stŒr mitt bland spikarna. NŠr du lyfter
krukan kommer en kista fram. I den finns en till nyckel. GΠgenom den norra
dšrren (som Šr lŒst). GŒ rakt norrut genom den norra dšrren. I nŠsta rum,
fšlj gŒngen genom den vŠstra dšrren. FortsŠtt fšlja gŒngen vŠsterut genom
nŠsta rum.

Du kommer till ett nytta rum. HŠr finns tvŒ statyer som skjuter eld pŒ dig.
HŠr finns ocksŒ spikar i golvet. Lyft pŒ krukorna och gŒ norrut, och ta dig
till rummets nordvŠstra del. HŠr finns en kruka med en nyckel i. SlŒ till
kristallen sŒ den blir blŒ. GŒ ut samma vŠg som du kom in och hela vŠgen
tillbaka till rummet med lasern och spikarna i golvet. Denna gŒng gŒr du
genom den sšdra dšrren. I kistan hittar du the Map.

2.15.5 The Compass
GŒ genom den lŒsta dšrren vŠsterut. GŒ nerfšr trappen och till rummets
nordvŠstra del. GŒ uppfšr trappan. GŒ sšderut och ut pŒ gallergolvet. GŒ
norrut tills du hittar en kruka. Under den finns en knapp i golvet. Trampa
pŒ den sŒ kommer det fram en kista. I den finns en nyckel. I den vŠstra
vŠggen finns en lŒst dšrr. Du kommer till ett rum med skeletthuvuden som
flyger runt. Dessutom finns en dšskalle som du kan fšrvandla till en Šlva.
Dšda maneten sŒ fŒr du en nyckel. Bry dig inte om kristallen (den ska vara
blŒ!) och gŒ ut genom den lŒsta dšrren i vŠstra vŠggen.

I nŠsta rum mŒsta du akta dig fšr golvplattor som flyger mot dig. HŠr finns
ocksŒ en staty som skjuter eld. TŠnd alla fyra lamporna med Fire Rod och gŒ
norrut genom dšrren som šppnas. Med lite tur och skicklighet kan du undvika
att bli skadad alls. I nŠsta rum stšter du pŒ ett skelett. Dšda det fšrst.
I kistan hittar du the Compass.

2.15.6 Big Key
GŒ tillbaka sšderut till fšregŒende rum och sen direkt genom den sšdra
dšrren. HŠr finns nŒgra fiender du kan spša om du kŠnner fšr det, eller sŒ
kan du helt enkelt strunta i dom. Under ena krukan finns ett magiskt
elixir. GŒ genom den nordšstra dšrren, sŒ kommer du uppfšr en trappa till
1F.

Flytta undan blocket hŠr sŒ att du kommer Œt lamporna, men tŠnd dom inte
Šn. HŠr inne finns ocksŒ sŒna dŠr trollkarlar att se upp med. GŒ till nŠsta
rum och knuffa bort blocken dŠr ocksŒ, sŒ att du kommer Œt Šven de
lamporna. TŠnd nu alla fyra lamporna sŒ fort du kan (du behšver inte
anvŠnda Fire Rod, det duger med den vanliga lyktan). Hela byggnaden bšrjar
skaka! GŒ till det sšdra av de tvŒ rummet och genom den šstra dšrren. I
nŠsta rum bestŒr golvet uteslutande av galler. Det finns ett hŒl i golvet.
Hoppa ner i hŒlet. Du hamnar pŒ vŒning B1, precis bredvid en kista. I
kistan hittar du Big Key!

2.15.7 Cane of Somaria
GŒ genom den vŠstra dšrren. Mitt i poolen finns en warp. GŒ genom den sŒ
kommer du till ett rum med tre trollkarlar och en staty som skjuter eld. GŒ
genom den šstra dšrren. I nŠsta rum, gŒ genom den sšdra dšrren och sen
genom den šstra dšrren i nŠsta rum. GŒ nerfšr trappan och till rummets
sydšstra hšrn. GŒ genom dšrren i den šstra vŠggen. HŠr finns en staty som
skjuter eld och en svŠvande dšskalle. GŒ vidare šsterut genom dšrren till
nŠsta rum.

HŠr gŠller det att vara kvick. HŠr finns en ett stort hŒl i golvet. StŠll
Link sŒ att han Šr vŠnd šsterut mot det block som finns vid den šstra
vŠggen. AnvŠnd Hook Shot'en fšr att dra Link šver avgrunden. G norrut
lŠngs med gŒngen, men var snabb, fšr golvet bšrjar falla bort under Links
fštter. Det Šr en klar fšrdel att sprinta, om inte annat fšr att det finns
šgon i vŠggarna som skjuter laserstrŒlar mot dig, men om du sprintar kan du
undvika laserstrŒlarna. LŠngst norrut finns en stor kista. I den hittar du
Cane of Somaria.

GŒ vŠsterut till nŠsta rum, norrut ut ur det rummet och norrut igen. GŒ
inte šver gallret utan hoppa ner till gŒngen under. GŒ genom den vŠstra
dšrren. HŠr finns lite av varje: en trollkarl, svŠvande dšskallar, krukor,
stjŠrnor som fšrvandlar dig till en rosa kanin, och spikar i golvet. Ta
hand om trollkarlen fšrst, sen de svŠvande dšskallarna. Sen kan du flytta
pŒ krukorna. GŒ sedan genom den norra dšrren (som du fšr švrigt mŒste ha
Big Key fšr att kunna šppna).

I nŠsta rum fšljer du gŒngen Œt vŠster, dŠr finns en kruka med ett magiskt
elixir under. GŒ sen tillbaka šsterut, nerfšr trappan och norrut šver
hŠngbron. I den norra vŠggen finns en dšrr som du gŒr igenom. Du kommer ner
till B2 HŠr Šr det kolsvart. HŠr inne finns mŒnga statyer som skjuter eld,
sŒ var pŒ din vakt. I rummets sydšstra hšrn finns en lŒst dšrr. GŒ genom
den sŒ kommer du till ett rum med mŒnga blŒ rupies. GŒ tillbaka till
fšregŒende rum nŠr du tagit alla. Lyft pŒ alla krukor sŒ hittar du en knapp
under den ena. En dšrr šppnas, men den stŠngs igen nŠr Link kliver bort
frŒn knappen. AnvŠnd nu Cane of Somaria fšr att skapa ett orange block som
du kan knuffa pŒ knappen sŒ att dšrren hŒlls šppen! GŒ genom den dšrren.

Fortfarande mšrkt. HŠr inne finns ett stort grŒtt block i mitt i rummet.
Kasta lite Magic Powder pŒ den svŠvande dšskallen om du skulle behšva hela
Link. HŠr finns ocksŒ tvŒ skelett. Ta kol pŒ dom. GŒ vŠsterut till nŠsta
rum. (SŒvitt jag vet finns det ingen mening med att lyfta pŒ det stora
blocket.)

Du kommer till ett rum som Šr mer eller mindre en labyrint. Ta dig fram
till dšrren i vŠster och undvik det studsande taggiga blocket. GŒ inte
genom dšrren utan gŒ istŠllet norrut. HŠr finns en staty som skjuter eld,
transportband som rullar runt ett hŒl i golvet, och mitt i hŒlet finns en
kristall. Kasta bumerangen pΠden sΠden blir orange. GΠrunt
transportbanden motsols sŒ att du kommer runt hŒlet och fram till ett litet
block. HŠr finns en spricka i den vŠstra vŠggen. SprŠng ett hŒl i vŠggen
med en bomb och gŒ genom hŒlet. Du kommer in i ett rum med en svŠvande
dšskalle och en staty som skjuter eld. Men det Šr inte allt; hŠr finns
bokstavligen massor av blŒ rupies! NŠr du tagit alla kan du gŒ tillbaka
till fšregŒende rum. GŒ genom den vŠstra dšrren.

Ta hand om skelettet fšrst, placera sen en bomb vid sprickan i den norra
vŠggen. GŒ genom sprickan, slŒ till kristallen sŒ den blir blŒ. GŒ tillbaka
till fšregŒende rum. Du kan nu gŒ ut genom den vŠstra dšrren. GŒ norrut
genom detta rum. GΠrunt trapphuset och slΠtill kristallen sΠden blir
orange, gŒ sen in i trapphuset sŒ kommer du till vŒning B1. GŒ runt
trapphuset motsols fšr att undvika eldkulorna. GŒ genom den norra dšrren
som krŠver Big Key sŒ kommer du till bossen.

2.15.8 Bossen - Vitreous
Ett stort šga som Šr omgivet av ett gŠng mindre šgon. I bšrjan av striden
sŒ kommer de smŒ šgonen hoppande mot Link. Det Šr bara att slŒ dom med
svŠrdet, inte sŒ krŒngligt. Problemet Šr att ibland sŒ skjuter det stora
šgat blixtar pŒ dig. Du ser nŠr han gšr sig redo att avfyra en blixt, fšr
dŒ blir han helt vit. Fšrsšk undvika blixtarna genom att hoppa Œt sidan.
NŠr de smŒ šgonen Šr avklarade bšrjar det stora šgat hoppa mot dig precis
som de smŒ gjorde tidigare. Antingen slŒr du honom med svŠrdet (vilket inte
Šr sŒ svŒrt i sig men krŠver mŒnga trŠffar) eller sŒ skjuter du pilar pŒ
honom med bŒgen (gŒr betydligt snabbare). NŠr du dšdat honom fŒr du, som
vanligt, en Heart Container och en kristall. Nu ŒterstŒr bara den sista
kristallen!

2.16 Turtle Rock
Innan vi ger oss ut pΠjakt efter den sista kristallen ska vi fixa lite
uppgraderingar. Om du har fšljt den hŠr guiden borde du ha 18 hjŠrtan i
Links hŠlsomŠtare, vilket betyder att du bara behšver hitta tre stycken
Heart Pieces till. Men vi Œterkommer till det. Fšrst ska vi fixa lite andra
saker.

2.16.1 Mysterious Pond
Ta dig till Bomb Shop i MšrkervŠrlden. Kšp en rosa bomb fšr 100 rupies.
Warpa till LjusvŠrlden och gŒ till Hyrule Castle. Var noga med att inte
tappa bomben! GΠgenom porten i muren sΠteleporteras du till
MšrkervŠrlden. Du befinner dig nu vid pyramiden. GŒ rakt fram (norrut)
uppfšr trappen och sen lite vŠsterut. Du ser ett stort mšrkbrunt stenblock
med en spricka i. StŠll Link bredvid sprickan, tryck pŒ A-knappen sŒ att
Link slŠpper bomben vid sprickan, och ta skydd!

NŠr bomben exploderat kan du gŒ genom hŒlet i stenblocket. Du kommer till
en pool. GŒ fram till den och du kommer bli frŒgad om du vill kasta i
nŒnting. Kasta i pilen och bŒgen. En tjock Šlva kommer fram och frŒgar om
det var du som kastade i sakerna. Svara ja, och hon ger dig bŠttre pilar
tillbaka - silverpilarna! Upprepa samma procedur med svŠrdet sŒ uppgraderar
hon ditt svŠrd till nivŒ 4!

2.16.2 Cane of Byrna
Warpa till LjusvŠrlden och Œk med fŒgeln till punkt 1 pŒ kartan. Ta dig upp
till warpen som finns pŒ toppen av Death Mountain. NŠr du kommer till
MšrkervŠrlden ska du gŒ rakt sšderut fram till kanten pŒ klippan. Nedanfšr
finns en klipphylla. Hoppa šver kanten och ner pŒ hyllan. GŒ in i
šppningen. Du kommer in i en grotta dŠr golvet Šr tŠckt av spikar! Knacka
ner tre Diglets i marken med hammaren. Ta dig sŒ fort šver spikarna i
golvet, lŠngs hela gŒngen tills du kommer till ett stort grŒtt block. Lyft
undan det och gŒ bort frŒn spikarna. HŠr finns nu nŒgra krukor, dŠr du
lyckligtvis hittar en hel del hjŠrtan, som kommer vŠl till pass eftersom du
garanterat tagit en del skada av att gŒ šver alla spikarna. I kistan hittar
du Cane of Byrna i. Ta pŒ dig Magic Cape och gŒ tillbaka hela vŠgen šver
spikarna. GΠut ur grottan.

(En alternativ metod fšr att helt undgŒ kroppslig skada Šr att anvŠnda
Magic Cape bŒde fram och tillbaka, och att anvŠnda en gršn potion efter att
du hittat Cane of Byrna och ska ta dig tillbaka till grottšppningen.)

2.16.3 Heart Piece 22
GŒ hela vŠgen upp till toppen av berget igen. AnvŠnd spegeln och warpa till
LjusvŠrlden pŒ samma sŠtt som fšrsta gŒngen du tog dig till Tower of Hera.
GŒ fšrbi Tower of Hera den hŠr gŒngen och fortsŠtt šsterut till nŠsta
skŠrm. GŒ šver hŠngbron och fortsŠtt sŒ lŒngt du kan šsterut. GŒ vidare
šsterut till nŠsta skŠrm, du ska nu befinna dig pŒ en plats dŠr det finns
en trappa som leder upp pΠen klippa, och pΠklippan finns tre stycken
pŒlar som du ska banka ner i backen. AnvŠnd hammaren och banka ner dom i
fšljande ordning:

		2

1

En warp kommer fram mitt uppe pŒ klippan. GŒ genom den till MšrkervŠrlden.
Du stŒr nu ovanpŒ Turtle Rock. HŠr finns en platta med en Quake-symbol pŒ,
men strunta i den tills vidare. Hoppa istŠllet ner frŒn klippan och gŒ
vŠsterut till nŠsta skŠrm.

GŒ runt sŒ du kommer till ett gršnt stenblock som du kan lyfta upp. Under
det finns en gŒng ner i berget. Inne i grottan finns krukor, olika
plattformar och ett par fiender. Det hŠr kan vara lite komplicerat, men om
du fšljer instruktionerna till punkt och pricka kommer du fixa det. Jag ska
fšrsška vara sŒ detaljerad som mšjligt.

GŒ fšrst norrut till krukan som Šr pŒ samma plattform som du kom in pŒ.
VŠnd Link Œt vŠster och anvŠnd Hook Shot pŒ en av de tvŒ krukorna. Link
dras šver gapet till plattformen. Men lyft inte pŒ nŒn av krukorna. VŠnd
Link sšderut sŒ att hann nŠsa pekar pŒ krukan som finns pŒ den sšdra
plattformen (dŠr det ocksŒ finns en kista). AnvŠnd Hook Shot'en igen och
šppna sen kistan nŠr du kommit šver. I kistan finns 50 rupies. Lyft pŒ
krukan (en blŒ rupie). VŠnd Link mot norr och anvŠnd Hook Shot. Du Šr
tillbaka pŒ plattform nummer tvŒ.

GŒ runt till plattformens norra del och vŠnd Link mot norr. Skjut Hook
Shot'en pŒ krukan som stŒr pŒ plattformen rakt norrut. PŒ denna plattforms
norra del finns en till kista med 50 rupies i. GΠtillbaka till
plattformens sšdra del och vŠnd Link mot vŠst. Skjut Hook Shot'en mot en
kista pŒ plattformen vŠsterut. I kistan finns ytterligare 50 rupies. VŠnd
Link vŠsterut igen och skjut Hook Shot'en pŒ en kruka pŒ plattformen som Šr
allra lŠngs vŠsterut.

GŒ till plattformens sšdra del och vŠnd Link mot šst. Sikta pŒ kistan och
avfyra Hook Shot'en. I kistan finns 50 rupies. Ta dig tillbaka till
plattformen du nyss var pŒ. Lyft bŒda krukorna. GŒ till plattformens norra
del. VŠnd Link norrut och skjut Hook Shot'en pŒ krukan pŒ plattformen rakt
norrut. HŠr fŒr du ett magiskt elixir. Hoppa ner i avgrunden (det kanske
verkar korkat, men lita pŒ mig). Du hamnar igen vid dšrren dŠr du kom in.

VŠnd Œterigen Link Œt vŠster och anvŠnd Hook Shot pŒ en av de tvŒ krukorna.
Lyft bŒda krukorna, och skjut sen Hook Shot'en pŒ krukan som stŒr pŒ samma
plattform som du bšrjade pŒ. GŒ nu till plattformens norra del. AnvŠnd
Ether sŒ kommer du se att det finns osynliga stenar som Link kan gŒ pŒ. Ta
dig norrut šver stenarna till sprickan i vŠggen. SprŠng ett hŒl med en bomb
och gŒ vidare till nŠsta rum.

Du befinner dig nu i en korridor som Šr formad som ett kors. I alla Šndar
av korset finns sprickor. SprŠng hŒl i den norra och vŠstra. Lyft pŒ
krukorna. Bry dig inte om den šstra sprickan, det Šr bara slšseri med
bomber. GŒ norrut sŒ stšter du pŒ en Šlva som helar alla Links skador. GŒ
tillbaka till den korsformade korridoren och gŒ vŠsterut till nŠsta rum.

Du kommer till en T-korsning. GŒ till den norra delen och sprŠng sšnder
sprickan i vŠggen. I nŠsta rum kan du fŒnga Šlvor med Bug Catching Net. GŒ
tillbaka sšderut och genom den sšdra dšrren.

Du kommer ut pŒ en bergstopp. AnvŠnd spegeln fšr att warpa till
LjusvŠrlden. HŠr hittar du en Heart Piece. (Det Šr bara tvŒ stycken kvar
nu.) GŒ genom warpen tillbaka till MšrkervŠrlden.

Hoppa ner frŒn bergstoppen sŒ du hamnar till vŠnster om ingŒngen till
grottan du just varit i (du som du lyfte pŒ ett stort gršn block fšr att
komma Œt). GŒ šsterut till en annan dšrr. GŒ in i grottan. Fšlj gŒngen sŒ
lŒngt det gŒr till en dšrr med en pil ovanfšr som pekar nedŒt. PŒ nŠsta
vŒning (1F) gŒr du šsterut. Knuffa bort blocken sŒ du kommer Œt kistorna. I
den ena finns tre bomber, i den andra en ršd rupie. I krukan finns ett
magiskt elixir som ŒterstŠller hela din magiska kraft! Ta dig tillbaka till
utgŒngen igen.

2.16.4 Heart Piece 23
Warpa till LjusvŠrlden med hjŠlp av spegeln. k med fŒgeln till punkt 3 pŒ
kartan. Ta dig till warpen i Lost Woods som leder till MšrkervŠrlden. GŒ
sšderut och genom Village of Outcasts fšr att komma till MšrkervŠrldens
motsvarande plats till LjusvŠrldens ingŒng till Death Mountain (sšder om
Lumberjack's House, fast i MšrkervŠrlden).

HŠr hittar du nu en skylt pŒ vilken det stŒr: "I'll give a piece of Heart
to the person who wears the Cape." (Jag ska ge en bit hjŠrta till den som
bŠr kappan). GŒ šsterut fšrbi skylten, lyft pŒ det stora gršna blocket och
gŒ in i grottan. Fšlj gŒngen norrut, fšrbi tvŒ studsmonster och en blŒ
flipper-bumper, till en dšrr. Du kommer uppfšr en trapp till vŒning 2F. GŒ
sšderut. HŠr finns ett hŒl i golvet. Skjut Hook Shot'en pŒ krukorna pŒ
andra sidan fšr att ta dig šver hŒlet. Lyft pŒ alla krukor och fortsŠtt
sšderut.

Du kommer nu till en till flipper-bumper. Ta pΠdig Magic Cape och gΠrakt
igenom den. NŠr du gŒtt fšrbi den kan du ta av Magic Cape igen fšr att inte
slšsa magisk kraft. GŒ sšderut genom dšrren. Du kommer nu ut pŒ en
klipphylla dŠr du hittar en Heart Piece!

2.16.5 Turtle Rock
Ta dig nu tillbaka till Turtle Rock, sΠdu hamnar vid plattan med en Quake-
symbol pŒ. StŠll dig pŒ plattan och anvŠnd Quake. Skšldpaddans ansikte
fšrvandlas till en šppning som leder in i palatset. Jag kanske ska passa pŒ
att sŠga att jag inte brytt mig om att leta reda pŒ the Compass i detta
palats, men det gšr ju inget, du kommer hitta fram till bossen ŠndŒ. Fšr
att klara bossen kan det ocksΠvara mycket bra med en blΠpotion, eller i
sŠmsta fall en gršn.

Direkt till vŠnster finns en kommunikationsplatta genom vilken du fŒr ett
meddelande frŒn Sahasrahla. GŒ norrut. Lyft bara pŒ den hšgra krukan. GŒ
fram till frŒgetecknet och anvŠnd Cane of Somaria fšr att skapa en orange
plattform som du kan stŒ pŒ. GŒ tillbaka och lyft pŒ den vŠnstra krukan.
HŠr finns ett magiskt elixir. GŒ nu norrut ut pŒ plattformen och tryck
uppŒt pŒ styrspaken, sŒ Œker plattformen ivŠg šver gapet. Praktiskt va? Det
kommer bli mer sŒnt hŠr i det hŠr palatset. GŒ vidare till nŠsta rum.

HŠr finns en del monster att se upp med. Skapa en till plattform, kliv ut
pŒ den och tryck hšger. Plattformen Œker Œt hšger till nŠsta frŒgetecken,
dŠr den stannar. Kliv av och gŒ šsterut genom dšrren (som Šr rummets
sydšstra dšrr). Du kommer till en liten plattform dŠr du hittar tvŒ krukor.
Lyft dom och gŒ tillbaka till fšregŒende rum. Skapa en ny plattform och Œk
uppŒt till nŠsta stopp. GŒ genom dšrren i šstra vŠggen.

Du kommer till ett till rum som pŒminner om det fšrra. Strunta i krukorna
tills vidare. Skapa en plattform och Œk sšderut. Du kommer nu Œka runt en
liten bana, och tanken Šr att du ska tŠnda fyra stycken ljus i en viss
ordning. Om du behšver hjŠlp kan du titta pŒ den schematiska bilden šver
rummet (se 4.1 Bilaga 1) - ett mycket stort tack till Michael Gonzales


Numren representerar ljusen.
Det gŠller att tŠnda dom i rŠtt ordning, helt enkelt fšrst 1, sen 2, sen 3
och slutligen 4.

NŠr du befinner dig mellan ljus 4 och ett skjuter du med Fire Rod pŒ ljus
1. NŠr du befinner dig mellan 3 och 2 skjuter du med Fire Rod pŒ ljus 2.
NŠr du befinner dig ovanfšr 3 skjuter du med Fire Rod pŒ ljus 3 och trŠffar
automatiskt ljus 4 ocksŒ. Dšrren i norra vŠggen šppnas. GŒ genom den sŒ
fort du kan


2.16.6 The Map
Du kommer till ett rum dŠr det finns tvŒ stycken avlŒnga saker med taggar
pΠsom rullar fram och tillbaka. Undvik dom och gΠtill rummets norra del.
HŠr finns tvŒ kistor och en kruka. I krukan finns ett magiskt elixir. I den
hšgra kistan finns en nyckel, och i den vŠnstra hittar du the Map!

Ta dig ut ur rummet samma vŠg du kom in. Lyft pŒ bŒda krukorna. Under den
ena finns ett magiskt elixir. GŒ genom dšrren vŠsterut. Skapa en ny
plattform och Œk norrut till nŠsta stopp. NŠr plattformen stannar, tryck
vŠnster sŒ att du kommer till rummets nordvŠstra del. HŠr finns en lŒst
dšrr i den norra vŠggen. GŒ genom den.

HŠr mšter du ett monster som ser ut som ett antal bollar staplade pŒ
varandra. Dšda det och du fŒr en nyckel. GŒ norrut genom den lŒsta dšrren.
I detta rum finns tvŒ kanonkulor som Šr fastkedjade i varsin pelare. HŠr
finns ocksŒ tvŒ kristaller. StŠll dig invid de blŒ blocken och kasta
bumerangen pŒ endera kristallen sŒ den blir orange. De blŒ blocken sŠnks
ner i golvet. Skjut undan ett av blocken sŒ kommer en kista fram. StŠll
Link norr om de blŒ blocken och kasta bumerangen pŒ kristallen igen (och gŒ
šver de nedsŠnkta orangea blocken). I kistan hittar du en nyckel. GŒ genom
den lŒsta dšrren sŒ kommer du nerfšr en trappa till B1.

HŠr finns en del olika fiender, bl.a. ett par svŠvande dšskallar. Det kan
vara pŒ sin plats att fšrvandla dom till Šlvor om du tagit mycket skada av
kanonkulorna. GŒ runt till rummets sydšstra del. GŒ uppfšr trappen och in i
ršret. Lyft pŒ krukorna och gŒ vidare till nŠsta rum. GŒ genom det šstra av
de tvŒ ršren. GŒ genom dšrren till nŠsta rum.

2.16.7 Big Key
HŠr stšter du fšrst pŒ 4 svŠvande dšskallar. GŒ sšderut. Du kommer till en
kristall (som Šr orange) och blŒ block som bildar en barriŠr som spŠrrar
din vŠg. SlŒ till kristallen sŒ den blir blŒ. Blocken sŠnks och du kan
komma fram. Dšda alla monster sŒ fŒr du en nyckel. Du ska nu gŒ genom den
lŒsta dšrren, men problemet Šr att ovanfšr dšrren sitter ett sŒnt dŠr šga
som skjuter laser.

Gšr sŒhŠr: stŠll Link sŒ at hans nŠsa pekar sšderut. HŒll ner B-knappen sŒ
att Link hŒller fram svŠrdet. HŒll B-knappen nertryckt och gŒ mot dšrren,
sŒ nŠra det gŒr. Du mŠrker att Link inte kan gŒ genom dšrren men om du
slŠpper knappen och gŒr sŒ fort du kan genom dšrren borde du klara dig utan
att bli skjuten av en laserstrŒle. GŒ genom ršret. Du kommer till en kista
dŠr du hittar Big Key. GŒ genom nŠsta ršr.

G genom dšrren och genom nŠsta ršr igen. HŠr finns en kruka med ett
magiskt elixir. Hoppa ner till marken och gŒ till rummets sydšstra hšrn,
uppfšr trappen igen och genom ršret. GŒ genom dšrren till nŠsta rum. GŒ
genom det vŠstra ršret den hŠr gŒngen. GŒ genom dšrren.

2.16.8 Heart Piece 24
Ta kol pŒ monstren hŠr samtidigt som du undviker elden som statyn skjuter
mot dig. G genom den sšdra dšrren. Du kommer till en T-korsning. GŒ genom
den vŠstra dšrren. Fem laseršgon! AnvŠnd samma knep som tidigare och gŒ
genom den sšdra dšrren.

Du kommer ut ur palatset, ut pŒ en klipphylla. GŒ lŠngs gŒngen till nŠsta
dšrr, men inte in i den. AnvŠnd spegeln fšr att warpa till LjusvŠrlden. GŒ
in i grottan. Ta kol pŒ alla 4 fienderna med pilbŒgen. Knacka ner Diglets i
marken med hammaren och gŒ vidare till nŠsta rum. HŠr finns en kista, och i
kistan hittar du en allra sista Heart Piece!

2.16.9 Mirror Shield
GŒ ut ur grottan och genom warpen fšr att komma tillbaka till
MšrkervŠrlden. GŒ in i grottan. I rummet ser du den stora kistan. AnvŠnd
Hook Shot pŒ kistan sŒ far Link šver hŒlet i golvet. I kistan finns Mirror
Shield. Den kan parera laserstrŒlar! GŒ genom den norra dšrren till nŠsta
rum.

Undvik den rullande taggiga saken och statyerna som skjuter eld. GΠgenom
dšrren som krŠver Big Key. GŒ in i ršret. GŒ genom dšrren till nŠsta rum.
Dšda monstret. Om du skulle vilja tjŠna lite rupies ska du fortsŠtta med
detta stycke, om du tycker det Šr onšdigt (och det Šr det Šrligt talat - du
kommer knappast behšva sŒ mycket mer pengar vid det hŠr laget) kan du hoppa
till nŠsta stycke. NŒvŠl, sprinta sen in i sprickan i den šstra vŠggen.
Lyft pŒ krukorna i nŠsta rum, och knuffa undan den ena stenen. Dra den
V€STRA statyn i tungan, sŒ šppnas 7dšrren. Om du drar den šstra statyn i
tungan kommer det falla ner en massa bomber frŒn taket! GŒ genom dšrren
till nŠsta rum. HŠr finns tre stycken sŒna dŠr rullande taggiga saker - och
massor av blŒ rupies (9 x 6 rader = 54 blŒ rupies, 1 blŒ rupie = vŠrd 5
rupies, 5 x 54 = 270 rupies)!!! Undvik de taggiga sakerna och roffa Œt dig
sŒ mycket rupies du kŠnner fšr. GŒ sen tillbaka till fšregŒende rum och
vŠsterut till nŠsta.

Sprinta in i sprickan i den norra vŠggen och gŒ genom hŒlet. GŒ fšrbi de
fšrsta orangea blocken och kasta bumerangen pŒ kristallen (sŒ den blir
blŒ). GŒ vŠsterut till kistan samtidigt som du undviker den taggiga saken.
I kistan finns en nyckel. GŒ tillbaka en bit och kasta bumerangen pŒ
kristallen igen sŒ den blir orange. GŒ fšrbi de orangea blocken och genom
den lŒsta dšrren. Du kommer nerfšr en trappa till B2.

Du kommer in i ett mycket stort rum. HŠr ska du skapa en plattform med Cane
of Somaria och Œka till en plattform som finns mitt i rummet. PŒ
plattformen i mitten hittar du en kruka med en knapp under. Trampa pŒ
knappen sŒ šppnas dšrren i det sydvŠstra hšrnet. Ta dig till den sydvŠstra
utgŒngen och gŒ genom dšrren till nŠsta rum.

Du kan anvŠnda den schematiska bilden till hjŠlp (se 4.2 Bilaga 2) terigen
ett mycket stort tack till Michael Gonzales.

GŒ rakt genom detta rum, fšrbi en lŒst dšrr i den vŠstra vŠggen, och genom
den sšdra dšrren. GŒ sŒ lŒngt sšderut i detta rum som det gŒr. Du ser att
det finns en spricka i vŠggen hŠr, men bry dig inte om den, den leder ut ur
palatset men bara till en klipphylla som du inte kan dig ner ifrŒn. Du kan
warpa till LjusvŠrlden dŠrifrŒn, men det verkar onšdigt.

Gšr sŒhŠr istŠllet: StŠll dig precis norr om den sšdra gŒng som leder
vŠsterut till ett šga som skjuter laser och en kista. VŠnd Link sšderut och
hŒll ner B-knappen sŒ att Link hŒller fram svŠrdet. Som du ser sŒ hŒller
Link skšlden och blockerar eventuella laserstrŒlar frŒn šgat. HŒll nere
knappen och gŒ fram till kistan. SlŠpp B-knappen och šppna kistan. DŠr
finns en nyckel. Vrid Link Œt sšder igen, hŒll nere B-knappen sŒ att Link
skyddar sig med skšlden, och du kan gŒ tillbaka till gŒngen mitt i rummet.
Om du vill kan du gšra likadant med de andra kistorna i det hŠr rummet, men
de innehŒller bara rupies. NŠr du Šr klar med allt, gŒ tillbaka norrut till
nŠsta rum och genom den lŒsta dšrren i rummets sydvŠstra hšrn.

Du hamnar i ett stort rum med mŒnga kristaller, krukor, kistor, svŠvande
dšskallar och diverse fiender. Det Šr inte sŒ svŒrt att ta sig genom
rummet. Ta dig till rummets norra dšrr och gŒ genom den. Du kommer ner till
B3. Under ena krukan finns ett magiskt elixir. Skapa en plattform pŒ
frŒgetecknet med Cane of Somaria. k med plattformen norrut. Du kommer
till en dšrr som krŠver Big Key. Bakom den vŠntar bossen!

2.16.10 Bossen - Trinexx
Bossen ser ut som en sorts skšldpadda med tre huvuden. SŒhŠr ska du gšra
fšr att ta kol pŒ honom. AnvŠnd Ice Rod och skjut pŒ det ršda huvudet. NŠr
isstrŒlen trŠffar huvudet blir det orange. DŒ kan du antingen švergŒ till
att slŒ huvudet med svŠrdet eller fortsŠtta skjuta det med Ice Rod. Huvudet
kommer inte vara orangefŠrgat sŒ lŠnge, sŒ om du anvŠnder svŠrdsmetoden
mŒste du vara kvick. Efter nŒgra trŠffar dšr huvudet. Upprepa samma
procedur pŒ det blŒ huvudet, men anvŠnd Fire Rod istŠllet. (Nu fšrstŒr du
kanske varfšr en blŒ eller gršn potion kan vara bra att ha.) NŠr bŒda
huvudena dštt (det ršda och det blŒ) kommer bossen bšrja fara runt i rummet
(ungefŠr som Moldorm). Du ska nu slŒ honom med svŠrdet pŒ den del av hans
kropp som skimrar. Efter 3 trŠffar dšr han. Du fŒr nu en sista Heart
Container och den sjunde och sista kristallen.

Zelda Šr nu befriad, och det enda som ŒterstŒr Šr att ta hand om spelets
stor fiende, Ganon.

2.17 Tower of Ganon
Du kommer ut ur Turtle Rock igen.

2.17.1 De Sju Kristallernas magi
GŒ vŠsterut till den motsvarande plats i MšrkervŠrlden dŠr Tower of Hera
finns i LjusvŠrlden. Zelda och de andra jungfrurna som du rŠddat tidigare
anvŠnder nu sin magi fšr att fšrstšra barriŠren som omger Tower of Ganon.
En ingŒng šppnas... det Šr bšrjar nŠrma sig slutet!

2.17.2 Tower of Ganon
Ett par tips bara innan vi ger oss i kast med palatset. I Tower of Ganon
kommer du i vissa rum stšta pŒ en sŒn dŠr hand som om den fŒngar dig tar
dig tillbaka till palatsets huvudentrŽ. Gšr allt du kan fšr att undvika
dessa hŠnder. Det kan dessutom vara mycket praktiskt om du har blŒ potions
i detta palats, eftersom de ŒterstŠller bŒda hŠlsomŠtaren och magimŠtaren.

Du kommer in i ett entrŽhallen, 2F. GŒ norrut fšrbi statyerna av Ganon. HŠr
finns tre dšrrar i den norra vŠggen. GŒ genom den hšgra dšrren sŒ kommer du
ner till 1F. …ppna kistorna, och lyft sen pŒ krukorna. Under den ena finns
en knapp i golvet som šppnar den šstra dšrren. Skapa ett block med Cane of
Somaria och knuffa det sŒ det hŒller ner knappen (och dšrren šppen). GŒ
šsterut till nŠsta rum. HŠr mŒste du undvika alla golvplattor som flyger
mot dig. HŠr finns dessutom en hand, en stjŠrna som fšrvandlar Link till en
kanin, och en svŠvande dšskalle. NŠr det tagit slut pŒ flygande golvplattor
sŒ kommer en kista fram, med en nyckel i. GŒ genom den lŒsta dšrren,
šsterut till nŠsta rum.

HŠr Šr en lŒng korridor dŠr du ska tŠnda 4 ljus, och dŒ šppnas en dšrr som
du ska gŒ genom. HŠr finns ocksŒ transportband i golvet och diverse
monster, bl.a. en hand. Ta fšrst hand om mumien som kommer mot dig. GŒ
sšderut och lyft pŒ krukorna. GŒ šsterut fšrbi det taggiga blocket som Œker
fram och tillbaka, och dšda skelettet. GŒ lite norrut och knuffa undan det
ena blocket sŒ att det gŒr att gŒ fram den vŠgen. GŒ sen till rummets sšdra
del och ta kol pŒ alla resterande fiender. G sen till rummets norra del,
dŠr det finns ett transportband, en dšrr och ett ljus. Nu ska du tŠnda alla
ljusen, men du mŒste vara riktigt snabb. StŠll Link lŠngst vŠsterut pŒ
transportbandet och anvŠnd Fire Rod fšr att tŠnda det fšrst ljuset. GŒ
sšderut och sprinta fšrbi blocket du flyttade pŒ tidigare. GŒ sŒ fort du
kan sšderut och tŠnd det andra ljuset. Ta dig sen fort som tusan till
rummets sšdra del och tŠnd de resterande tvŒ ljusen. GŒ genom den sšdra
dšrren. (Ifall dšrren stŠngs sŒ mŒste du tŠnda ljusen igen. Dšrren Šr bara
šppen sŒ lŠnge alla 4 ljusen brinner.)

2.17.3 The Compass
Du kommer in i ett rum med tre skelett. Ta kol pŒ dom fšrst. StŠll sen Link
till hšger om de blŒ blocken och kasta en bomb pŒ transportbandet.
Transportbandet fšr bomben upp till kristallen, bomben exploderar,
kristallen blir blŒ och blocken sŠnks. Smart va? StŒ kvar pŒ samma plats
och kasta en bomb till. Medan transportbandet fšr bomben mot kristallen gŒr
du šver de blŒ blocken och fram till de orangea. Bomben exploderar,
kristallen blir orange, de blŒ blocken hšjs och de orangea sŠnks, och du
kan lyfta pŒ krukorna fšr att sen gŒ ut genom den vŠstra dšrren.

HŠr finns tvŒ monster, tvŒ krukor och fyra kistor. Ta kol pŒ monstren
fšrst. Du kan med fšrdel kasta krukorna pŒ monstren. …ppna kistorna. I den
ena finns the Compass, men ocksŒ en stjŠrna som gšr att flera hŒl dyker upp
i golvet. GŒ fšrsiktigt till den orangea warpen.

Du kommer till en korridor med transportband, hŒl i golvet och stjŠrnor som
flyttar hŒlen. Det Šr inte sŒ svŒrt som det kanske ser ut. Ta dig šsterut
genom rummet och ta hand om alla fiender, kistor och krukor pŒ vŠgen. Under
ena krukan finns en nyckel. GŒ genom den šstra dšrren (som Šr lŒst).

HŠr Šr det snabbhet som gŠller igen. Ta pŒ dig Magic Cape och gŒ fšrbi de
snurrande eldkulorna. Lyft pŒ krukan och gŒ fort sšderut tills du kommer
till fler snurrande eldkulor. Lyft pŒ krukan och gŒ šsterut, sen sšderut,
till sŠkerhet. SvŒrigheten Šr att golvet i mitten av rummet faller ner i
avgrunden efter en stund, sŒ det gŠller som sagt att vara snabb. GŒ genom
den sydvŠstra dšrren.

Du kommer in i ett rum med ett hŒl i golvet, och mitt i hŒlet finns en
plattform med en orange warp. GΠrunt till andra sidan och dra statyn
sšderut. Under statyn finns en stjŠrna i golvet. Trampa pŒ den. En gŒng ut
till plattformen uppenbarar sig. GΠrunt och ge genom warpen. Du kommer
till ett rum dŠr en stor del av golvet helt enkelt inte finns. Eller, det
Šr sŒ det ser ut i alla fall. TŠnd ljuset pŒ plattformen som Link stŒr pŒ.
Du ser nu att det finns genom skinliga stenar att gŒ pŒ. GŒ vŠsterut och
dšda maneterna pŒ vŠgen.

NŠsta rum bygger pŒ samma princip som det fšrra. GŒ runt till rummets
nordvŠstra del. DŠr finns en dšrr, men gŒ inte in i den. GŒ istŠllet till
plattformens šstra kant. Du kan se ett ljus. AnvŠnd Fire Rod fšr att tŠnda
det. GŒ sŒ fort du kan lŠngs gŒngen (som delvis bestŒr av sŒna dŠr
"osynliga" stenar), och lyft pŒ kurkor och dšda monster pŒ vŠgen. GŒ runt
till rummets nordšstra del, dŠr det finns en dšrr. Om ljuset skulle slockna
kan du anvŠnda Ether fšr att se var stenarna Šr, sŒ att du inte ramlar ner
i avgrunden. GŒ genom dšrren.

2.17.4 Miniboss: Armos Knights
HŠr finns tvŒ svŠvande dšskallar och en eldkula som far runt. Meningen Šr
att du ska sprŠnga hŒl i sprickan i golvet dŠr kistan stŒr. Hoppa ner i
hŒlet. Du hamnar pŒ vŒning B1. HŠr stšter du pŒ en miniboss, nŠmligen en
favorit i repris; Armos Knights (se punkt 2.3.6 fšr nŠrmare detaljer om hur
du besegrar dom).

2.17.5 Big Key
GŒ genom den norra dšrren (INTE den vŠstra!). HŠr finns tre kistor. Den
fšrsta innehŒller Big Key, den andra tre bomber och den sista 10 pilar. GŒ
tillbaka till rummet dŠr du mštte Armos Knights, och gŒ nu genom den vŠstra
dšrren.

I den norra vŠggen finns en spricka. Sprinta in i den och gŒ genom hŒlet i
vŠggen. HŠr finns nŒgra Šlvor. GŒ tillbaka till fšregŒende rum och genom
dšrren i norra vŠggen.

2.17.6 Red Mail
Du kommer uppfšr trappan till 1F. Knuffa undan blocket och gŒ fram till den
stora kistan. I den finns Red Mail, en ny rustning som ger Link Šnnu bŠttre
skydd. GŒ genom den norra dšrren och dšda skeletten. Sprinta sen in i
lyktstolpen som det ligger en nyckel pŒ.

Du kan nu vŠlja att fortsŠtta utforska palatset, eller hoppa šver det och
gŒ vidare mot bossen. Om du vill fortsŠtta utforska, gŒ till punkt 2.17.6.
Om du vill gΠvidare mot bossen, gΠtill punkt 2.17.7.

2.17.7 The Map
GŒ genom den vŠstra dšrren. Dšda maneten och klubba ner alla Diglets. Under
ena krukan finns en nyckel. Knuffa undan blocket i mitten av rummet (som
tidigare blockerades av Diglets). Under blocket finns en stjŠrna i golvet.
Trampa pŒ den och gŒ genom den vŠstra dšrren.

HŠr Šr ett rum dŠr du fŒr anvŠnda Hook Shot fšr att ta dig fram. Ta dig
till rummets sšdra del (du kan hoppa šver den norra dšrren, det ger inte
mycket att gŒ in dŠr). GŒ genom den sydšstra dšrren. Lyft pŒ de bŒda
krukorna i nŠsta rum. Undvik eldkulorna och trampa pŒ stjŠrnan i golvet. Du
kan nu komma Œt och šppna kistan. I kistan finner du the Map.

Du kan nu vŠlja att gŒ tillbaka till entrŽhallen (genom samma dšrr som du
kom in i det hŠr rummet fšrsta gŒngen och sen uppfšr trappan). Hoppa i sŒ
fall till 2.17.7. Annars vŠljer du att utforska vidare pŒ egen hand, fšr
jag har faktiskt inte brytt mig om att leta runt mer, eftersom du nu har
alla viktiga fšremŒl.

2.17.8 Mot bossen
GŒ tillbaka till entrŽhallen. GŒ genom dšrren i mitten sŒ du kommer upp
till 3F. Dšda bŒda fienderna, och anvŠnd kristallerna fšr att hšja och
sŠnka de blŒ och orangea blocken sŒ du kommer Œt alla krukor och slutligen
kan gŒ genom den sšdra dšrren. Fšr att dšrren ska šppnas mŒste du knuffa
undan ett av de tvŒ block som finns vid den vŠstra vŠggen. Se till att
kristallen Šr blŒ nŠr du gŒr genom dšrren.

I nŠsta rum finns tvŒ fiender till som du mŒste skjuta med pilbŒgen. Dra
statyn och putta den sŒ den blockerar den fšrsta av de taggiga blocken som
far fram och tillbaka. Du kan nu skjuta den fšrsta fienden utan att behšver
bry dig om att fŒ en spik i ryggen. Mirror Shield skyddar fšrresten mot
elden som fienderna skjuter. NŠr du dšdat bŒda sŒ šppnas dšrren. Du kan nu
flytta pŒ statyn sŒ att det taggiga blocket inte stŠnger vŠgen till dšrren
fšr dig. GŒ genom dšrren šsterut till nŠsta rum.

HŠr finns ytterligare tvŒ sŒna hŠr fiender, men hŠr blir det lite svŒrare
eftersom det dessutom finns tvŒ laserstatyer. Dšda monstren och gŒ genom
den norra dšrren. GŒ fšrbi de tvŒ Ganonstatyerna och genom den lŒsta dšrren
som krŠver Big Key.

GŒ nerfšr trappan och norrut fšrbi kristallerna och de taggiga blocken. GŒ
sŒ lŒng norrut du kan, tills du hindras av orangea block. SlŒ till
kristallen sŒ den blir orange. Nu mŒste du ta hand om tvŒ cykloper, det kan
vara lite knepigt, men en pil per skalle rŠcker. Lyft pŒ krukorna nŠr du
spšat dom. Under den ena finns en knapp i golvet som šppnar dšrren. GŒ
tillbaka sšderut och uppfšr trappen igen. Se till att kristallen Šr blŒ
innan du lŠmnar rummet. GŒ norrut och genom den nordšstra dšrren.

Fšlj gŒngen šsterut och undvik alla kanonkulor. GŒ genom dšrren i den norra
vŠggen. Du kommer upp till 4F. Dšda alla fiender och gŒ vidare vŠsterut
till nŠsta rum. Ether funkar bra, fšr vissa fiender blir frysta och dŒ kan
du klubba till dom med hammaren, sŒ fŒr du magiska elixir. Dšda alla
fiender Šven i nŠsta rum ock undvik laserstatyn. GŒ genom den sšdra dšrren.
HŠr blir det lite knepigare fšr hŠr finns tvŒ laserstatyer och taggiga
block. Dšda monstren och gŒ genom den sšdra dšrren.

Upprepa samma procedur Šven i detta rum och fortsŠtt sšderut. Det bšrjar
bli lite enformigt nu, men det Šr samma rutin som gŠller Šven hŠr. GŒ sen
genom den vŠstra dšrren. Du kommer till en korridor med fyra Ganonstatyer
och en stjŠrna som fšrvandlar Link till en kanin. GŒ genom den vŠstra
dšrren.

2.17.9 Miniboss: Lanmolas
HŠr vŠntar en till miniboss; Lanmolas. Ta kol pŒ dom och gŒ vidare norrut
till nŠsta rum. (Fšr tips om hur du besegrar Lanmolas, se 2.4.12.)

Du kommer till ett rum med 4 krukor i. GŒ genom den norra dšrren. Du kommer
uppfšr trappan till 5F. HŠr finns tre trollkarlar och sŒnt dŠr osynligt
golv. AnvŠnd Ether nŠr alla tre trollkarlarna Šr synliga samtidigt, sŒ
kommer du ta kol pΠdom och se var du kan gΠutan att ramla ner i
avgrunden. TvŒ flugor i en smŠll, sŒ att sŠga. GŒ sšderut till nŠsta rum.

GŒ lŠngs gŒngbron till nŠsta rum samtidigt som du undviker laserstrŒlarna
och dšdar fienderna. Inte sŒ svŒrt som det kanske lŒter. GŒ genom den
nordšstra dšrren HŠr finns fyra trollkarlar, men dom klarar du lŠtt med
Ether. GŒ norrut till nŠsta rum. HŠr Šr en till sŒn dŠr bro som faller ner
under dina fštter om du inte Šr snabb. Det finns fyra fiender hŠr, men dom
kommer knappast vŒlla dig nŒgra stšrre problem. Sprinta till rummets norra
del och gŒ genom den šstra dšrren.

HŠr mŒste du tŠnda fyra lampor fšr att dšrren (som finns i det sydšstra
hšrnet) ska šppnas, sŒ du mŒste vara snabb och hŒlla tungan rŠtt i mun.
Undvik de snurrande eldkulorna fšr att flytta pŒ krukorna och sen anvŠnda
Fire Rod fšr att tŠnda lamporna. Det Šr faktiskt inte sŒ svŒrt som det
verkar, det krŠvs bara lite fingerfŠrdighet. GŒ genom dšrren i sydšst nŠr
alla lamporna Šr tŠnda. HŠr finns en trappa upp till 6F, tvŒ krukor (ett
magiskt elixir i den ena!) och en massa šgon som skjuter laser. GŒ uppfšr
trappan.

€ven hŠr mŒste du tŠnda alla fyra ljusen, men det kan vara lite knepigt
eftersom golvet faller bort under fštterna pŒ Link. Bšrja med ljuset i det
sydšstra hšrnet, sen sydvŠst, sen nordvŠst och sist nordšst. GŒ genom den
norra dšrren. NŠsta rum Šr inte sŒ knepigt. Undvik bara elden och spikarna
i golvet, och dšda monstren. Av den ena fŒr du en nyckel. …ppna kistorna
och gŒ genom den lŒsta dšrren.

Kasta en bomb sŒ den landar pŒ transportbandet och sprŠngs vid sprickan i
vŠggen sŒ att det blir ett hŒl. GŒ en liten bit sšderut sŒ att det stora
taggiga klotet kommer mot dig. NŠr det Œker tillbaka kan du gŒ genom hŒlet
och du kommer till nŠsta rum. Detta rum Šr ocksŒ lŠtt att ta sig igenom.
SŠnk och hšj de olika blocken genom att kasta bumerangen pŒ kristallen. Se
till att komma Œt alla krukor och kistan, och kasta gŠrna lite Magic Powder
pŒ den svŠvande dšskallen sŒ den fšrvandlas till en Šlva. I kistan finns en
nyckel. GŒ sšderut genom den lŒsta dšrren.

2.17.10 Miniboss: Moldorm
Du kommer nu till den sista minibossen: Moldorm. (Fšr mer detaljer om hur
du dšdar honom, se 2.5.12.) Var noga med att inte falla šver kanten och ner
en vŒning, fšr dŒ bšrjar striden om frŒn bšrjan igen. Han Šr inte lika svŒr
den hŠr gŒngen, eftersom ditt uppgraderade svŠrd Šr bŠttre nu Šn nŠr du
mštte honom fšrst.

PŒ plattformen sšder om den bossen finns pŒ ser du en kista. AnvŠnd Hook
Shot pŒ kistan sŒ dras Link šver gapet. I kistan finns en ršd rupie. GŒ
uppfšr trappen och knuffa undan blocken och gŒ genom den vŠstra dšrren. Nu
bšrjar vi nŠrma oss bossen!

Ta dig sŒ fort du kan genom detta rum till den norra dšrren. Det kan vara
lite knepigt, men undvik alla taggiga block och flipperbumprar sΠgott du
kan. Du kommer uppfšr en trappa till vŒning 7F. Fšlj den blŒ mattan sŒ
kommer du till en dšrr, och framfšr dšrren finns ett mŠrke i golvet som
fšrestŠller en fladdermus.

2.17.11 Bossen - Agahnim
Bakom dšrren vŠntar bossen, men det Šr inte Ganon som befinner sig i
rummet! IstŠllet Šr det Agahnim du mŒste besegra Šn en gŒng. (Se avsnitt
2.7.1 fšr detaljer.) NŠr du besegrat honom visar det sig att Agahnim
egentligen €R Ganon. Han fšrvandlar sig till en fladdermus och flyger ivŠg!

2.18 Sista striden - Ganon!
Link blŒser i flšjten och fŒgeln kommer och hŠmtar honom och fšljer sen
efter Ganon.

2.18.1 Vid pyramiden
Ganon (fortfarande i form av en fladdermus) kraschar in i toppen av
pyramiden i MšrkervŠrlden. FŒgeln slŠpper av Link vid hŒlet. Men hoppa inte
ner dŠr Šnnu. GŒ istŠllet nerfšr pyramiden till det stora blocket som du
sprŠngde hŒl i med den rosa bomben. GŒ in i hŒlet och kasta i alla tomma
Magic Bottles du har i poolen, sŒ fyller Šlvan pŒ dom med gršn potion. Kan
vara bra att ha. NŠr du Šr klar; gŒ ut igen och ta dig upp till toppen av
pyramiden igen. Hoppa ner i hŒlet!

2.18.2 Striden mot Ganon!
Nu bšrjar sista fighten! Man kan i princip dela in den i tvŒ delar, precis
som mŒnga tidigare bossfighter. Under fšrsta "delen" behšver du bara hugga
honom med svŠrdet. Givetvis Šr det inte helt lŠtt. Han teleporterar sig
fram och tillbaka i rummet. Ibland kastar han sin stav mot Link. Efter 6-7
trŠffar med svŠrdet bšrjar han trolla fram fladdermšss av eld, som flyger
mot dig. Efter ytterligare nŒgra trŠffar bšrjar han hoppa upp och ned, sŒ
att golvplattorna nŠrmast vŠggen faller ner. NŒgra trŠffar till sŒ kommer
vi till "andra delen".

Plštsligt blir det mšrkt i rummet. Du mŒste nu tŠnda ljusen sŒ att du kan
se Ganon. Hugg honom med svŠrdet sŒ blir han blŒ. Medan han Šr blŒ ska du
skjuta en silverpil i honom. Det gŠller att vara snabb, fšr han fšrblir
inte blŒ sŠrskilt lŠnge. Det krŠvs tre (eller kanske fyra) silverpilar fšr
att dšda honom.

Du har besegrat Ganon, Link fŒr Triforce, och Hyrule Šr rŠddat! Grattis, du
har just klarat spelet! Luta dig nu tillbaka och njut av filmen som visas
medan alla credits spelas upp.

3 Bilagor
HŠr fšljer nŒgra schematiska bilder som kan vara dig till hjŠlp nŠr du ska
ta dig genom Turtle Rock. Ett mycket stort tack till Michael Gonzales som
gjort bilderna.

3.1 Bilaga 1Numren representerar ljusen.
Det gŠller att tŠnda dom i rŠtt ordning, helt enkelt fšrst 1, sen 2, sen 3
och slutligen 4.

NŠr du befinner dig mellan ljus 4 och ett skjuter du med Fire Rod pŒ ljus
1. NŠr du befinner dig mellan 3 och 2 skjuter du med Fire Rod pŒ ljus 2.
NŠr du befinner dig ovanfšr 3 skjuter du med Fire Rod pŒ ljus 3 och trŠffar
automatiskt ljus 4 ocksŒ. Dšrren i norra vŠggen šppnas. GŒ genom den sŒ
fort du kan


3.2 Bilaga 2InnehŒllsfšrteckning:
1 Introduktion
1.1 Credits
1.2 Information om guiden
1.3 Kontakt
2 Spelguide
2.1 Hyrule Castle
2.1.1 The Lamp
2.1.2 LšnngŒngen i trŠdgŒrden
2.1.3 SvŠrdet!
2.1.4 Hitta Zelda
2.1.5 The Boomerang
2.1.6 Kloakerna
2.1.7 The Sanctuary
2.2 Kakariko Village
2.2.1 LedtrŒd om The Elder
2.2.2 Blind the Thiefs kŠllare
2.2.3 Heart Piece 1
2.2.4 Magic Bottle
2.2.5 Pilar
2.2.6 Rupies och bomber
2.2.7 Andra ledtrŒden om the Elder
2.2.8 Magic Store
2.2.9 En till Magic Bottle
2.2.10 Bug Catching Net
2.2.11 The 15 Second Game - Heart Piece 2
2.2.12 Heart Piece 3
2.3 The First Pendant - The Eastern Palace
2.3.1 The Eastern Palace
2.3.2 The Map
2.3.3 The Compass
2.3.4 Big Key
2.3.5 The Bow
2.3.6 Bossen - Armos Knights
2.4 The Second Pendant - The Desert Palace
2.4.1 Pegasus Shoes
2.4.2 Book of Mudora
2.4.3 €lvor
2.4.4 Ice Rod
2.4.5 Heart Piece 4
2.4.6 The Desert Palace
2.4.7 Heart Piece 5
2.4.8 The Map
2.4.9 The Compass
2.4.10 Big Key
2.4.11 Power Glove
2.4.12 Bossen - Lanmolas
2.5 The Third Pendant - The Tower of Hera
2.5.1 Heart Piece 6 & Magic Powder
2.5.2 Zora's Flippers & Heart Piece 7
2.5.3 Waterfall of Wishing
2.5.4 Death Mountain
2.5.5 The Mirror
2.5.6 Heart Piece 8
2.5.7 Tower of Hera
2.5.8 The Map
2.5.9 Big Key
2.5.10 The Compass
2.5.11 Moon Pearl
2.5.12 Bossen - Moldorm
2.6 The Master Sword
2.7 Tillbaka till Hyrule Castle
2.7.1 Bossen - Agahnim
2.8 MšrkervŠrlden - Palace of Darkness
2.8.1 Heart Piece 9
2.8.2 Palace of Darkness
2.8.3 The Map
2.8.4 Big Key
2.8.5 Magic Hammer
2.8.6 The Compass
2.8.7 Bossen - King Helmasaur
2.9 Uppgraderingar
2.9.1 Heart Piece 10
2.9.2 The Flute
2.9.3 The Digging Game - Heart Piece 11
2.9.4 Air Hyrule
2.9.5 Pond of Happiness
2.9.6 En tredje Magic Bottle
2.9.7 Heart Piece 12
2.10 Swamp Palace
2.10.1 The Map
2.10.2 The Compass
2.10.3 Big Key
2.10.4 Hook Shot
2.10.5 Bossen - Arrghus
2.11 Skull Dungeon
2.11.1 Kšp magisk potion
2.11.2 Genom Lost Woods
2.11.3 Skull Dungeon
2.11.4 The Map
2.11.5 Big Key
2.11.6 Fire Rod
2.11.7 The Compass
2.11.8 Mot bossen
2.11.9 Bossen - Mothula
2.12 Fler uppgraderingar
2.12.1 Ether
2.12.2 Quake
2.12.3 Bombos
2.12.4 Dubbel magisk kraft
2.12.5 Heart Piece 13
2.12.6 Heart Piece 14
2.12.7 Heart Piece 15
2.17.8 Heart Piece 16
2.13 Blind's Hideout
2.13.1 Heart Piece 17
2.13.2 Blind's Hideout
2.13.3 The Map
2.13.4 The Compass
2.13.5 Big Key
2.13.6 Titan's Mitt
2.13.7 Bossen - Blind the Thief
2.14 Ice Palace
2.14.1 Uppgradera svŠrdet
2.14.2 Heart Piece 18
2.14.3 En fjŠrde Magic Bottle
2.14.4 The Magic Cape
2.14.5 Heart Piece 19
2.14.6 Ice Palace
2.14.7 The Compass
2.14.8 The Map
2.14.9 Big Key
2.14.10 Blue Mail
2.14.11 Bossen - Kholdstare
2.15 Misery Mire
2.15.1 Heart Piece 20
2.15.2 Heart Piece 21
2.15.3 Misery Mire
2.15.4 The Map
2.15.5 The Compass
2.15.6 Big Key
2.15.7 Cane of Somaria
2.15.8 Bossen - Vitreous
2.16 Turtle Rock
2.16.1 Mysterious Pond
2.16.2 Cane of Byrna
2.16.3 Heart Piece 22
2.16.4 Heart Piece 23
2.16.5 Turtle Rock
2.16.6 The Map
2.16.7 Big Key
2.16.8 Heart Piece 24
2.16.9 Mirror Shield
2.16.10 Bossen - Trinexx
2.17 Tower of Ganon
2.17.1 De Sju Kristallernas magi
2.17.2 Tower of Ganon
2.17.3 The Compass
2.17.4 Miniboss: Armos Knights
2.17.5 Big Key
2.17.6 Red Mail
2.17.7 The Map
2.17.8 Mot bossen
2.17.9 Miniboss: Lanmolas
2.17.10 Miniboss: Moldorm
2.17.11 Bossen - Agahnim
2.18 Sista striden - Ganon!
2.18.1 Vid pyramiden
2.18.2 Striden mot Ganon!
3 Bilagor
3.1 Bilaga 1
3.2 Bilaga 2

Copyright 2005 Magnus Brav

This may be not be reproduced under any circumstances except for personal,
private use. It may not be placed on any web site or otherwise distributed
publicly without advance written permission. Use of this guide on any other web
site or as a part of any public display is strictly prohibited, and a violation
of copyright.

All trademarks and copyrights contained in this document are owned by their
respective trademark and copyright holders.

Zelda walkthrough search:
© Copyright 2006 GameFAQs.com.

        Webdesign: Xsoft